Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 29.08.2013Podatki 2014: Otrzymanie całości bądź części zapłaty a VAT
  Podobnie jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym, tak i po 31 grudnia 2013 r. będą istniały szczególne regulacje w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niektórych rodzajów sprzedaży.
  • 23.08.2013Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT. Zasady ogólne
   Większość zagadnień dotyczących obowiązku podatkowego jest omówiona w art. 19 ustawy o VAT. Regulacje szczególne zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym z 4 kwietnia 2011 r. Pojęcie „obowiązku podatkowego” zamieszczono wprawdzie w Ordynacji podatkowej, ale nie jest to definicja prosta i pasująca do charakteru podatku od towaru i usług.
   • 19.08.2013Przyspieszony zwrot VAT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Działek w terminie 25 dni?
    • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
     Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
     • 26.07.2013Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników
      Pytanie podatnika: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania sprzedaży dla indywidualnego klienta - wystawiając mu tylko fakturę bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeżeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie należy wystawić paragon dla klienta indywidualnego, który otrzymał fakturę za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie się w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu również dla klientów, którzy zrobili przedpłatę na konto bankowe?
      • 19.07.2013Świadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
       Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów VAT i rozporządzenia spółka powinna wykazywać jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych - wyłącznie cenę odsprzedaży pracownikom wskazanych świadczeń, bez uwzględniania wartości dofinansowywanej przez spółkę jako pracodawcę?
       • 12.07.2013Rejestracja na kasie zaliczki i sprzedaży
        Pytanie podatnika: W jakim momencie i w jakich kwotach należy zarejestrować zaliczkę i sprzedaż na kasie fiskalnej, gdy zaliczka za usługę od osoby fizycznej wpływa na konto Wnioskodawcy przelewem, a następnie nabywca w momencie wykonania usługi płaci gotówką, zaznaczając, że od momentu zaliczki do wykonania usługi może upłynąć nawet kilka miesięcy?
        • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujących
         Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi
         • 05.06.2013Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane. Kto skorzysta na programie MdM
          Interpelacja nr 16972 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi w podatku VAT dla inwestorów indywidualnych
          • 29.05.2013Wyrok ETS: Obowiązek podatkowy w usługach transportowych
           Po ponad 9 latach obowiązywania ustawy o VAT oraz przy kończącym się terminie obowiązywania przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niektórych czynności Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł o niezgodności z dyrektywą 112 polskiego przepisu regulującego moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych.
           • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
            Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
            • 22.05.2013Podatki 2014: Ustalanie podstawy opodatkowania dla celów VAT określonej w walucie obcej
             Pytanie: Fakturuję sprzedaż usług na rzecz jednego kontrahenta fakturą zbiorczą (zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia fakturowego). Faktury wystawiane są w walucie obcej (euro), a stosowany kurs do przeliczenia wartości faktury biorę z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (świadczę usługi, co do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie ogólnej). Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2014 r. takie fakturowanie będzie możliwe? Czy do przeliczenia wartości tej faktury będę musiał stosować kilka kursów euro – w zależności od dnia wykonania usługi?
             • 02.05.2013Sprzedaż przez internet a VAT
              Sprzedaż za pośrednictwem internetu rodzi określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, dokumentowania sprzedaży i stosowania kas rejestrujących.
              • 23.04.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od firmowego samochodu
               Interpelacja nr 14319 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia zmian w odliczeniu podatku VAT przy zakupie samochodu przez firmę
               • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                • 02.04.2013Kasy rejestrujące: Sprzedaż wysyłkowa towarów z własnym transportem
                 Pytanie podatnika: Spółka z o.o. prowadzi sklep internetowy, w którym są sprzedawane meble, a także akcesoria domowe i dekoratorskie. Czy w przypadku, gdy zakupiony w sklepie towar będzie dostarczany za pośrednictwem transportu własnego, bądź firm transportowych, Wnioskodawcy będzie w dalszym ciągu przysługiwało zwolnienie z rejestrowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy jest możliwa częściowa rejestracja za pomocą kasy rejestrującej tylko tą część sprzedaży, która nie podlega zwolnieniu?
                 • 19.03.2013Odpowiedzialność karna za wadliwe wystawienie faktury
                  Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością. W artykule zajmujemy się tylko wadliwym wystawieniem faktury.
                  • 12.03.2013Samochód typu bankowóz a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu na potrzeby Kancelarii samochodu typu bankowóz (zakupionego od innego podatnika VAT, udokumentowanego prawidłowo wystawioną fakturą VAT) oraz paliwa do tego pojazdu?
                   • 05.03.2013Niewystawienie faktury a odpowiedzialność karna
                    Reguła ogólna jest prosta i kategoryczna: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia (...), podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak brzmi art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z 10 września 1999 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186; dalej: K.k.s). W niniejszym artykule zajmujemy się zasadami odpowiedzialności za ten czyn.
                    • 19.02.2013Nieprawidłowości w zakresie fakturowania a odpowiedzialność karna
                     Faktury należy wystawiać w sposób rzetelny i niewadliwy, a następnie przechowywać je przez odpowiedni czas. Kto tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność karną.
                     • 14.02.2013Płatności za pomocą systemu PayPal a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest handel gotowych produktów, głównie bielizny damskiej. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje jedynie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane są za pomocą faktur VAT. Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca musi założyć kasę fiskalną?
                      • 24.01.2013Adres przedsiębiorcy na fakturze VAT
                       Interpelacja nr 12721 do ministra finansów w sprawie poprawności danych adresowych na fakturach VAT
                       • 03.01.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT: Termin wystawiania faktur
                        Duża część zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., w podatku od towarów i usług dotyczy fakturowania. Oprócz zmian w zakresie treści faktury dokonano również wydłużenia terminu jej wystawienia w odniesieniu do niektórych czynności opodatkowanych. Wprowadzono także możliwość dokumentowania jedną fakturą sprzedaży dokonanej w trakcie miesiąca.
                        • 18.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Metoda kasowa
                         Znane są już terminy wejścia w życie nowych przepisów dotyczących VAT. Ustawodawca zdecydował, że będą to trzy następujące terminy: 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. Zmiany, które wejdą w życie na początku przyszłego roku, odnoszą się głównie do dwóch zagadnień. Pierwsza grupa zmian reguluje opodatkowanie małych podatników tzw. metodą kasową, natomiast druga – modyfikuje zasady rozliczania tzw. ulgi na złe długi.
                         • 27.11.2012Zmiany w VAT częściowo przełożone na 2014 rok
                          Część przewidzianych w nowelizacji ustawy o VAT rozwiązań, w tym m.in. regulacje uzależniające moment powstania obowiązku podatkowego od dnia wykonania czynności – zamiast daty wystawienia faktury, wejdzie w życie dopiero z początkiem 2014 r. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie jeszcze w 2013 r.
                          • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
                           Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
                           • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
                            Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, Ministerstwo zamierza utrzymać do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarów i usług, a więc działu IX ustawy, wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
                            • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
                             Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
                             • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                              Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm

                             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ]