Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 01.12.2014Umorzenie kredytu bankowego. Skutki podatkowe
  Interpelacja nr 28874 w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego przychodów uzyskanych w wyniku umorzenia należności z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego
  • 01.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
   Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów. Z opodatkowania zwolnione zostaną środki przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych między 2014 a 2015 r.
   • 01.12.2014Podatki 2015: Stawki karty podatkowej w górę o 0,2 proc.
    W przyszłym roku stawki karty podatkowej wzrosną o 0,2 proc. względem stawek obowiązujących obecnie – wynika z obwieszczenia opublikowanego kilka dni temu w Monitorze Polskim.
    • 28.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT
     Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów. Z opodatkowania zwolnione zostaną środki przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych między 2014 a 2015 r.
     • 28.11.2014Uchwała NSA. Fiskus przegrał spór o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych
      W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych poniesione przez spadkodawcę podlegały odliczeniu przez spadkobiercę od przychodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 27.11.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
       W Dzienniku Ustaw zamieszczono nowe rozporządzenie ws. wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Formularze będą dostosowane głównie do zmian związanych z wprowadzeniem usługi wstępnego wypełniania przez administrację podatkową zeznań podatkowych.
       • 27.11.2014Podatki 2015: Jakie będą skutki zmian ws. rozliczania aut służbowych?
        Z początkiem 2015 r. w życie wejdą nowe zasady rozliczania aut służbowych do celów prywatnych. Wprowadzony zostanie system ryczałtowy, pozwalający na jednoznaczne określenie wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania służbowego pojazdu do celów prywatnych.
        • 26.11.2014Podatki 2015: Jakie będą skutki zmian ws. rozliczania aut służbowych?
         Z początkiem 2015 r. w życie wejdą nowe zasady rozliczania aut służbowych do celów prywatnych. Wprowadzony zostanie system ryczałtowy, pozwalający na jednoznaczne określenie wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania służbowego pojazdu do celów prywatnych.
         • 26.11.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
          W Dzienniku Ustaw zamieszczono nowe rozporządzenie ws. wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Formularze będą dostosowane głównie do zmian związanych z wprowadzeniem usługi wstępnego wypełniania przez administrację podatkową zeznań podatkowych.
          • 26.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ws. ulgi na dzieci
           Z ulg podatkowych na dzieci będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których co najmniej jeden rodzic płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko zostanie podniesiona o 20 proc. Wprowadzająca zmiany ustawa została podpisana w poniedziałek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
           • 25.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ws. ulgi na dzieci
            Z ulg podatkowych na dzieci będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których co najmniej jeden rodzic płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko zostanie podniesiona o 20 proc. Wprowadzająca zmiany ustawa została podpisana w poniedziałek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
            • 24.11.2014Szczepienia pracowników. Czasem z podatkiem, czasem bez
             Wartość świadczeń w postaci szczepionek otrzymanych przez pracowników będzie dla nich przychodem ze stosunku służbowego. W niektórych przypadkach przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego, w innych – podatek trzeba będzie zapłacić. Sprawdźmy kiedy.
             • 24.11.2014Finanse jednostek samorządu terytorialnego do zmiany?
              Interpelacja nr 28369 w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego
              • 20.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisów dotyczących niepodzielonych zysków
               Przedsiębiorcy dokonujący zmiany prawnej ze spółki kapitałowej na spółkę osobową muszą pamiętać, że nie zawsze takie przekształcenie będzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczególności istotne jest zwrócenie uwagi na kwestię opodatkowania niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.
               • 19.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisów dotyczących niepodzielonych zysków
                Przedsiębiorcy dokonujący zmiany prawnej ze spółki kapitałowej na spółkę osobową muszą pamiętać, że nie zawsze takie przekształcenie będzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczególności istotne jest zwrócenie uwagi na kwestię opodatkowania niepodzielonych zysków spółki kapitałowej.
                • 19.11.2014MF: Umorzone odsetki stanowią przychód w PIT
                 Interpelacja nr 28734 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych
                 • 18.11.2014Skoro jest, to znaczy, że go nie ma?
