Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

elektroniczne zamówienia publiczne

 • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego
  Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
  • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego
   Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
   • 21.08.2019Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?
    Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania stanowi ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191). Została ona uchwalona w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Twórcom Dyrektywy przyświecał ambitny cel w postaci usunięcia lub co najmniej ograniczenia barier w handlu transgranicznym wynikających z funkcjonowania zróżnicowanych wymogów prawnych i standardów technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego a co za tym idzie brakiem ich kompatybilności.
    • 19.04.2019Zamówienia publiczne – w życie wchodzą pierwsze zmiany dotyczące e-fakturowania
     Od czwartku obowiązują nowe regulacje dotyczące e-fakturowania w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający zostali zobowiązani do odbierania ustrukturyzowanych e-faktur w przypadku zamówień o wartości ponad 30 tys. euro. Z początkiem sierpnia nowe przepisy obejmą już wszystkie zamówienia publiczne.
     • 18.04.2019Zamówienia publiczne – w życie wchodzą pierwsze zmiany dotyczące e-fakturowania
      Od czwartku obowiązują nowe regulacje dotyczące e-fakturowania w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający zostali zobowiązani do odbierania ustrukturyzowanych e-faktur w przypadku zamówień o wartości ponad 30 tys. euro. Z początkiem sierpnia nowe przepisy obejmą już wszystkie zamówienia publiczne.
      • 15.04.2019E-faktury w zamówieniach publicznych już w tym tygodniu
       Od 18 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące e-fakturowania. W efekcie z e-faktur korzystać można będzie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i partnerstwie publiczno-prawnym. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło już bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).
       • 17.12.2018E-szkoła VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bieżącą edycję
        VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi główne źródło dochodów państwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uważnie i bez wyrozumiałości. Dla osób rozliczających VAT nieustannie zmieniające się przepisy i interpretacje są źródłem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoła VAT pozwala poznać, zgłębić i rozwiązać rozmaite problemy dotyczące tego podatku. Układ materiału, jego szczegółowość i liczba przykładów umożliwią każdemu, kto zechce poświęcić na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie części: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. E-szkołę uzupełnia dodatek, zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania uczestników. Materiały w razie pojawiających się zmian w przepisach są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.
        • 31.10.2018Elektronizacja zamówień publicznych – UZP wyjaśnia wątpliwości
         Stwierdzenie, że w postępowaniu o wartości równej albo przekraczającej unijne progi nie ma zastosowania pełna komunikacja elektroniczna, wymaga ustalenia, iż dane postępowanie zostało wszczęte przed 18 października br. – wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych. Urząd zajął stanowisko ws. wątpliwości dotyczących momentu wszczęcia postępowania w kontekście elektronizacji zamówień publicznych.
         • 18.10.2018Zamówienia publiczne – MPiT zaczyna elektronizację i zapowiada nowe PZP
          Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło proces elektronizacji zamówień publicznych. Do dyspozycji zamawiających i wykonawców oddano już nowe narzędzie – tzw. miniPortal. Resort zapowiedział też, że jeszcze w listopadzie br. przedstawiony zostanie projekt nowego Prawa zamówień publicznych.
          • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
           Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
           • 19.09.2018Zamówienia publiczne z obowiązkowym odbiorem e-faktur
            Już od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający będą musieli być przygotowani na odbiór faktur w formie elektronicznej – wynika z projektu nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Projekt został już przyjęty przez rząd. W efekcie przepisy zostaną dostosowane do wymogów unijnych.
            • 22.05.2018E-fakturowanie ułatwi życie firmom realizującym zamówienia publiczne
             Pod koniec 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa dotycząca fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnych wymogów. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców, ale niektóre rozwiązania wymagają jeszcze dopracowania.
             • 02.05.2018Zamówienia publiczne z e-fakturami
              Pod koniec roku wejdzie w życie nowa ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, projekt ustawy zakłada dostosowanie przepisów do unijnych wymogów. W efekcie organy administracji publicznej zostaną zobowiązane do akceptacji faktur w elektronicznej formie, które wystawiają wykonawcy umów związanych z zamówieniami publicznymi.
