akredytacja prasowa

 • 06.07.2020Czy obniżka stóp NBP była dobrym pomysłem?
  28 maja br. Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu zdecydowała się na obniżenie stopy oprocentowania, czego konsekwencją jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wyższa jest od zera. Obniżenie stopy procentowej stanowiło decyzję niespodziewaną dla wielu ludzi z branży przedsiębiorczej, w tym w dużej mierze ekonomistów. Działanie to nie jest również bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej części kredytów, co uwidacznia się przy spłacie rat. Sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie są zeru, wpływa na dostępność kredytów, która zamiast się poprawiać, ulega zdecydowanemu pogorszeniu.
 • 21.04.2020Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa – badanie CMSG
  3,6 punktu na 10 możliwych – tak polskie firmy oceniają swoją obecną kondycję, jak wynika z badania zrealizowanego przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. na grupie 500 firm. Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co najwyżej trzy miesiące. Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie instrumentów pomocowych są niejasne, ponad połowa wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na brak wsparcia ze strony urzędników.
 • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
  Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 25.05.2018Nowe prawa konsumentów w związku z RODO
  Od 25 maja obowiązuje Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Co ono tak naprawdę oznacza, jakie zmiany wprowadza i czy rzeczywiście dane konsumentów będą w sieci bezpieczniejsze? Komisja Europejska informuje obszernie na swoich stronach o prawach konsumentów związanych z RODO. Publikujemy otrzymaną od KE informację, przedstawiającą nie tylko ogólnie prawa konsumentów związanych z ochroną ich danych osobowych, ale również odnośniki do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zagadnień.
 • 24.05.2018Nowe prawa konsumentów w związku z RODO
  Od 25 maja obowiązywać będzie Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Co ono tak naprawdę oznacza, jakie zmiany wprowadzi i czy rzeczywiście dane konsumentów będą w sieci bezpieczniejsze? Komisja Europejska informuje obszernie na swoich stronach o prawach konsumentów związanych z RODO. Publikujemy otrzymaną od KE informację, przedstawiającą nie tylko ogólnie prawa konsumentów związanych z ochroną ich danych osobowych, ale również odnośniki do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zagadnień.
 • 11.04.2017Złożone deklaracje podatkowe powinny być jawne?
  Pod koniec marca pojawiła się informacja, że dane podatkowe największych firm i płatników CIT będą upubliczniane. Może należałoby iść za ciosem i udostępniać rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzystość byłaby dobrym rozwiązaniem?
 • 10.04.2017Złożone deklaracje podatkowe powinny być jawne?
  Pod koniec marca pojawiła się informacja, że dane podatkowe największych firm i płatników CIT będą upubliczniane. Może należałoby iść za ciosem i udostępniać rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzystość byłaby dobrym rozwiązaniem?
 • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakładu w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu oraz produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu. Dodatkowo, celem tej uroczystości była promocja spółki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firmę zewnętrzną za zorganizowanie wydarzenia związanego z otwarciem zakładu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
  Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
 • 30.07.2013Podatki na świecie: Nowy Meksyk rozpoczyna podatkowe wakacje
  W najbliższy piątek w stanie Nowy Meksyk (USA) rozpocznie się weekend wolny od podatku. Niektóre rodzaje towarów, w tym m.in. komputery, będą wtedy zwolnione z opodatkowania podatkiem od sprzedaży (sales tax).
 • 25.04.2013Podatki na świecie: Kongres USA opodatkuje sprzedaż online?
  Od początku tygodnia w amerykańskim Kongresie trwają burzliwe dyskusje nt. założeń ustawy wprowadzającej na poziomie federalnym opodatkowanie sklepów zajmujących się sprzedażą przez Internet. Za pomysłem opowiada się spora część Republikanów i Demokratów.
 • 08.11.2012Podatki na świecie: Wielomiliardowe ulgi dla francuskich firm
  Francuski rząd zatwierdził projekt tzw. pakietu konkurencyjności, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą mogły liczyć w sumie na wielomiliardowe ulgi podatkowe – donosi francuska agencja prasowa AFP. Ulgi mają częściowo zniwelować negatywne skutki podwyższenia z początkiem 2014 r. stawek VAT.
 • 22.12.201011 mln kary za nieczytelną czcionkę w regulaminie i utrudnianie rezygnacji z usług
  Utrudnianie wypowiedzenia umowy, zbyt mała czcionka regulaminu, niepełne informacje o usłudze – to praktyki stosowane przez dwie spółki telekomunikacyjne. Prezes Urzędu uznała, że Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa naruszyły prawo.  
 • 22.12.2010Współpraca Aviva i BGŻ
  Aviva i Bank BGŻ podpisały wieloletnią umowę o współpracy w zakresie bancassurance. Umowa przewiduje, że Aviva będzie dostawcą ubezpieczeń na życie i majątkowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm obsługiwanych przez Bank BGŻ.
 • 13.08.2010ZUS rozpoczął akcję informowania o stanie konta za 2009 rok
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę „Informacji o stanie konta za 2009 r.” do 15 mln ubezpieczonych Polaków. Po co wysyłana jest taka informacja i co można z niej wyczytać?
 • 09.07.2010Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. rajów podatkowych niezgodny z prawem wspólnotowym
  W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości („ETS”) odbyła się rozprawa dotycząca zgodności z prawem wspólnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzającego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. „rajów podatkowych”. W postępowaniu polską spółkę reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradców podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy płatność za nabywaną usługę kierowana jest do kraju wymienionego na liście rajów podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym.
 • 22.04.2010KPP o sytuacji w ochronie zdrowia
  Według KPP, braku inicjatywy ustawodawczej Minister Zdrowia w zakresie zmian systemowych ustroju opieki zdrowotnej nie można tłumaczyć układem głosów w parlamencie. Chociaż w trakcie konferencji, która odbyła się 7 kwietnia pod patronatem KPP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jakub Szulc poinformował, że do końca kwietnia będą ukończone pracę nad pakietem ustaw usprawniających funkcjonowanie systemu, to jednak takie działanie należy uznać za niewystarczające. Polsce potrzebna jest całościowa przemyślana reforma ustroju opieki zdrowotnej a nie działania usprawniające.
 • 20.04.2010Ceny produktów rolnych w marcu 2010 r.
  Na rynku rolnym w marcu, w porównaniu z lutym br., zarówno w skupie jak i w obrocie targowiskowym odnotowano spadek cen zbóż (odpowiednio pszenicy o ok. 5% i ok. 2%, żyta o ok. 3% i ok. 1%) oraz żywca wołowego (odpowiednio o ok. 7% i ponad 1%). Nieznacznie niższe niż przed miesiącem były ceny targowiskowe żywca wieprzowego (poniżej 0,5%). Wzrosły natomiast ceny skupu żywca wieprzowego i drobiu (odpowiednio o ok. 3% i ok. 4%), a także targowiskowe ceny ziemniaków jadalnych i prosiąt z przeznaczeniem na chów (odpowiednio o ok. 2% i ok. 7%).
 • 20.04.2010Opłaty celne nieprawne?
  Stawki opłat pobierane przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie są uzależnione od wartość celnej towaru. Przy czym nie mogą być mniejsze niż 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw. Tymczasem prawo celne w żaden sposób nie upoważnia do takich rozwiązań i stawek. Z-ca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do Ministra Finansów o wyjaśnienia oraz ewentualną zmianę obecnej sytuacji prawnej.
 • 20.04.2010Oszustwa konsumenckie – wykład otwarty Europejskiego Centrum Konsumenckiego
  Europejskie Centrum Konsumenckie zaprasza 21 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 12.00 na wykład otwarty z cyklu „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej” - "Oszustwa konsumenckie i sposoby radzenia sobie z nimi w praktyce Europejskiego Centrum Konsumenckiego"
 • 16.04.2010GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. - szczegóły
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. wzrosły o 0,3%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano jednak zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług związanych z transportem (o 0,9%) oraz podwyżka cen wyrobów tytoniowych (o 3,7%), które podniosły ten wskaźnik po 0,08 pkt proc.
 • 13.04.2010Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  W myśl art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) Rzecznik Praw Obywatelskich określa zakres zadań zastępców Rzecznika. Wykonując ten przepis, zarządzeniem Nr 7/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia zadań Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich określił zadania zastępców.
 • 06.04.2010KIG: Biznes wysokiego ryzyka? – bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce
 • 30.03.2010Ministerswo Finansów uspokaja i wyjaśnia kwestie instalacji i urządzeń technicznych w budynkach
  Warszawa, 30 marca - Pismo Ministra Finansów rozstrzyga spór w zakresie objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych powstały w wyniku nieprecyzyjnej nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
 • 30.03.2010Nowe wymogi kapitałowe dla banków
  Warszawa, 30 marca 2010r. — Nowe propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych oraz norm płynności (tzw. Basel 3) przygotowywane przez Komitet Bazylejski mogą być poważnym problemem dla części polskich banków. W konsekwencji na polskim rynku bankowym będziemy mogli obserwować proces poszukiwania kapitału, a nawet proces konsolidacji. Wyzwanie stoi przed bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.
 • 30.03.2010Państwo wrogie przedsiębiorcy? - konferencja
  Dwadzieścia lat od zapoczątkowania przemian wolnorynkowych w Polsce paradoksem pozostaje, że główni autorzy sukcesu transformacji gospodarczej – polscy przedsiębiorcy – nadal pozostają nie tylko niedocenianą, ale często wręcz szykanowaną grupą społeczną.
 • 29.03.2010W Gdańsku stanieją taksówki? - zmowa taksówkowa wykryta

  Trzy gdańskie korporacje taksówkowe ustaliły wspólnie stawki za przejazd – uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę praktyki. Za nielegalne ustalanie cen taksówkarze będą musieli zapłacić ponad 81 tys. zł. Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej najczęściej wykrywającym niedozwolone porozumienia w tej branży.
 • 29.03.2010Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej – wykład otwarty
  Europejskie Centrum Konsumenckie przekazało redakcji podatki.biz zaproszenie na wykład otwarty z cyklu „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej”.
 • 06.05.2009ZUS zwróci nadpłacone składki
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 8 maja 2009 r. ubezpieczeni mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia granicy podstawy wymiaru składek.
 • 09.04.2009WSA w Krakowie o odliczaniu VAT od paliwa
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w głośnej sprawie spółki Magoora, dotyczący przepisów zakazujących odliczania VAT przy nabyciu paliwa. WSA  w  Krakowie  uchylił  negatywną  dla  podatnika  interpretację wychodząc z założenia, że jedynym kryterium odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek tego zakupu z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Wcześniej wyrok w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Spółkę Magoora reprezentowała w sporze kancelaria Baker & McKenzie. Sprawę prowadzili doradcy podatkowi Jerzy Martini i Zbigniew Liptak.
 • 02.09.2008KPP: Brak postępów w reformowaniu służby zdrowia
  Niezadowolenie z decyzji o sięgającym 150 mln zł wsparciu nierentownych szpitali oraz z powolnego tempa prac nad reformą służby zdrowia wyrazili przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich. Problemom tym została poświęcona specjalna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli placówek pominiętych przy rozdziale dodatkowych funduszy.
 • 12.11.2007Kopalnie: Konieczna podwyżka cen węgla
  Nawet o 15 proc. mogą w przyszłym roku wzrosnąć ceny węgla dla energetyki – uważają szefowie spółek węglowych, którzy dzisiaj w Katowicach dyskutowali o kondycji górnictwa. Podwyżka cen miałaby zrównoważyć koszty związane z wypłatą wyższych wynagrodzeń oraz niezbędnymi inwestycjami w rozbudowę kopalń. 
 • 15.10.2007Gospodarcza część debaty bez konkretów
  „Debata nie pokazała, jakie są programy gospodarcze obu partii”, „część gospodarcza debaty była mało konkretna”, „z wypowiedzi uczestników trudno było się zorientować, o co chodzi w gospodarce” – tak piątkowe starcie liderów PiS i PO przed telewizyjnymi kamerami ocenili ekonomiści. Ich opinie zebrała Polska Agencja Prasowa.
 • 29.08.2007Dialog społeczny w uwiądzie
  Nie milkną komentarze po podpisaniu porozumienia rządu z „Solidarnością”. Przypomnijmy, że przedmiotem porozumienia jest m.in. kwestia płac minimalnych na rok 2008.
 • 21.03.2007Lewiatan w sprawie szybkich sądów gospodarczych
  20 marca 2007 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (kpc) w części dotyczącej spraw gospodarczych. Tego dnia odbyła się również konferencja prasowa Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. PKPP Lewiatan przedstawia swoje stanowisko odnośnie proponowanych zmian:
 • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
  7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
 • 19.07.2006Podpisanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  20 lipca 2006 r., czwartek, w Londynie zostanie podpisana Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.
 • 31.03.2006Powraca nowe
  Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.
 • 13.02.2006Czy rząd popiera rządowe propozycje?
  W sobotę odbyła się konferencja prasowa, na której pani Zyta Gilowska, wicepremier i minister finansów, zaprezentowała pomysły na uproszczenie systemu podatkowego. Mimo, iż koncepcje nie przyniosą wielkich oszczędności przeciętnemu podatnikowi, wspomniano o 11 mld złotych, które nie wpłyną do budżetu. Na konferencji nie zaprezentowano sposobów finansowania tego ubytku wpływów, nie znamy metodologii szacowania kwoty, ale 11 mld zaczęło żyć własnym życiem.
 • 09.02.2006Kasy fiskalne – wyjaśnienie już w sobotę?
  W sobotę ma odbyć się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów, na której poznamy (podobno) główne założenia reformy podatkowej. Do tej wiadomości nie przywiązywałbym wagi – różnego rodzaju założeń, które pozostały tylko w sferze deklaracji słyszałem i czytałem dziesiątki. Na konferencji może pojawić się jednak zapowiedź przyszłych działań, zapowiedź z uwagą słuchana przez dziesiątki tysięcy osób, które rozpoczęły działalność w 2005 r., i które nie wiedzą do dzisiaj, czy miały czy też nie obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.