Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 08.06.2015Podatki 2015: Rekordowa popularno elektronicznych deklaracji PIT
  W obecnym roku polscy podatnicy zoyli ponad 7 mln e-Deklaracji, czyli ok. 46 proc. wszystkich zezna PIT za 2014 r. – wynika z danych zebranych przez firm doradcz PwC. Odsetek ten powinien wzrosn take w kolejnym roku. Prawie poowa badanych, ktrzy teraz zoyli zeznania w formie tradycyjnej, zamierza w 2016 r. skorzysta z systemu online.
  • 08.06.2015Zmiany w wydawaniu interpretacji. Czy to wystarczy?
   Za niecay miesic czekaj nas zmiany w wydawaniu indywidualnych interpretacji podatkowych. Same zmiany naley oceni pozytywnie. Wtpliwe jednak, by okazay si wystarczajce i rzeczywicie uzdrowiy system.
   • 03.06.2015Przedwstpna umowa sprzeday nieruchomoci a PIT
    Pytanie podatnika: Czy zawarcie przedwstpnej umowy sprzeday nieruchomoci stanowi jej odpatne zbycie?
    • 02.06.2015Zwrot za okna. Skutki podatkowe w PIT
     Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe zwrotu przez spdzielni mieszkaniow wydatkw poniesionych na wymian okna, ktre zostay odliczone w ramach ulgi?
     • 02.06.2015Pomoc z fundacji z podatkiem czy bez?
      Interpelacja nr 32600 do ministra finansw w sprawie zwolnie z opodatkowania pomocy otrzymanej od organizacji poytku publicznego.
      • 01.06.2015Odszkodowanie za szkody wyrzdzone przez zwierzta chronione a PIT
       Interpelacja nr 32547 w sprawie podatku dochodowego od osb fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowa za szkody wyrzdzone przez zwierzta chronione.
       • 28.05.2015Czy zachowek moe by kosztem uzyskania przychodw?
        Pytanie podatnika: Czy kwota spaty udziaw w spadku jest kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie jest wydatkiem na spat udziaw? Czy ewentualna zapata nalenoci z tytuu zachowku bdzie kosztem uzyskania przychodu? Czy Wnioskodawca powinien wskaza warto zachowku jako przysz kwot rozliczon z tytuu nabycia, od ktrej nie jest naleny podatek 19%?
        • 26.05.2015Korzystanie z samochodw subowych przez pracownikw czasem bez PIT
         Przejazdy pracownikw samochodem subowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy, o ile nie bd suy ich osobistym celom, nie bd stanowi nieodpatnego wiadczenia. Nie bd zatem przychodem ze stosunku pracy. Do takiego wniosku doszed Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-140/15/MZ.
         • 25.05.2015Korzystanie z samochodw subowych przez pracownikw czasem bez PIT
          Przejazdy pracownikw samochodem subowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy, o ile nie bd suy ich osobistym celom, nie bd stanowi nieodpatnego wiadczenia. Nie bd zatem przychodem ze stosunku pracy.
          • 22.05.2015Dofinansowanie wypoczynku pracownikw i ich rodzin. Podatki i ZUS
           Wkrtce rozpocznie si sezon wyjazdw wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey - rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
           • 22.05.2015PIT: Przedwstpna umowy sprzeday udziau w nieruchomoci
            Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy przedwstpnej zbycia udziau w nieruchomoci i otrzymanie przez Wnioskodawc przy zawarciu umowy przedwstpnej zadatku (ktry bdzie zaliczony na poczet ceny w razie zawarcia umowy przyrzeczonej) bdzie rodzio obowizek podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci?
            • 19.05.2015Skutki w PIT otrzymania dotacji przez bezrobotnego na podjcie dziaalnoci gospodarczej
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzyma jednorazowe rodki na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, z ktrych zakupi notebook (uznany za rodek trway), program komputerowy (uznany za warto niematerialn i prawn) oraz podnonik pyt gipsowych, wyrzynark, szlifierk, krzeso biurowe, biurko, motowiertark, agregat malarski, szafk, przecinark do glazury. Ze rodkw tych sfinansowa take, projekt i wykonanie strony internetowej. Prowadzona dziaalno gospodarcza jest opodatkowana w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych. Czy zatem dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest ryczaem?
             • 14.05.2015Wypata odszkodowania dla pracownika a PIT
              Pytanie podatnika: Czy wypata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o prac powinna zosta opodatkowana podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
              • 14.05.2015Skutki podatkowe sprzeday murowanego garau
               Pytanie podatnika: Czy dochd uzyskany ze sprzeday murowanego garau bdzie stanowi odrbne rdo przychodu i bdzie mona skorzysta z ulgi mieszkaniowej?
               • 06.05.2015Umowa doywocia bez PIT
                W przypadku dokonania czynnoci zbycia nieruchomoci w drodze umowy o doywocie - nie bdzie moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy. Tym samym, przekazanie nieruchomoci w drodze umowy o doywocie nie spowoduje powstania dochodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
                • 05.05.2015Umowa doywocia bez PIT
                 W przypadku dokonania czynnoci zbycia nieruchomoci w drodze umowy o doywocie - nie bdzie moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy. Tym samym, przekazanie nieruchomoci w drodze umowy o doywocie nie spowoduje powstania dochodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
                 • 05.05.2015Podatki 2016: Nowe zasady przekazywania informacji o wypatach odsetek
                  Do ustawy o PIT trafi cakiem nowy rozdzia (7a), w ktrym w kompleksowy sposb uregulowane zostan zasady przekazywania informacji o wypatach odsetek - wynika z przygotowanego w resorcie finansw projektu nowelizacji ustaw podatkowych. Do polskiego prawa zostan wprowadzone rozwizania wdraane na poziomie caej Unii Europejskiej.
                  • 04.05.2015Podatki 2016: Nowe zasady przekazywania informacji o wypatach odsetek
                   Do ustawy o PIT trafi cakiem nowy rozdzia (7a), w ktrym w kompleksowy sposb uregulowane zostan zasady przekazywania informacji o wypatach odsetek – wynika z przygotowanego w resorcie finansw projektu nowelizacji ustaw podatkowych. Do polskiego prawa zostan wprowadzone rozwizania wdraane na poziomie caej Unii Europejskiej.
                   • 30.04.2015Cige zapowiedzi ulg napdzaj emigracj polskich firm
                    Znikome w najbliszym czasie s szanse na zwikszenie kwoty wolnej od podatku dochodowego, a o jego likwidacji w ogle nie ma mowy. Dodatkowo Polsk w ostatnich latach dotkn wci rozpdzajcy si proces emigracji, nie tylko indywidualnej, lecz take biznesowej.
                    • 30.04.2015Umorzenie czci poyczki. Skutki w PIT
                     Pytanie podatnika: Czy umorzenie 1/3 czci poyczki od rodzicw jest wolne od podatku dochodowego?
                     • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
                      W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                      • 29.04.2015FOR pokazuje, ile podatnik paci na utrzymanie pastwa
                       Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowaa specjalny kalkulator podatkowy, ktry pozwala na oszacowanie, ile konkretny podatnik paci na utrzymanie pastwa. Aplikacja pozwala na uwzgldnienie nie tylko podatku dochodowego i skadek, ale rwnie m.in. podatku VAT oraz akcyzy.
                       • 28.04.2015FOR pokazuje, ile podatnik paci na utrzymanie pastwa
                        Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowaa specjalny kalkulator podatkowy, ktry pozwala na oszacowanie, ile konkretny podatnik paci na utrzymanie pastwa. Aplikacja pozwala na uwzgldnienie nie tylko podatku dochodowego i skadek, ale rwnie m.in. podatku VAT oraz akcyzy.
                        • 27.04.2015Stypendium naukowe w rocznym PIT
                         Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe jest zwolnione z podatku dochodowego za rok 2014 i czy Wnioskodawczyni ma je wpisywa do deklaracji podatkowej, a jeli tak, to jak to wpynie na obliczenie wysokoci podatku?
                         • 24.04.2015Czy od nieoprocentowanej poyczki trzeba zapaci PIT?
                          Poyczka moe by udzielona bezpatnie. W takiej sytuacji strony umowy zastrzegaj brak odpatnoci w postaci odsetek. Czy nieoprocentowana poyczka rodzi przychd z nieodpatnych wiadcze, ktry naley opodatkowa PIT?
                          • 23.04.2015Zmiany w PIT: Suebno przesyu
                           W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ustawodawca zdecydowa si uregulowa kwesti opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby fizyczne z tytuu ustanowienia suebnoci przesyu.
                           • 23.04.2015Czy od nieoprocentowanej poyczki trzeba zapaci PIT?
                            Poyczka moe by udzielona bezpatnie. W takiej sytuacji strony umowy zastrzegaj brak odpatnoci w postaci odsetek. Czy nieoprocentowana poyczka rodzi przychd z nieodpatnych wiadcze, ktry naley opodatkowa PIT?
                            • 22.04.2015Zmiany w PIT: Suebno przesyu
                             W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ustawodawca zdecydowa si uregulowa kwesti opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby fizyczne z tytuu ustanowienia suebnoci przesyu.
                             • 21.04.2015PIT za 2014. Ulga na internet do odliczenia
                              Dobra wiadomo dla podatnikw, ktrzy chcieliby w rozliczeniu PIT skorzysta z ulgi na internet, a wczeniej tego nie robili. Wydatki na internet mona odlicza przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje si zatem, e ulga, mimo, e miao jej nie by, to jednak jest.
                              • 20.04.2015PIT za 2014. Ulga na internet do odliczenia
                               Dobra wiadomo dla podatnikw, ktrzy chcieliby w rozliczeniu PIT skorzysta z ulgi na internet, a wczeniej tego nie robili. Wydatki na internet mona odlicza przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje si zatem, e ulga, mimo, e miao jej nie by, to jednak jest.
                               • 17.04.2015Podatki 2015: PIT rozliczy przez internet ponad 7,5 mln Polakw
                                W tym roku zeznania podatkowe PIT przele przez internet ok. 7,6 mln Polakw – wynika z nowego badania firmy doradczej KPMG. Jak podaje resort finansw, do tej pory przesano ju niecae 5,2 mln e-PIT-w. Z ulg podatkowych skorzysta natomiast ok. 41 proc. podatnikw.
                                • 16.04.2015Podatek od bezpatnej pomocy prawnej
                                 Interpelacja nr 31925 do ministra finansw w sprawie bezpatnych porad prawnych
                                 • 14.04.2015Podzia majtku wsplnego. Spata maonka a ulga mieszkaniowa w PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy kwota przeznaczona na spat zobowiza z tytuu podziau majtku wsplnego maonkw dokonana na rzecz ma, bdca zapat za poow wartoci nieruchomoci wraz z budynkiem mieszkalnym, w ktrym Wnioskodawczyni ma stae miejsce zamieszkania, stanowi wydatek na wasne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                  • 13.04.2015Obowizki patnika: Poyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze rodkw obrotowych
                                   Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunkw udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spce bd ciyy obowizki patnika PIT? Czy, jeeli spka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od poyczki, zgodnie z Regulaminem, warto tych odsetek bdzie stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy albo przychd dla zleceniobiorcw? Czy umorzenie kapitau poyczki, w czci lub w jej caoci, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcw?
                                   • 10.04.2015Podatki 2015: Nowa umowa podatkowa z Boni i Hercegowin
                                    Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w tym tygodniu ustaw o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, ktr Polska podpisaa z Boni i Hercegowin w czerwcu 2014 r. W przypadku Polski podstawow metod unikania podwjnego opodatkowania bdzie nadal metoda wyczenia z progresj.
                                    • 07.04.2015Podatek od rabatw bankowych
                                     Zapytanie nr 7959 do ministra finansw w sprawie obciania podatkiem rabatw, ktre banki oferuj swoim klientom
                                     • 03.04.2015Podatki 2015: Coraz mniej czasu na rozliczenie podatku PIT
                                      Na rozliczenie podatku PIT za rok 2014 podatnicy maj ju tylko niecay miesic czasu. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej KPMG, w tym roku najpopularniejszymi ulgami podatkowymi bd ulga prorodzinna i ulga internetowa.
                                      • 03.04.2015Sprzeda mieszkania a PIT. Czym s wasne cele mieszkaniowe?
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od dochodw osignitych z odpatnego zbycia nieruchomoci, jeeli przychd uzyskany ze zbycia nieruchomoci zostanie wydatkowany na wasne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania we wspwasnoci z crk pooonego na terenie UE (Francja)?
                                       • 03.04.2015Dowz pracownikw do pracy. Czy bd zmiany?
                                        Interpelacja nr 31411w sprawie przepisw ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, w zakresie opodatkowania dowozu do pracy pracownikw przez pracodawc.
                                        • 03.04.2015Sprzeda gospodarstwa rolnego a zwolnienie z PIT
                                         Z uzasadnienia: Reasumujc, dla zwolnienia przychodu od podatku niezbdne jest spenienie przesanki pozytywnej, jak jest sprzeda caoci lub czci gruntw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego oraz niewystpienie przesanki negatywnej, przez ktr naley rozumie utrat charakteru rolnego lub lenego tych gruntw w zwizku z ich sprzeda.
                                         • 02.04.2015Skutki w PIT likwidacji spki osobowej
                                          Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawc w wyniku likwidacji Spki osobowej rodkw pieninych, nie spowoduje dla niego powstania dochodu podlegajcego opodatkowaniu PIT?
                                          • 01.04.2015Czonek zarzdu paci PIT od polisy ubezpieczeniowej
                                           Spdzielnie czy wsplnoty mieszkaniowe kupuj polisy ubezpieczeniowe. Maj one na celu ochron czonkw zarzdu w przypadku odpowiedzialnoci. Warto polisy jest dla zarzdu przychodem, od ktrego musi zapaci podatek dochodowy.
                                           • 01.04.2015Dziaalno gospodarcza a PIT. Opodatkowanie lombardw
                                            Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposb ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawczyni ze sprzeday rzeczy zastawionych w zalenoci od ich przeznaczenia (zbycie bez obrbki, zbycie po wczeniejszej obrbce) jest prawidowy?
                                            • 01.04.2015Jak rozliczy w PIT usugi tumaczenia?
                                             Pytanie podatnika: W jaki sposobu naley opodatkowa przychody z tytuu wykonania usug tumaczenia?
                                             • 27.03.2015Podatki 2015: Usuga PFR take z moliwoci odliczenia 1 proc. PIT
                                              Od poowy marca podatnicy, ktrzy skadaj PIT-37, mog pobiera wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (tzw. usuga PFR). Jak podaje Ministerstwo Finansw, w cigu niecaych 10 dni zoono w taki sposb ponad 17,5 tys. zezna. W 71,5 proc. przypadkw wskazano ch przekazania 1 proc. podatku na organizacje poytku publicznego.
                                              • 26.03.2015Podatki 2015: Usuga PFR take z moliwoci odliczenia 1 proc. PIT
                                               Od poowy marca podatnicy, ktrzy skadaj PIT-37, mog pobiera wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (tzw. usuga PFR). Jak podaje Ministerstwo Finansw, w cigu niecaych 10 dni zoono w taki sposb ponad 17,5 tys. zezna. W 71,5 proc. przypadkw wskazano ch przekazania 1 proc. podatku na organizacje poytku publicznego.
                                               • 25.03.2015NSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze dziau spadku
                                                Jeeli wskutek dziau spadku nastpi takie przesunicia w ramach masy spadkowej, e kady ze spadkobiercw uzyska skadniki majtkowe odpowiadajce wartoci jego udziau w caym majtku spadkowym (np. nieruchomo), a aden z nich nie zostanie wzbogacony kosztem innego spadkobiercy, to zasadny jest wniosek, i nie nastpio przysporzenie majtkowe, w stosunku do udziau w masie spadkowej. Istota podatkw dochodowych sprowadza si natomiast do oboenia t danin przyrostu mienia z okrelonego rda przychodw. Skoro w wyniku dziau spadku nie doszo do przyrostu mienia spadkobiercy, w stosunku do wartoci nabytego uprzednio udziau spadkowego, czynno taka nie moe by utosamiana z nabyciem nieruchomoci (udziau w nieruchomoci ponad udzia w spadku) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 25.03.2015Wpata na fundusz remontowy jako wydatek na cele mieszkaniowe
                                                 Pytanie podatnika: Czy element skadowy czynszu jakim jest odpis na fundusz remontowy, wpacany co miesic do spdzielni mieszkaniowej, w okresie od zbycia nieruchomoci tj. od sierpnia 2014 r. do koca 2016 r., Wnioskodawca bdzie mg zakwalifikowa jako wydatek na cele mieszkaniowe?
                                                 • 20.03.2015PIT za 2014. Rozliczenie dochodw maoletniego dziecka
                                                  Sposb rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodw osignitych przez maoletnie dziecko - zarwno wasne, jak i przysposobione - jest uzaleniony od rodzaju rda przychodw, z ktrego one pochodz. Jedne dochody dolicza si do dochodw rodzicw (z pewnymi zastrzeeniami), inne za wykazuje si w zeznaniu rocznym skadanym na imi i nazwisko dziecka.
                                                  • 20.03.2015NSA. Przychd pracownika z tytuu zbiorowej imprezy integracyjnej
                                                   Z uzasadnienia: Warunkiem powstania przychodu w postaci wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, jest ich otrzymanie i nie jest wystarczajca sama moliwo jego otrzymania wynikajca z udziau w spotkaniu integracyjnym. W przypadku imprez zbiorowych, jak choby spotka integracyjnych, nie jest moliwe ustalenia podstawy opodatkowania indywidualnych osb z tytuu udziau w nich, skoro nie da si ustali czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczeglnych oferowanych przez organizatora wiadcze.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 21 ] nastpna strona »