Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

306e

 • 09.10.2014Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
  Należy odróżnić prawo do zwrotu VAT wykazanego w deklaracji podatkowej od prawa do dysponowania rzeczonym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania przez organ podatkowy zasadności wykazanego przez podatnika zwrotu VAT możliwe będzie zaliczenie go na poczet zaległych zobowiązań podatkowych podatnika. Zatem dopóki organ nie wyda postanowienia w sprawie zaliczenia nie można uznać, że zaległe zobowiązanie wygasło w całości, a podatnik nie ma zaległości podatkowych.
  • 08.10.2014Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
   Należy odróżnić prawo do zwrotu VAT wykazanego w deklaracji podatkowej od prawa do dysponowania rzeczonym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania przez organ podatkowy zasadności wykazanego przez podatnika zwrotu VAT możliwe będzie zaliczenie go na poczet zaległych zobowiązań podatkowych podatnika. Zatem dopóki organ nie wyda postanowienia w sprawie zaliczenia nie można uznać, że zaległe zobowiązanie wygasło w całości, a podatnik nie ma zaległości podatkowych.
   • 26.03.2013Nieostateczne decyzje a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
    Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma bowiem wpływu na istnienie zaległości podatkowej.
    • 08.08.2011Zaświadczenia wydawane na podstawie Ordynacji podatkowej
     Zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń regulują przepisy Działu VIIIa ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym określony fakt lub stan. Wydawane jest na żądanie osoby, która się o niego ubiega. Musi ona jednak uprawdopodobnić swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.
     • 06.07.2007Zaświadczenie z organu podatkowego
      Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe regulują przepisy Działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej zwana: Ordynacją). Zaświadczenia wydawane są na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (art. 306a § 1 Ordynacji), lecz można również wskazać przypadki, gdy są one wydawane z urzędu np. potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” bądź „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT). Ordynacja przewiduje następujące rodzaje zaświadczeń:
      • 29.05.2007Brak deklaracji – jak rozwiązać problemy?
       Interpelacja nr 6796 do ministra finansów w sprawie problemów związanych ze składaniem deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych