Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 • 19.09.2017Plan wydatkowania środków z Funduszu Pracy budzi wątpliwości
  Rząd zaplanował zmniejszenie w przyszłym roku o 14 proc. środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jeszcze większy spadek dotyczyć ma wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, rząd powinien całkiem na nowo zdefiniować cele wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
  • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
   Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
   • 13.05.2016Brakuje pieniędzy na zatrudnienie młodych bezrobotnych
    Interpelacja nr 2491 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji zatrudnienia młodych bezrobotnych zgodnie z mechanizmem 12+12
    • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
     Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
     • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
      Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
      • 10.01.2014Stopa bezrobocia rośnie. Najgorzej jest wśród młodych
       Bezrobocie wzrosło w grudniu 2013 r. do poziomu 13,4 proc. – podał resort pracy i polityki społecznej. W zdecydowanie najgorszej sytuacji znajdują się młodzi (do 25. roku życia). Pracy nie ma blisko 30 proc. osób z tej grupy wiekowej.
       • 19.10.2012Finansowanie aktywizacji zawodowej – jest projekt zmian
        Rząd zamierza zwiększyć limit środków Funduszu Pracy, które trafiają do urzędów pracy na finansowanie projektów dotowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego wczoraj przez resort pracy i polityki społecznej.
        • 08.03.2012Bezrobocie nadal rośnie
         Bezrobocie na koniec lutego wyniosło 13,5% – poinformował resort pracy. Oznacza to wzrost o 0,3% w porównaniu do stycznia. Zdaniem ekspertów, bezrobocie najprawdopodobniej będzie wciąż rosnąć – pracodawcy zgłaszają bowiem coraz mniej nowych ofert pracy.
         • 24.11.2011Dodatkowe środki dla osób niepełnosprawnych
          Przyjęty przez rząd we wtorek (22 listopada br.) projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, ściśle powiązany z budżetem na przyszły rok, przewiduje zwiększenie o 55 mln zł dofinansowania z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – całość przeznaczonych na ten cel środków wyniesie 722,68 mln zł.
          • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
           Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
           • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
            Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
            • 14.03.2011Praca na pół etatu a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
             Interpelacja nr 20108 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad przydzielania świadczeń osobom bezrobotnym, które pracowały na 1/2 etatu
             • 24.01.2011Fundusz Pracy – mniej na aktywne zwalczanie bezrobocia
              Interpelacja nr 19498 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków
              • 18.01.2011Rynek pracy: Mniejsze finansowe wsparcie, więcej bezrobotnych
               Głębokie zaniepokojenie stagnacją w procesie aktywnego przeciwdziałania bezrobociu wyraził Rafał Kalisz, ekspert skupiającej przedsiębiorców organizacji Pracodawcy RP. To odpowiedź na zmniejszenie o połowę w stosunku do ubiegłego roku środków na interwencyjne działania na rynku pracy. Mniejsza pomoc dla szukających zatrudnienia przełoży się na wzrost liczby bezrobotnych – alarmują Pracodawcy RP.  
               • 16.12.2010W 2011 r. mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem
                Interpelacja nr 19192 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmieniających projekt ustawy budżetowej na 2011 r. w zakresie zwiększenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji urzędów pracy na aktywizację osób bezrobotnych
                • 25.10.2010Fundusz Pracy – zmiany, które utrudnią walkę z bezrobociem?
                 W planie finansowym Funduszu Pracy na 2011 rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ma być o połowę mniej pieniędzy niż w tym roku.  Po raz pierwszy od wielu lat więcej pieniędzy przeznaczy się na wypłatę zasiłków i świadczeń niż aktywizację zawodową bezrobotnych. W efekcie tych zmian w przyszłym roku nie uda się zmniejszyć bezrobocia do 9,9 proc. – uważa PKPP Lewiatan.
                 • 06.05.2008Lewiatan przeciw finansowaniu opieki zdrowotnej z Funduszu Pracy
                  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niszczy system walki z bezrobociem i przeciwdziałania jego społecznym i ekonomicznym skutkom, pozbawiając 1,7 mln bezrobotnych szans na aktywizację zawodową, pomoc w zmianie kwalifikacji, czy skierowanie do pracy subsydiowanej – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.