Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 21.04.2015PIT za 2014. Ulga na internet do odliczenia
  Dobra wiadomość dla podatników, którzy chcieliby w rozliczeniu PIT skorzystać z ulgi na internet, a wcześniej tego nie robili. Wydatki na internet można odliczać przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje się zatem, że ulga, mimo, że miało jej nie być, to jednak jest.
  • 20.04.2015PIT za 2014. Ulga na internet do odliczenia
   Dobra wiadomość dla podatników, którzy chcieliby w rozliczeniu PIT skorzystać z ulgi na internet, a wcześniej tego nie robili. Wydatki na internet można odliczać przez dwa kolejne lata korzystania z sieci. Okazuje się zatem, że ulga, mimo, że miało jej nie być, to jednak jest.
   • 17.04.2015Podatki 2015: PIT rozliczy przez internet ponad 7,5 mln Polaków
    W tym roku zeznania podatkowe PIT prześle przez internet ok. 7,6 mln Polaków – wynika z nowego badania firmy doradczej KPMG. Jak podaje resort finansów, do tej pory przesłano już niecałe 5,2 mln e-PIT-ów. Z ulg podatkowych skorzysta natomiast ok. 41 proc. podatników.
    • 16.04.2015Podatek od bezpłatnej pomocy prawnej
     Interpelacja nr 31925 do ministra finansów w sprawie bezpłatnych porad prawnych
     • 14.04.2015Podział majątku wspólnego. Spłata małżonka a ulga mieszkaniowa w PIT
      Pytanie podatnika: Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków dokonana na rzecz męża, będąca zapłatą za połowę wartości nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni ma stałe miejsce zamieszkania, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 13.04.2015Obowiązki płatnika: Pożyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze środków obrotowych
       Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT? Czy, jeżeli spółka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od pożyczki, zgodnie z Regulaminem, wartość tych odsetek będzie stanowić przychód dla pracowników ze stosunku pracy albo przychód dla zleceniobiorców? Czy umorzenie kapitału pożyczki, w części lub w jej całości, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorców?
       • 10.04.2015Podatki 2015: Nowa umowa podatkowa z Bośnią i Hercegowiną
        Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w tym tygodniu ustawę o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, którą Polska podpisała z Bośnią i Hercegowiną w czerwcu 2014 r. W przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie nadal metoda wyłączenia z progresją.
        • 07.04.2015Podatek od rabatów bankowych
         Zapytanie nr 7959 do ministra finansów w sprawie obciążania podatkiem rabatów, które banki oferują swoim klientom
         • 03.04.2015Podatki 2015: Coraz mniej czasu na rozliczenie podatku PIT
          Na rozliczenie podatku PIT za rok 2014 podatnicy mają już tylko niecały miesiąc czasu. Jak wskazują eksperci firmy doradczej KPMG, w tym roku najpopularniejszymi ulgami podatkowymi będą ulga prorodzinna i ulga internetowa.
          • 03.04.2015Sprzedaż mieszkania a PIT. Czym są własne cele mieszkaniowe?
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania we współwłasności z córką położonego na terenie UE (Francja)?
           • 03.04.2015Dowóz pracowników do pracy. Czy będą zmiany?
            Interpelacja nr 31411w sprawie przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie opodatkowania dowozu do pracy pracowników przez pracodawcę.
            • 03.04.2015Sprzedaż gospodarstwa rolnego a zwolnienie z PIT
             Z uzasadnienia: Reasumując, dla zwolnienia przychodu od podatku niezbędne jest spełnienie przesłanki pozytywnej, jaką jest sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz niewystąpienie przesłanki negatywnej, przez którą należy rozumieć utratę charakteru rolnego lub leśnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.
             • 02.04.2015Skutki w PIT likwidacji spółki osobowej
              Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki osobowej środków pieniężnych, nie spowoduje dla niego powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT?
              • 01.04.2015Członek zarządu płaci PIT od polisy ubezpieczeniowej
               Spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe kupują polisy ubezpieczeniowe. Mają one na celu ochronę członków zarządu w przypadku odpowiedzialności. Wartość polisy jest dla zarządu przychodem, od którego musi zapłacić podatek dochodowy.
               • 01.04.2015Działalność gospodarcza a PIT. Opodatkowanie lombardów
                Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposób ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawczyni ze sprzedaży rzeczy zastawionych w zależności od ich przeznaczenia (zbycie bez obróbki, zbycie po wcześniejszej obróbce) jest prawidłowy?
                • 01.04.2015Jak rozliczyć w PIT usługi tłumaczenia?
                 Pytanie podatnika: W jaki sposobu należy opodatkować przychody z tytułu wykonania usług tłumaczenia?
                 • 30.03.2015Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
                  Pytanie: W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 27.03.2015Podatki 2015: Usługa PFR także z możliwością odliczenia 1 proc. PIT
                   Od połowy marca podatnicy, którzy składają PIT-37, mogą pobierać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (tzw. usługa PFR). Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ciągu niecałych 10 dni złożono w taki sposób ponad 17,5 tys. zeznań. W 71,5 proc. przypadków wskazano chęć przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.
                   • 26.03.2015Podatki 2015: Usługa PFR także z możliwością odliczenia 1 proc. PIT
                    Od połowy marca podatnicy, którzy składają PIT-37, mogą pobierać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (tzw. usługa PFR). Jak podaje Ministerstwo Finansów, w ciągu niecałych 10 dni złożono w taki sposób ponad 17,5 tys. zeznań. W 71,5 proc. przypadków wskazano chęć przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.
                    • 25.03.2015NSA. Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku
                     Jeżeli wskutek działu spadku nastąpią takie przesunięcia w ramach masy spadkowej, że każdy ze spadkobierców uzyska składniki majątkowe odpowiadające wartości jego udziału w całym majątku spadkowym (np. nieruchomość), a żaden z nich nie zostanie wzbogacony kosztem innego spadkobiercy, to zasadny jest wniosek, iż nie nastąpiło przysporzenie majątkowe, w stosunku do udziału w masie spadkowej. Istota podatków dochodowych sprowadza się natomiast do obłożenia tą daniną przyrostu mienia z określonego źródła przychodów. Skoro w wyniku działu spadku nie doszło do przyrostu mienia spadkobiercy, w stosunku do wartości nabytego uprzednio udziału spadkowego, czynność taka nie może być utożsamiana z nabyciem nieruchomości (udziału w nieruchomości ponad udział w spadku) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 25.03.2015Wpłata na fundusz remontowy jako wydatek na cele mieszkaniowe
                      Pytanie podatnika: Czy element składowy czynszu jakim jest odpis na fundusz remontowy, wpłacany co miesiąc do spółdzielni mieszkaniowej, w okresie od zbycia nieruchomości tj. od sierpnia 2014 r. do końca 2016 r., Wnioskodawca będzie mógł zakwalifikować jako wydatek na cele mieszkaniowe?
                      • 20.03.2015PIT za 2014. Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
                       Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko - zarówno własne, jak i przysposobione - jest uzależniony od rodzaju źródła przychodów, z którego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się do dochodów rodziców (z pewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym na imię i nazwisko dziecka.
                       • 20.03.2015NSA. Przychód pracownika z tytułu zbiorowej imprezy integracyjnej
                        Z uzasadnienia: Warunkiem powstania przychodu w postaci świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, jest ich otrzymanie i nie jest wystarczająca sama możliwość jego otrzymania wynikająca z udziału w spotkaniu integracyjnym. W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenia podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, skoro nie da się ustalić czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych oferowanych przez organizatora świadczeń.
                        • 20.03.2015Świadczenia z ZFŚS dla byłych pracowników a obowiązki płatnika
                         Pytanie podatnika: Pracownicy sezonowi złożyli w okresie zatrudnienia wnioski o przyznanie świadczenia finansowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia zostały przyznane w okresie zatrudnienia, ich wypłaty dokonano natomiast po wygaśnięciu umów o pracę. Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT można zastosować zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł dla powyższych osób, które w dniu wypłaty nie były już pracownikami?
                         • 19.03.2015PIT za 2014. Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
                          Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko – zarówno własne, jak i przysposobione – jest uzależniony od rodzaju źródła przychodów, z którego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się do dochodów rodziców (z pewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym na imię i nazwisko dziecka.
                          • 19.03.2015Prezenty i kwiaty dla pracowników. Skutki w PIT
                           Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez pracowników kwiatów i upominku rzeczowego z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w związku z przejściem na emeryturę i rentę?
                           • 18.03.2015Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT badań i okularów
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych badań wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów, to czy dokonana pracownikowi przez pracodawcę (na podstawie zarządzenia wewnętrznego) refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów oraz poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, będą stanowiły przychód pracownika?
                            • 16.03.2015Sprzedaż przez Internet a dochód w rocznym PIT
                             Pytanie podatnika: Czy wyprzedaż długoletniej kolekcji za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego powinna być wykazana w zeznaniu?
                             • 16.03.2015Podatki 2015: Płatnicy złożyli ponad 21 mln e-deklaracji
                              Od początku roku do końca lutego system e-Deklaracje przyjął 21,3 mln złożonych przez płatników dokumentów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Zdecydowanie największą część tej liczby stanowiły informacje PIT-11, których złożono przeszło 19,6 mln.
                              • 13.03.2015Podatki 2015: Płatnicy złożyli ponad 21 mln e-deklaracji
                               Od początku roku do końca lutego system e-Deklaracje przyjął 21,3 mln złożonych przez płatników dokumentów – poinformowało Ministerstwo Finansów. Zdecydowanie największą część tej liczby stanowiły informacje PIT-11, których złożono przeszło 19,6 mln.
                               • 10.03.2015Przedawnienie zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania podatkowego
                                Przedawnić się może tylko zobowiązanie istniejące, a więc takie które wynika z zeznania złożonego na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT albo z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe wydanej na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Upływ terminu przedawnienia jest przesłanką stojącą na przeszkodzie w skonkretyzowaniu na nowo indywidualnych praw i obowiązków, a więc nadaniu innego kształtu stosunkowi podatkowemu powstałemu, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, czyli z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 10.03.2015Skutki w PIT częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawczyni częściowego zwrotu wkładu, wypłacone z tego tytułu przez spółkę osobową środki pieniężne do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawczynię a wynikającej z umowy spółki osobowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 05.03.2015Kiedy księgowy i doradca podatkowy muszą mieć kasę fiskalną?
                                  Pytanie podatnika: Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego, prawidłowym będzie korzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w danym roku podatkowym nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujących?
                                  • 05.03.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami w podatkach
                                   W Sejmie trwają prace nad projektem, który przewiduje włączenie członków polskiej reprezentacji głuchych do grona osób korzystających ze zwolnień z podatku PIT. Posłowie pracują również nad projektem ustawy umożliwiającej ratyfikację nowej umowy podatkowej, podpisanej przez Polskę oraz Bośnię i Hercegowinę w czerwcu 2014 r.
                                   • 04.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
                                    Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
                                    • 04.03.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami w podatkach
                                     W Sejmie trwają prace nad projektem, który przewiduje włączenie członków polskiej reprezentacji głuchych do grona osób korzystających ze zwolnień z podatku PIT. Posłowie pracują również nad projektem ustawy umożliwiającej ratyfikację nowej umowy podatkowej, podpisanej przez Polskę oraz Bośnię i Hercegowinę w czerwcu 2014 r.
                                     • 03.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
                                      Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
                                      • 03.03.2015Podatki 2015: MF zaprezentowało usługę PFR
                                       Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe informacje nt. nowej usługi PFR (pre-filled tax return), która sprowadza się do wstępnego wypełnienia zeznania podatkowego. Usługa jest jednym z głównych elementów programu e-Podatki.
                                       • 02.03.2015PIT. Jednostki uczestnictwa a przychód u pracownika
                                        Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionego z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa powinno, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypłaty?
                                        • 02.03.2015Podatki 2015: MF zaprezentowało usługę PFR
                                         Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe informacje nt. nowej usługi PFR (pre-filled tax return), która sprowadza się do wstępnego wypełnienia zeznania podatkowego. Usługa jest jednym z głównych elementów programu e-Podatki.
                                         • 27.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                                          IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
                                          • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                                           Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                           • 26.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                                            IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
                                            • 26.02.2015PIT: Wycofanie z działalności samochodu wykupionego z leasingu
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wykupiła z leasingu samochód i obecnie znajduje się on w środkach trwałych działalności. Obecnie Wnioskodawczyni chciałaby jednak wycofać z firmy na cele prywatne. Czy chcąc wyłączyć ze środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej wykupiony z leasingu samochód Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek i od jakiej kwoty będzie on liczony?
                                             • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                                              Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                              • 25.02.2015Podatki 2015: Sprzedaż składnika majątku firmy nieujętego w ewidencji ŚT
                                               Pytanie podatnika: Czy nowe brzmienie przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT ma zastosowanie jedynie do środków trwałych nabytych i wykorzystywanych przez podatnika do działalności od 1 stycznia 2015 r. bez względu na to czy podatnik wprowadził je do ewidencji działalności gospodarczej, czy też dotyczy wszystkich środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika, przed 1 stycznia 2015 r. i później, a więc również tych, które nabył przed datą zmiany przepisu, ale podobnie jak Wnioskodawczyni - mimo ich wykorzystywania do celów prowadzonej działalności gospodarczej - nie wprowadził do ewidencji środków trwałych w okresie obowiązywania wcześniejszego brzmienia ww. przepisu, tj. do 31 grudnia 2014 r.?
                                               • 25.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. źródeł nieujawnionych
                                                Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację dotyczącą zasad uregulowania opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w środkach ujawnionych albo pochodzą z tzw. źródeł nieujawnionych. Nadal obowiązywać będzie – dotycząca dochodów z nieujawnionego źródła – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
                                                • 24.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. źródeł nieujawnionych
                                                 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację dotyczącą zasad uregulowania opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w środkach ujawnionych albo pochodzą z tzw. źródeł nieujawnionych. Nadal obowiązywać będzie – dotycząca dochodów z nieujawnionego źródła – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
                                                 • 24.02.2015Ewidencja sprzedaży na kasie po śmierci wspólnika
                                                  Pytanie podatnika: Czy należny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika (zakończenie bytu prawnego spółki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowiązkowi zapłaty do Urzędu Skarbowego?
                                                  • 20.02.2015NSA ws. podatku od niepodzielonego zysku
                                                   Poprzez pojęcie zysku niepodzielonego, o którym stanowi art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy o PIT należy rozumieć wyłącznie zysk, który nie został podzielony pomiędzy wspólników uchwałą zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej i nie został zadysponowany w żaden inny sposób na podstawie umowy spółki. Niepodzielony zysk nie wystąpi w przypadku, gdy wspólnicy spółki kapitałowej, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwałami walnego zgromadzenia rozdysponują, zgodnie z umową spółki, cały zysk pozostawiając go w spółce - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 20 ] następna strona »