Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja pracy czasowej

  • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawd dzi, okazuje si faszem jutro
    Na pytanie posa zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziao, e nie s prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyek obecnie obowizujcych stawek VAT. Natomiast odnonie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowao, e nie przewiduje si wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest si z czego cieszy? Co w takim razie z nowymi opatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rzd? Ministerstwo milczy.
  • 29.01.2015Terminowe umowy o prac do zmiany?
    Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o prac