Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agnieszka bia豉

 • 16.02.2021Zak豉danie, rozwi您ywanie i funkcjonowanie grup kapita這wych w aspekcie prawnym i podatkowym
  Grupa kapita這wa powszechnie rozumiana jest jako struktura sk豉daj帷a si z samodzielnych podmiotów gospodarczych po陰czonych powi您aniami kapita這wymi lub osobowymi. W grupach kapita這wych cech charakterystyczn jest wyst瘼owanie relacji podporz康kowania pomi璠zy cz這nkami grupy. Grup kapita這w zasadniczo tworz: podmiot dominuj帷y, cz瘰to nazywany spó趾 dominuj帷 lub spó趾 matk, sprawuj帷y kontrol nad innymi uczestnikami struktury, oraz podmioty zale積e, tzw. spó趾i córki.
 • 27.11.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 20.10.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 20.02.2020CIT: Ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów w przypadku dokonania transakcji na rachunek spoza bia貫j listy
  W ramach uszczelniania systemu podatkowego ustawodawca wprowadzi instytucj tzw. bia貫j listy podatników VAT, która zawiera m.in. dane o numerach rachunków rozliczeniowych. Zwi您ane s z tym tak瞠 zmiany dotycz帷e rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z pó幡. zm., dalej: ustawa o PDOP), w brzmieniu obowi您uj帷ym od 1.01.2020 r. wprowadza ograniczenie w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w okre郵onych przypadkach dokonania p豉tno軼i na rachunek spoza tzw. bia貫j listy podatników VAT.