Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza smary

  • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
    Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców