Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 19.12.2014Kwota wolna od podatku bdzie wysza?
  Kwota wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) jest za niska, dlatego powinno si j powiza z wysokoci minimum egzystencji – z tak propozycj wyszed klub parlamentarny Twojego Ruchu, ktry przygotowa odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o PIT. Wpywy podatkowe pastwa miayby spa w efekcie wprowadzenia zmian o ok. 13,6 mld z w skali roku.
  • 18.12.2014Kwota wolna od podatku bdzie wysza?
   Kwota wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) jest za niska, dlatego powinno si j powiza z wysokoci minimum egzystencji – z tak propozycj wyszed klub parlamentarny Twojego Ruchu, ktry przygotowa odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o PIT. Wpywy podatkowe pastwa miayby spa w efekcie wprowadzenia zmian o ok. 13,6 mld z w skali roku.
   • 18.12.2014Podatki 2015. Ulga na dzieci w PIT bdzie wysza
    24 listopada 2014 r. prezydent podpisa ustaw zmieniajc zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi bd mogy skorzysta wszystkie rodziny, w ktrych przynajmniej jedno z rodzicw paci podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT). Nastpi te podwyszenie ulgi na trzecie i kade kolejne dziecko o 20 proc.
    • 18.12.2014Zwolnienie lub ulga w czynszu a przychd w PIT
     Pytanie podatnika: Czy podjcie uchway zwalniajcej mieszkacw zajmujcych lokale na parterze budynku z opaty za uywanie windy i rozoenie kosztw z tym zwizanych na uytkownikw lokali pooonych na wyszych pitrach bdzie skutkowa obcieniem mieszkacw parterw podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
     • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
      Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.
      • 18.12.2014Przychody ze rde nieujawnionych. Rzd przyj projekt zmian
       Zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodw pochodzcych ze rde nieujawnionych albo nieznajdujcych pokrycia w rdach ujawnionych przez podatnika bd kompleksowo uregulowane - wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, ktry we wtorek przyja Rada Ministrw.
       • 17.12.2014Przychody ze rde nieujawnionych. Rzd przyj projekt zmian
        Zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodw pochodzcych ze rde nieujawnionych albo nieznajdujcych pokrycia w rdach ujawnionych przez podatnika bd kompleksowo uregulowane – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, ktry we wtorek przyja Rada Ministrw.
        • 17.12.2014Podatki 2016: Korekta kosztw do zmiany
         Obowizkowa korekta kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy ma zosta zniesiona - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, opublikowanego w ubiegym tygodniu przez prezydenck kancelari. W efekcie przedsibiorstwa zaoszczdz nawet 410 mln z w skali roku.
         • 16.12.2014Podatki 2016: Korekta kosztw do zmiany
          Obowizkowa korekta kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy ma zosta zniesiona – wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, opublikowanego w ubiegym tygodniu przez prezydenck kancelari. W efekcie przedsibiorstwa zaoszczdz nawet 410 mln z w skali roku.
          • 15.12.2014Opodatkowanie PIT dziaalnoci lombardw
           Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposb ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawcy ze sprzeday rzeczy zastawionych w zalenoci od ich przeznaczenia (zbycie bez obrbki, zbycie po wczeniejszej obrbce) jest prawidowy?
           • 12.12.2014Uatwienia dla podatnikw: Ma by szybko, atwo i przyjemnie
            Interpelacja nr 29157 do ministra finansw w sprawie uatwie podatkowych w 2015 r.
            • 11.12.2014Opodatkowanie podatkiem liniowym dziaalnoci gospodarczej
             Podatek dochodowy od dochodw z dziaalnoci gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, bez wzgldu na jej wysoko. Sprawdmy, kto moe skorzysta z tej formy rozliczenia PIT.
             • 10.12.2014Podatki 2015: Sprzeda premiowa a zwolnienie z PIT
              Organizujc akcje promocyjne naley pamita o obowizkach podatkowych, ktre mog ciy zarwno na organizatorze, jak i na obdarowanym. Przykadem takiej promocji moe by sprzeda premiowa, ktra w ostatnim okresie wywoywaa liczne kontrowersje w praktyce stosowania prawa podatkowego.
              • 10.12.2014Podatki 2015: Nowy wzr wniosku PIT-16
               Od przyszego roku obowizywa zacznie nowy wzr wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Formularz bdzie dostosowany do zmian zwizanych z wprowadzaniem nowych rozwiza w ramach programu e-Podatki.
               • 09.12.2014Ulga na internet wci istniej
                Dobra wiadomo dla podatnikw, ktrzy chcieliby skorzysta z ulgi na internet, a wczeniej tego nie robili. Wydatki na internet mona odlicza przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje si zatem, e ulga, mimo e miao jej nie by, to jednak jest.
                • 09.12.2014Podatki 2015: Nowy wzr wniosku PIT-16
                 Od przyszego roku obowizywa zacznie nowy wzr wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Formularz bdzie dostosowany do zmian zwizanych z wprowadzaniem nowych rozwiza w ramach programu e-Podatki.
                 • 09.12.2014Podatki 2015: Sprzeda premiowa a zwolnienie z PIT
                  Organizujc akcje promocyjne naley pamita o obowizkach podatkowych, ktre mog ciy zarwno na organizatorze, jak i na obdarowanym. Przykadem takiej promocji moe by sprzeda premiowa, ktra w ostatnim okresie wywoywaa liczne kontrowersje w praktyce stosowania prawa podatkowego.
                  • 09.12.2014NSA: Polisa OC od firmy bez PIT
                   Z uzasadnienia: Pojcie "inne nieodpatne wiadczenie" oznacza przysporzenie majtkowe o indywidualnie okrelonej wartoci. Skoro nie ma moliwoci okrelenia wysokoci przychodu przypadajcego na kad z ubezpieczonych osb (odpowiadajcego okrelonej czci skadki ubezpieczeniowej nie moe by on uwzgldniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.
                   • 08.12.2014Podatki 2015: Nowe zeznania PIT-CFC i CIT-CFC
                    Od nowego roku obowizywa maj regulacje dotyczce opodatkowania dochodw z zagranicznych spek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Resort finansw przygotowa ju odpowiednie wzory odrbnych zezna podatkowych dotyczcych podatkw dochodowych PIT i CIT.
                    • 08.12.2014Ulga na internet wci istnieje
                     Dobra wiadomo dla podatnikw, ktrzy chcieliby skorzysta z ulgi na internet, a wczeniej tego nie robili. Wydatki na internet mona odlicza przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje si zatem, e ulga, mimo e miao jej nie by, to jednak jest.
                     • 08.12.2014Spotkania firmowe dla pracownikw. Z PIT czy bez?
                      Z uzasadnienia: Udzia w spotkaniu (wyjedzie) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawc pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdy nie ma podstaw, by wiadczenie adresowane do wszystkich przypisa indywidualnym uczestnikom, jako ich wymiern korzy.
                      • 05.12.2014Podatki 2015: Nowe zeznania PIT-CFC i CIT-CFC
                       Od nowego roku obowizywa maj regulacje dotyczce opodatkowania dochodw z zagranicznych spek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Resort finansw przygotowa ju odpowiednie wzory odrbnych zezna podatkowych dotyczcych podatkw dochodowych PIT i CIT.
                       • 05.12.2014Uchwaa NSA: Umowa doywocia bez PIT
                        W przypadku zbycia nieruchomoci na podstawie umowy o doywocie nie jest moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 03.12.2014Podatki 2015: Nowy wzr PIT-16Z
                         W przyszym roku zmodyfikowany zostanie wzr informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej dziaalnoci (PIT-16Z). Jak tumaczy Ministerstwo Finansw, formularz bdzie dostosowany do zmian w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2015 r.
                         • 02.12.2014Podatki 2015: Nowy wzr PIT-16Z
                          W przyszym roku zmodyfikowany zostanie wzr informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej dziaalnoci (PIT-16Z). Jak tumaczy Ministerstwo Finansw, formularz bdzie dostosowany do zmian w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2015 r.
                          • 02.12.2014Brak podpisw a prawo do wsplnego rozliczenia maonkw
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca zosta wraz z on wezwany przez naczelnika urzdu do zoenia zeznania rocznego PIT-37 w formie indywidualnej w zwizku z brakiem podpisu na zeznaniu rocznym PIT-37 za 2013 rok (rozliczenie wsplne). Brak podpisu spowodowany by niedopatrzeniem. Czy wraz z on maonkowie mog skorzysta z prawa wsplnego opodatkowania pomimo niezoonych podpisw?
                           • 02.12.2014Podatki 2015: Stawki karty podatkowej w gr o 0,2 proc.
                            W przyszym roku stawki karty podatkowej wzrosn o 0,2 proc. wzgldem stawek obowizujcych obecnie - wynika z obwieszczenia opublikowanego kilka dni temu w Monitorze Polskim.
                            • 01.12.2014Umorzenie kredytu bankowego. Skutki podatkowe
                             Interpelacja nr 28874 w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego przychodw uzyskanych w wyniku umorzenia nalenoci z tytuu zacignitego kredytu bankowego
                             • 01.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporzdzenie ws. zaniechania poboru PIT
                              Resort finansw opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw. Z opodatkowania zwolnione zostan rodki przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy bd mie zastosowanie do dochodw uzyskanych midzy 2014 a 2015 r.
                              • 01.12.2014Podatki 2015: Stawki karty podatkowej w gr o 0,2 proc.
                               W przyszym roku stawki karty podatkowej wzrosn o 0,2 proc. wzgldem stawek obowizujcych obecnie – wynika z obwieszczenia opublikowanego kilka dni temu w Monitorze Polskim.
                               • 28.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporzdzenie ws. zaniechania poboru PIT
                                Resort finansw opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw. Z opodatkowania zwolnione zostan rodki przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy bd mie zastosowanie do dochodw uzyskanych midzy 2014 a 2015 r.
                                • 28.11.2014Uchwaa NSA. Fiskus przegra spr o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych
                                 W stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych poniesione przez spadkodawc podlegay odliczeniu przez spadkobierc od przychodu z tytuu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w zwizku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 27.11.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
                                  W Dzienniku Ustaw zamieszczono nowe rozporzdzenie ws. wzorw owiadcze, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT). Formularze bd dostosowane gwnie do zmian zwizanych z wprowadzeniem usugi wstpnego wypeniania przez administracj podatkow zezna podatkowych.
                                  • 27.11.2014Podatki 2015: Jakie bd skutki zmian ws. rozliczania aut subowych?
                                   Z pocztkiem 2015 r. w ycie wejd nowe zasady rozliczania aut subowych do celw prywatnych. Wprowadzony zostanie system ryczatowy, pozwalajcy na jednoznaczne okrelenie wartoci wiadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytuu uytkowania subowego pojazdu do celw prywatnych.
                                   • 26.11.2014Podatki 2015: Jakie bd skutki zmian ws. rozliczania aut subowych?
                                    Z pocztkiem 2015 r. w ycie wejd nowe zasady rozliczania aut subowych do celw prywatnych. Wprowadzony zostanie system ryczatowy, pozwalajcy na jednoznaczne okrelenie wartoci wiadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytuu uytkowania subowego pojazdu do celw prywatnych.
                                    • 26.11.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
                                     W Dzienniku Ustaw zamieszczono nowe rozporzdzenie ws. wzorw owiadcze, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT). Formularze bd dostosowane gwnie do zmian zwizanych z wprowadzeniem usugi wstpnego wypeniania przez administracj podatkow zezna podatkowych.
                                     • 26.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisa nowel ws. ulgi na dzieci
                                      Z ulg podatkowych na dzieci bd mogy skorzysta wszystkie rodziny, w ktrych co najmniej jeden rodzic paci podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT). Wysoko ulgi na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie podniesiona o 20 proc. Wprowadzajca zmiany ustawa zostaa podpisana w poniedziaek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego.
                                      • 25.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisa nowel ws. ulgi na dzieci
                                       Z ulg podatkowych na dzieci bd mogy skorzysta wszystkie rodziny, w ktrych co najmniej jeden rodzic paci podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT). Wysoko ulgi na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie podniesiona o 20 proc. Wprowadzajca zmiany ustawa zostaa podpisana w poniedziaek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego.
                                       • 24.11.2014Szczepienia pracownikw. Czasem z podatkiem, czasem bez
                                        Warto wiadcze w postaci szczepionek otrzymanych przez pracownikw bdzie dla nich przychodem ze stosunku subowego. W niektrych przypadkach przychd ten bdzie zwolniony z podatku dochodowego, w innych – podatek trzeba bdzie zapaci. Sprawdmy kiedy.
                                        • 24.11.2014Finanse jednostek samorzdu terytorialnego do zmiany?
                                         Interpelacja nr 28369 w sprawie finansw jednostek samorzdu terytorialnego
                                         • 20.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisw dotyczcych niepodzielonych zyskw
                                          Przedsibiorcy dokonujcy zmiany prawnej ze spki kapitaowej na spk osobow musz pamita, e nie zawsze takie przeksztacenie bdzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczeglnoci istotne jest zwrcenie uwagi na kwesti opodatkowania niepodzielonych zyskw spki kapitaowej.
                                          • 19.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisw dotyczcych niepodzielonych zyskw
                                           Przedsibiorcy dokonujcy zmiany prawnej ze spki kapitaowej na spk osobow musz pamita, e nie zawsze takie przeksztacenie bdzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczeglnoci istotne jest zwrcenie uwagi na kwesti opodatkowania niepodzielonych zyskw spki kapitaowej.
                                           • 19.11.2014MF: Umorzone odsetki stanowi przychd w PIT
                                            Interpelacja nr 28734 do ministra finansw w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytw bankowych
                                            • 18.11.2014Skoro jest, to znaczy, e go nie ma?
                                             Rnic midzy rozliczaniem podatkw dochodowych i VAT jest cae mnstwo. Ile to problemw przez wiele lat powodoway chociaby rozbienoci w pojciu maego podatnika. Rozliczanie PIT i VAT od samochodw woa ju naprawd o pomst do nieba.
                                             • 18.11.2014Ustalenie terminu do wydatkowania kwoty na wasne cele mieszkaniowe
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni sprzedaa nieruchomo, ktr otrzymaa w 2012 r. w drodze darowizny. Z uwagi na to, e od chwili nabycia nieruchomoci do jej sprzeday nie upyno 5 lat zoya deklaracj PIT-39. Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym zadeklarowaa, e poniesie wydatki na wasne cele mieszkaniowe. Czy w przypadku Wnioskodawczyni termin poniesienia wydatkw na wasne cele mieszkaniowe upywa w dniu 31 grudnia 2015 r.?
                                              • 17.11.2014Podatki 2015: Wzrosn normy szacunkowe dochodu rolnikw i hodowcw
                                               W 2015 r. podatek dochodowy od osb fizycznych osigajcych przychd z dziaw specjalnych produkcji rolnej bdzie o prawie 2,2% wyszy ni w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada br. w Dzienniku Ustaw rozporzdzenia ministra finansw okrelajcego normy szacunkowe obowizujce w przyszym roku. Podwyka ominie m.in. osoby prowadzce wylgarnie drobiu, czy hodowcw biaych myszy i szczurw laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrglania.
                                               • 17.11.2014Skoro jest, to znaczy, e go nie ma?
                                                Rnic midzy rozliczaniem podatkw dochodowych i VAT jest cae mnstwo. Ile to problemw przez wiele lat powodoway chociaby rozbienoci w pojciu maego podatnika. Rozliczanie PIT i VAT od samochodw woa ju naprawd o pomst do nieba.
                                                • 17.11.2014Sprzeda prywatnej kolekcji antykw. Z PIT czy bez?
                                                 Pytanie podatnika: Czy wyprzeda kolekcji antykw bdzie stanowia czynno podlegajc podatkowi dochodowemu od osb fizycznych?
                                                 • 14.11.2014Podatkowe skutki nabycia wierzytelnoci
                                                  Samo nabycie wierzytelnoci od dunika nie stanowi operacji gospodarczej, w wyniku ktrej nabywca otrzyma pienidze bd prawo majtkowe w sposb nieodpatny. Nie powstanie te obowizek wykazania przychodw. Potwierdzaj to stanowiska organw podatkowych.
                                                  • 14.11.2014Podatki 2015: Wzrosn normy szacunkowe dochodu rolnikw i hodowcw
                                                   W 2015 r. podatek dochodowy od osb fizycznych osigajcych przychd z dziaw specjalnych produkcji rolnej bdzie o prawie 2,2% wyszy ni w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada br. w Dzienniku Ustaw rozporzdzenia ministra finansw okrelajcego normy szacunkowe obowizujce w przyszym roku. Podwyka ominie m.in. osoby prowadzce wylgarnie drobiu, czy hodowcw biaych myszy i szczurw laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrglania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] ... [ 21 ] nastpna strona »