Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja dzierżawionego budynku

  • 23.04.2013Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie
    Spółka dzierżawi majątek, w tym grunty. Na ich części planuje realizację inwestycji, która polegać będzie na remoncie dzierżawionego budynku, a także na wzniesieniu nowego budynku. Będzie to związane z inwestycją w obcym środku trwałym. Jaki jest podatkowo właściwy sposób rozliczenia planowanych inwestycji?