Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolwentów

 • 03.02.2021Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
  W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
  • 15.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
   Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
   • 14.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
    Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
    • 30.12.2020Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
     W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
     • 02.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
      Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
      • 01.09.2020Księgowi powinni być cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu
       Branża finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale również możliwość wybrania różnych ścieżek kariery zawodowej. Nic więc dziwnego, że (jak podają media) wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.
       • 05.02.2020Ulga dla młodych w  PIT nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk
        Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla młodych uczących się podatników, to dla równowagi (równości) i sprawiedliwości społecznej powinna również przewidywać także przywileje podatkowe dla młodych pracujących osób. Wprowadzona ulga dla młodych stanowi zatem odpowiedź ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoważy bowiem sytuację prawnopodatkową młodych osób kształcących się i pracujących zarobkowo. Ponadto młode osoby łączą często kształcenie się z pracą zarobkową. Stosowanie ulgi dla młodych nie wyklucza korzystania z innych zwolnień przedmiotowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
        • 14.06.2019Zatrudnianie młodocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiły się wątpliwości
         Przepisy Kodeksu pracy (stanowiącego, że wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową) stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. absolwenci gimnazjum będą mogli być zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla młodocianych pracowników - wyjaśnia ministerstwo.
         • 20.05.2019Przygotowanie zawodowe młodocianych – wzrosną stawki wynagrodzenia
          Rozporządzenie dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zostanie zmienione, a określone w nim stawki wynagrodzenia dla młodocianych pracowników zostaną zwiększone – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają wejść w życie z początkiem września br.
          • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia działalności w kosztach firmy
           Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności? W szczególności chodzi o: czesne, opłaty poniesione za udział w kursie językowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników). Czy wydatki te mogą zostać zaliczone jako koszt również w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
           • 12.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
            Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
            • 12.04.2018Tylko bezrobotny doktorant może starać się o wsparcie przy rozpoczęciu działalności
             W przypadku ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej grupą uprawnioną do złożenia wniosku są studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, którzy nie muszą się rejestrować w urzędach pracy. Pozostałe osoby, które zamierzają złożyć wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
             • 06.04.2018ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
              Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
              • 05.04.2018ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
               Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
               • 05.01.2018Ponad 200 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy
                Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuują program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Dotychczas na rozpoczęcie biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy udzielono już pożyczek na kwotę ponad 227,7 mln zł.
                • 23.10.2017Zatrudnianie studentów – obowiązek ubezpieczeniowy na nowych zasadach?
                 Do Sejmu trafił projekt dotyczący wątpliwości związanych z sytuacją zatrudnionych  na umowach cywilnoprawnych absolwentów studiów I stopnia, którzy nie rozpoczęli jeszcze studiów II stopnia. Autorzy projektu, czyli klub parlamentarny Nowoczesnej, proponują doprecyzowanie przepisów ws. obowiązku ubezpieczeniowego i rozwiązanie pojawiających się problemów.
                 • 18.10.2017Zatrudnianie studentów – obowiązek ubezpieczeniowy na nowych zasadach?
                  Do Sejmu trafił projekt dotyczący wątpliwości związanych z sytuacją zatrudnionych  na umowach cywilnoprawnych absolwentów studiów I stopnia, którzy nie rozpoczęli jeszcze studiów II stopnia. Autorzy projektu, czyli klub parlamentarny Nowoczesnej, proponują doprecyzowanie przepisów ws. obowiązku ubezpieczeniowego i rozwiązanie pojawiających się problemów.
                  • 30.08.2017Zaliczenie studiów do stażu pracy
                   Okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Oznacza to, że podjęcie ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
                   • 09.08.2017Pracodawcy i związkowcy zalecają płacenie za dłuższy staż
                    Trwająca ponad miesiąc praktyka powinna być obligatoryjnie płatna – twierdzą związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Strona społeczna przyjęła w tej sprawie uchwałę, w której prezentuje pakiet zaleceń dotyczących młodych pracowników na stażu.
                    • 17.02.2017Dofinansowanie z EFS a PIT
                     Pytanie podatnika: Czy otrzymane przez studentów środki finansowe z powyższych tytułów są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                     • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                      • 18.08.2016Podatki 2016: Rośnie zainteresowanie usługami doradców podatkowych
                       Obecnie zawód doradcy podatkowego wykonuje ponad 8,8 tys. osób, a zapotrzebowanie na takie usługi dynamicznie rośnie – twierdzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Organizacja ocenia również, że po przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji aktualnie nie wszyscy doradcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie pomagać przedsiębiorcom.