                  Różnic między rozliczaniem podatków dochodowych i VAT jest całe mnóstwo. Ileż to problemów przez wiele lat powodowały chociażby rozbieżności w pojęciu małego podatnika. Rozliczanie PIT i VAT od samochodów woła już naprawdę o pomstę do nieba.
                  • 18.11.2014Ustalenie terminu do wydatkowania kwoty na własne cele mieszkaniowe
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość, którą otrzymała w 2012 r. w drodze darowizny. Z uwagi na to, że od chwili nabycia nieruchomości do jej sprzedaży nie upłynęło 5 lat złożyła deklarację PIT-39. Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym zadeklarowała, że poniesie wydatki na własne cele mieszkaniowe. Czy w przypadku Wnioskodawczyni termin poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe upływa w dniu 31 grudnia 2015 r.?
                   • 17.11.2014Podatki 2015: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców
                    W 2015 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 2,2% wyższy niż w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada br. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie m.in. osoby prowadzące wylęgarnie drobiu, czy hodowców białych myszy i szczurów laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
                    • 17.11.2014Skoro jest, to znaczy, że go nie ma?
                     Różnic między rozliczaniem podatków dochodowych i VAT jest całe mnóstwo. Ileż to problemów przez wiele lat powodowały chociażby rozbieżności w pojęciu małego podatnika. Rozliczanie PIT i VAT od samochodów woła już naprawdę o pomstę do nieba.
                     • 17.11.2014Sprzedaż prywatnej kolekcji antyków. Z PIT czy bez?
                      Pytanie podatnika: Czy wyprzedaż kolekcji antyków będzie stanowiła czynność podlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
                      • 14.11.2014Podatkowe skutki nabycia wierzytelności
                       Samo nabycie wierzytelności od dłużnika nie stanowi operacji gospodarczej, w wyniku której nabywca otrzyma pieniądze bądź prawo majątkowe w sposób nieodpłatny. Nie powstanie też obowiązek wykazania przychodów. Potwierdzają to stanowiska organów podatkowych.
                       • 14.11.2014Podatki 2015: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców
                        W 2015 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 2,2% wyższy niż w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada br. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie m.in. osoby prowadzące wylęgarnie drobiu, czy hodowców białych myszy i szczurów laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
                        • 14.11.2014WSA: Zwrot wydatków za nocleg dla handlowca wolny od PIT
                         Z uzasadnienia: Ponoszone przez pracowników mobilnych wydatki za noclegi mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań, a ich zwrot nie stanowi u pracowników przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Pracownik nie otrzymuje "świadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1, gdyż spółka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na jej rzecz.
                         • 14.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o PIT
                          Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela, która wejdzie w życie z początkiem 2015 r., wprowadzi regulacje pozwalające na wstępne wypełnianie przez fiskusa deklaracji podatkowych za podatników.
                          • 13.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o PIT
                           Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela, która wejdzie w życie z początkiem 2015 r., wprowadzi regulacje pozwalające na wstępne wypełnianie przez fiskusa deklaracji podatkowych za podatników.
                           • 13.11.2014Podatkowe skutki nabycia wierzytelności
                            Samo nabycie wierzytelności od dłużnika nie stanowi operacji gospodarczej, w wyniku której nabywca otrzyma pieniądze bądź prawo majątkowe w sposób nieodpłatny. Nie powstanie też obowiązek wykazania przychodów. Potwierdzają to stanowiska organów podatkowych.
                            • 13.11.2014Nabycie udziałów motywacyjnych a PIT
                             Pytanie podatnika: Czy nadanie udziałów motywacyjnych stanowi dla Wnioskodawcy na moment ich otrzymania przychód... A jeżeli tak, to jak określić jego wartość? Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z wypłatą zysku ze sprzedaży lub likwidacji spółki, będzie opodatkowany w Polsce jak przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
                             • 12.11.2014Obniżenie procentu udziału w zysku spółki a korekta PIT-36L
                              Art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia generalnej zasady, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, iż w przypadku uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, opodatkowaniu podlega przychód należny. Wskazuje on tylko, że otrzymanie zapłaty (wypłata dywidendy) jest najpóźniejszym momentem powstania tego przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                              • 10.11.2014Udzielanie korepetycji. Jak opodatkować dochód?
                               Pytanie podatnika: Czy interpretacja definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności jest poprawna? Czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej? Czy Wnioskodawca może wyrejestrować działalność gospodarczą i nadal prowadzić korepetycje?
                               • 07.11.2014Abonament medyczny jest przychodem pracownika
                                Już samo przyznanie pracownikowi "abonamentu" medycznego przynosi realną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, jaki musiałby ponieść w przypadku braku takiego świadczenia ze strony zakładu pracy. Nieodpłatnym świadczeniem, jakie uzyskał pracownik (emeryt, rencista), jest więc wartość abonamentu odpowiadającego w istocie cechom swoistej polisy ubezpieczeniowej, wykupionej przez pracodawcę, a przypadającej na jednego uprawnionego (ubezpieczonego) pracownika. Tak wynika z wyroku NSA z 1 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1970/12).
                                • 07.11.2014Błędy przy obliczaniu zaliczki na podatek a obowiązek korekty PIT-11
                                 Pytanie: Spółką z o.o. dokonała kontroli wewnętrznej swojej dokumentacji kadrowo-płacowej. W wyniku ww. działań ustaliła, że w przypadku niektórych pracowników mogło dojść do zaniżenia kwoty zaliczek na podatek. Nie odnaleziono bowiem do chwili obecnej wszystkich oświadczeń pracowników, m.in. oświadczeń o zastosowaniu podwyższonych kosztów czy o zastosowaniu niższego progu podatkowego. Spółka uiściła różnicę i planuje ją potrącić z wynagrodzeń pracowników. Czy w takiej sytuacji spółka ma obowiązek dokonać korekty informacji PIT-11?
                                 • 05.11.2014Zapewnienie wyżywienia podczas podróży służbowej a przychód pracownika
                                  Pytanie: Zamierzam wprowadzić system rozliczania kosztów wyżywienia pracownika przebywającego w podróży służbowej polegający na tym, że ja jako pracodawca będę pokrywać koszty (całodziennego) wyżywienia pracownika na podstawie faktur przedstawionych przez osobę przebywającą w podróży. Czy cała wartość zapewnionego wyżywienia będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku, gdy obiad lub kolacja służbowa są spożywane podczas rozmów handlowych z klientem (za posiłek będzie płacił klient lub pracownik) pracownik uzyska przychód?
                                  • 03.11.2014Podatki 2015: Nowy formularz PIT/UZ
                                   Ministerstwo Finansów wprowadzi nowy wzór formularza podatkowego - PIT/UZ. Wzór będzie przeznaczony dla podatników, w przypadku których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu podatkowym.
                                   • 31.10.2014Podatki 2015: Nowy formularz PIT/UZ
                                    Ministerstwo Finansów wprowadzi nowy wzór formularza podatkowego – PIT/UZ. Wzór będzie przeznaczony dla podatników, w przypadku których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu podatkowym.
                                    • 31.10.2014PIT od sprzedaży mieszkania nabytego w drodze zamiany
                                     Pytanie podatnika: W 2010 r. Wnioskodawca przeniósł własność należącego do siebie mieszkania o wartości 110 000 zł, w zamian za co uzyskał własność mieszkania o wartości 80 000 zł oraz dopłatę gotówkową w wysokości 30 000 zł. W 2013 r. sprzedał ww. mieszkanie. Jaka wartość stanowić będzie koszt uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży tego mieszkania? Czy kosztem uzyskania przychodu będzie wartość mieszkania przenoszonego na rzecz kontrahenta w wyniku zamiany w 2010 r. bez uwzględniania/pomniejszania jej o dopłatę gotówkową?
                                     • 30.10.2014Rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej
                                      Z uzasadnienia: Spółka komandytowo-akcyjna jest podmiotem odrębnym od wspólników i trudno mówić o konieczności dostosowania roku obrotowego spółki do roku wspólników (akcjonariuszy). Co więcej w SKA może być wielu wspólników, spośród których każdy może mieć inny rok podatkowy. W takim przypadku uzależnienie roku obrotowego SKA od roku podatkowego wybranego akcjonariusza lub komplementariusza nie będzie możliwe.
                                      • 30.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
                                       Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
                                       • 29.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
                                        Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
                                        • 29.10.2014Pracownik zapłaci podatek za służbowy samochód
                                         Używanie przez pracowników służbowego samochodu w celach prywatnych niesie ze sobą wiele problemów. Jednym z nich jest ustalenie wysokości przychodu. Ciekawe, czy zatwierdzone niedawno przez Sejm zmiany w przepisach pomogą podatnikom, czy też – jak niestety częściej bywa – jeszcze bardziej wszystko skomplikują.
                                         • 27.10.2014Podatki 2015: Nowy wzór wniosku PIT-16
                                          Z początkiem 2015 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Nowa wersja formularza jest dostosowana do zmian związanych z wdrażaniem nowego portalu podatkowego, będącego elementem programu e-Podatki.
                                          • 27.10.2014Pracownik zapłaci podatek za służbowy samochód
                                           Używanie przez pracowników służbowego samochodu w celach prywatnych niesie ze sobą wiele problemów. Jednym z nich jest ustalenie wysokości przychodu. Ciekawe, czy zatwierdzone niedawno przez Sejm zmiany w przepisach pomogą podatnikom, czy też – jak niestety częściej bywa – jeszcze bardziej wszystko skomplikują.
                                           • 27.10.2014Likwidacja spółki jawnej. Skutki w PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy otrzymane w wyniku rozwiązania Spółki (spółki jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
                                            • 24.10.2014Czy zwrot za pranie odzieży roboczej zwolniony jest z PIT?
                                             Zwrot za pranie odzieży roboczej jest przychodem ze stosunku pracy pracownika. Czy może jednak skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
                                             • 24.10.2014Sprzedaż towarów nabytych w spadku po przedsiębiorcy a źródło przychodu w PIT
                                              Pytanie: Nabyłam spadek po mężu, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Podjęłam decyzję o rezygnacji z kontynuowania działalności męża. Firma została zamknięta na podstawie złożonego w urzędzie miasta aktu zgonu. Sporządzony został remanent pozostałego majątku i został on złożony do miejscowego urzędu skarbowego. Czy sprzedaż rzeczy nabytych w drodze spadku będzie stanowiła źródło przychodu z działalności gospodarczej?
                                              • 23.10.2014Czy zwrot za pranie odzieży roboczej zwolniony jest z PIT?
                                               Zwrot za pranie odzieży roboczej jest przychodem ze stosunku pracy pracownika. Czy może jednak skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
                                               • 20.10.2014Zwolnienie z długu lokatorów a przychód w PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy Spółdzielnia powinna wystawić PIT-8C wszystkim osobom zajmującym lokale obciążone kredytem mieszkaniowym w związku ze zmniejszeniem ich zadłużenia / zwolnieniem z długu?
                                                • 17.10.2014PCC jako koszt wspólników spółki osobowej
                                                 Z uzasadnienia: Zestawiając definicję przychodu zawartą w art. 11 ustawy o PIT z faktem, że wniesienie wkładu jest dla wspólnika nieekwiwalentne, uznać należy, iż wniesienie tego wkładu nie powoduje powstania po stronie wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu. Powyższe prowadzi do wniosku, że wniesienie wkładu do spółki osobowej jest neutralne podatkowo. Z tej przyczyny, skoro z wniesieniem wkładu nie wiąże się powstanie przychodu, nie jest możliwe uznanie uiszczonego w związku z tą czynnością podatku od czynności cywilnoprawnych za koszt uzyskania przychodu.
                                                 • 17.10.2014Sprzedaż garażu a źródło przychodu w PIT
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni powinna sprzedaż garażu zakwalifikować jako inne źródło przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskaną przez Nią część ceny, stosownie do przypadającego Jej udziału, powinna zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy ujawnić jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 16.10.2014Ulga mieszkaniowa w PIT po ślubie podatnika
                                                   Pytanie podatnika: Czy jeśli pieniądze ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup nieruchomości należącej obecnie do małżonka i spłatę zaciągniętego przez niego kredytu hipotecznego to czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1, jeśli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zawarciu związku małżeńskiego?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] ... [ 20 ] następna strona »