Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak dokumentów wskazujących nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa

  • 20.01.2012Transakcje WDT a stawka VAT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – wydruk z systemu EMCS dokumentu e-AD oraz raport odbioru, a także kopię faktury VAT, zawierającą specyfikację poszczególnych towarów niepodpisaną przez nabywcę?