                       • 17.08.2016Podatki 2016: Rośnie zainteresowanie usługami doradców podatkowych
                        Obecnie zawód doradcy podatkowego wykonuje ponad 8,8 tys. osób, a zapotrzebowanie na takie usługi dynamicznie rośnie – twierdzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Organizacja ocenia również, że po przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji aktualnie nie wszyscy doradcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie pomagać przedsiębiorcom.
                        • 21.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                         Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                         • 20.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                          Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                          • 19.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                           W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                           • 18.02.2016Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
                            W życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaniechanie ma mieć zastosowanie do końca 2016 r. i dotyczyć dochodów uzyskanych na podstawie przepisów odnoszących się do promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy.
                            • 18.02.2016Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
                             Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.
                             • 02.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                              Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                              • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                               Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                               • 23.12.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. zaniechania poboru podatku PIT
                                Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów uzyskanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zaniechanie będzie mieć zastosowanie do końca 2016 r.
                                • 22.12.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. zaniechania poboru podatku PIT
                                 Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów uzyskanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zaniechanie będzie mieć zastosowanie do końca 2016 r.
                                 • 20.10.2015Studia podyplomowe w kosztach podatkowych. Tak, ale nie każde
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest notariuszem. W celu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka angielskiego rozpoczęła studia podyplomowe. Czy wydatki poniesione na te studia (opłata za studia, koszty zakupu słowników, w tym specjalistycznych oraz podręczników), będą stanowiły, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodu? Czy wydatek poniesiony na egzamin na tłumacza przysięgłego będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
                                  • 23.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
                                   Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                                   • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                                    Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                                    • 22.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
                                     Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                                     • 13.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
                                      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                                      • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
                                       Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                                       • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                                        Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                                        • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                         Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                         • 09.01.2014Prawo do urlopu w 2014 roku
                                          Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                          • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                                           Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                                           • 06.11.2013Urzędy pracy czeka wiele zmian
                                            Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmianie ulec mają zasady funkcjonowania urzędów pracy. W projekcie przewidziano też m.in. uruchomienie nowych narzędzi aktywizacyjnych, np. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla absolwentów szkół.
                                            • 29.10.2013MPiPS zapowiada spadek bezrobocia do 10 proc.
                                             Już w przyszłym roku widoczne będzie ożywienie na rynku pracy – przewiduje wiceminister pracy i polityki społecznej, Jacek Męcina. Ministerstwo zakłada, że w ciągu 2-3 lat stopa bezrobocia rejestrowanego może spaść do 10 proc. Z ostatnich badań nt. rynku pracy wynika jednak, iż obecna sytuacja nie napawa optymizmem. Najwięcej problemów mają osoby chcące dopiero rozpocząć karierę zawodową.
                                             • 08.10.2013Bezrobocie bez zmian. Odsetek nieaktywnych przekracza 40 proc.
                                              Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 13 proc., pozostając bez zmian względem sierpnia – podał resort pracy i polityki społecznej. Odsetek osób nieaktywnych zawodowo szacuje się tymczasem na ok. 44 proc.
                                              • 10.09.2013Bezrobocie spadło w sierpniu do 13 proc.
                                               W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła dokładnie 13 proc. – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do lipca wskaźnik spadł o 0,1 pkt proc. Bez pracy wciąż pozostaje przeszło 2 mln mieszkańców Polski. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą odwrócenie trendu.
                                               • 22.08.2013Już wkrótce egzaminy na doradcę podatkowego
                                                Tegoroczne egzaminy pisemne na doradcę podatkowego odbędą się 6, 7 i 8 listopada. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, muszą złożyć wniosek do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego najpóźniej 30 dni przed terminem oraz wnieść opłatę.
                                                • 13.08.2013Rządowe programy młodych bezrobotnych nie uratują
                                                 Przygotowywane przez rząd nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych (do 30. roku życia) będą niewystarczające – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Według ekspertów organizacji, kluczem do poprawy sytuacji młodych jest zwiększenie ich mobilności zawodowej i ścisłe dostosowanie programów nauki i studiów do potrzeb pracodawców.
                                                 • 08.07.2013Bezrobocie spadło w czerwcu do 13,2%. Załamanie przyjdzie jesienią
                                                  Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła z 13,5 w maju do 13,2 proc. w czerwcu – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują eksperci, poprawa będzie widoczna do końca wakacji. Kolejne załamanie na rynku pracy przewidywane jest na jesień.
                                                  • 13.06.2013Rusza program ,,Pierwszy biznes"
                                                   Resort pracy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą wdrożenia nowego programu pomocowego pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”, który przewiduje wprowadzenie systemu preferencyjnych pożyczek na tworzenie firm. Pierwsze pożyczki powinny zostać przyznane już w III kwartale tego roku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »