Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 ceny transferowe do zmiany

  • 13.03.2017Na CIT wpływają tylko rzeczywiste zdarzenia gospodarcze
    Tezy: Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) dochód/stratę i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tworzą wartości wynikające z rzeczywistych zdarzeń działalności gospodarczej, a nie czynności ewidencyjno – rachunkowe podatnika.