Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podwyżka VAT zamówienia publiczne

  • 17.11.2010Podwyżka VAT a zamówienia publiczne – nierozwiązany problem
    Projekt ustawy podwyższającej stawkę podatku VAT, mimo że prace nad nim dobiegają końca, nadal pomija niezwykle ważną z punktu widzenia podmiotów gospodarczych kwestię możliwości przeniesienia ciężaru ekonomicznego podnoszonego podatku na odbiorcę – alarmuje Business Centre Club. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których odbiorcą jest podmiot publiczny zawierający umowę z dostawcą w trybie zamówień publicznych. Przedsiębiorcy apelują do senatorów, którzy obecnie zajmują się nowelizacją, o uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń w pracach nad projektem.