Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 ceny transferowe do zmiany

  • 13.03.2017Na CIT wpywaj tylko rzeczywiste zdarzenia gospodarcze
    Tezy: Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) dochód/strat i podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tworz wartoci wynikajce z rzeczywistych zdarze dziaalnoci gospodarczej, a nie czynnoci ewidencyjno – rachunkowe podatnika.