              • 13.04.2018Zamówienia publiczne – MPiT zapowiada elektronizację
               W połowie października br. minie termin na wdrożenie nowych unijnych przepisów ws. elektronizacji zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada powstanie m.in. nowych platform internetowych oraz wprowadzenie zmian w prawie.
               • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsiębiorców - pytania i odpowiedzi
                Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych.
                • 26.10.201750% kosztów uzyskania przychodów dla etatowca? - trzeba spełnić wiele warunków
                 Tylko wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
                 • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                  Pytanie: Czy z chwilą otrzymania zaliczek na poczet przyszłych dostaw, których nie można ściśle i jednoznacznie określić powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowiązek wystawiania faktury zaliczkowej i ujęcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawierał wyłącznie treść „zaliczka w stawce 23” lub treść „zaliczka w stawce 8”?
                  • 20.04.2017Dokumentowanie na jednej fakturze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo na jednej fakturze udokumentować zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT, jak również sprzedaż rozliczaną wg zasady "odwrotnego obciążenia" - podając odpowiednio stawki VAT lub określenie "odwrotne obciążenie" przy poszczególnych pozycjach? Czy prawidłowo Spółka traktuje sprzedaż towarów wraz z dodatkowymi świadczeniami tj. atest, cięcie, transport itp... jako "świadczenie kompleksowe/złożone" oraz w związku z tym czy w przypadku realizacji transakcji sprzedaży towarów objętych różnymi sposobami opodatkowania: opodatkowanie VAT lub zasada "odwrotnego obciążenia" Spółka ma prawo wartość transportu przypisać do poszczególnych metod opodatkowania proporcją opartą o tonaż poszczególnych indeksów towarowych?
                   • 19.04.2017Dokumentowanie na jednej fakturze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
                    Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo na jednej fakturze udokumentować zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT, jak również sprzedaż rozliczaną wg zasady "odwrotnego obciążenia" - podając odpowiednio stawki VAT lub określenie "odwrotne obciążenie" przy poszczególnych pozycjach? Czy prawidłowo Spółka traktuje sprzedaż towarów wraz z dodatkowymi świadczeniami tj. atest, cięcie, transport itp... jako "świadczenie kompleksowe/złożone" oraz w związku z tym czy w przypadku realizacji transakcji sprzedaży towarów objętych różnymi sposobami opodatkowania: opodatkowanie VAT lub zasada "odwrotnego obciążenia" Spółka ma prawo wartość transportu przypisać do poszczególnych metod opodatkowania proporcją opartą o tonaż poszczególnych indeksów towarowych?
                    • 09.11.2016MR rozpoczęło prace nad Platformą e-fakturowania
                     Resort rozwoju rozpoczął prace nad projektem „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Inicjatywa ma wprowadzić elektroniczne faktury do relacji z administracją publiczną. Docelowo możliwe stanie się odbieranie i wysyłanie e-faktur do urzędów.
                     • 31.10.2016Wydruki elektroniczne zostaną zrównane z zaświadczeniami z ZUS
                      Wydruki elektroniczne, które generowane są przez uprawnioną osobę z PUE ZUS, zostaną zrównane pod względem prawnym z papierowymi zaświadczeniami wystawianymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort pracy. Zmiana ma usunąć wątpliwości dotyczące m.in. posługiwania się dokumentami elektronicznymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
                      • 28.10.2016Wydruki elektroniczne zostaną zrównane z zaświadczeniami z ZUS
                       Wydruki elektroniczne, które generowane są przez uprawnioną osobę z PUE ZUS, zostaną zrównane pod względem prawnym z papierowymi zaświadczeniami wystawianymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort pracy. Zmiana ma usunąć wątpliwości dotyczące m.in. posługiwania się dokumentami elektronicznymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
                       • 20.05.2016Fakturowanie elektroniczne – będzie nowa ustawa ws. zamówień publicznych
                        Resort rozwoju przedstawił nową wersję projektu założeń do nowej ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Na początku 2018 r. polskie przepisy mają zostać dostosowane do unijnej dyrektywy. Na instytucje publiczne nałożony zostanie m.in. obowiązek odbioru od dostawców faktur w formie elektronicznej.
                        • 31.03.2016Zamówienia publiczne - e-fakturowanie pozwoli zaoszczędzić miliony złotych
                         Resort rozwoju pracuje nad przepisami, które wprowadzą wymóg elektronicznego fakturowania w administracji publicznej. Szacuje się, że zmiany przyniosą wielomilionowe oszczędności i pozytywnie wpłyną na popularność e-faktur również w wymianie dokumentów między przedsiębiorcami.
                         • 18.03.2016Zamówienia publiczne – MR szykuje ustawę o elektronicznym fakturowaniu
                          Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r.
                          • 28.10.2015Prawo zamówień publicznych – rząd przyjął projekt nowej ustawy
                           Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Jak zapewniają projektodawcy, jego wejście w życie uprości procedury w zamówieniach publicznych. Projekt krytykują jednak liczni eksperci, którzy wskazują na nieprecyzyjność proponowanych regulacji oraz nieuwzględnienie postulatów przedsiębiorców.
                           • 14.08.2015Jak opodatkować handel elektroniką?
                            Pytanie podatnika: Czy przychód z działalności usługowej w zakresie handlu elektroniką mogą być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 3%?
                            • 23.04.2015Usługi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                             Pytanie podatnika: Czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę jest usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowiązek rejestrować sprzedaż swych usług dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej?
                             • 23.12.2014Resort gospodarki wspiera rozwój fakturowania elektronicznego
                              Upowszechnienie elektronicznej formy fakturowania to jeden z warunków wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – twierdzi Ministerstwo Gospodarki, które pracuje nad Programem rozwoju elektronicznego fakturowania. Projekt ma m.in. ułatwić wdrożenie unijnej dyrektywy ws. e-fakturowania w zamówieniach publicznych.
                              • 09.07.2014Miejsce świadczenia usług elektronicznych
                               Pytanie podatnika: Czy dokonywana za pośrednictwem strony internetowej sprzedaż gry będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy użytkownik - nabywca gry poda państwo swojego miejsca zamieszkania, z czego będzie wynikało, że jego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a okoliczność ta zostanie dodatkowo potwierdzona przez kontrolę numeru IP komputera, z którego składane jest zamówienie?
                               • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
                                W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
                                 • 27.06.2013Zamówienia publiczne - nowa dyrektywa ws. e-fakturowania
                                  W zamówieniach publicznych w krajach UE stosowane będą jednolite procedury elektronicznego fakturowania – projekt dyrektywy w tej sprawie przedstawiła w środę Komisja Europejska. Celem Brukseli jest pełna cyfryzacja zamówień publicznych. Zmiany mają pozwolić na zaoszczędzenie ok. 2,3 mld euro.
                                  • 25.06.2013Zamówienia publiczne - firmy coraz częściej startują w przetargach
                                   Zainteresowanie zamówieniami publicznymi rośnie – wynika z danych przedstawionych niedawno przez Urząd Zamówień Publicznych. W 2011 r. w postępowaniach składano średnio 2,74 ofert, a rok później już 2,96. Dane te i tak jednak plasują polski system zamówień publicznych wśród najmniej popularnych w Unii Europejskiej.
                                   • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                    Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                    • 27.08.2012E-kursy z cyklu „Zrozumieć...” – najczęściej zadawane pytania
                                     W e-kursach z cyklu „Zrozumieć...”, organizowanych przez dział szkoleń www.podatki.biz, wzięło już udział lub uczestniczy obecnie ponad 5000 osób. Nasi Czytelnicy, którzy zastanawiają się nad zapisaniem się na e-kurs, przysyłają do nas wiele pytań. Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzi pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru e-kursu i terminu. Pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na działy tematyczne. Jeśli wśród poniższych wyjaśnień nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o list lub telefon.
                                     • 05.06.2012Transgraniczny podpis elektroniczny - nowa propozycja KE
                                      Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych przepisów zakładających m.in. stworzenie transgranicznego podpisu elektronicznego, który miałby usprawnić identyfikację elektroniczną na jednolitym rynku cyfrowym. Proponowane rozwiązania mają – zdaniem KE – zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji (e-ID) także w innych państwach UE dysponujących takimi systemami.
                                      • 22.02.2012Prawo zamówień publicznych – propozycje zmian
                                       Prezes Urzędu przekazał do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.
                                       • 10.02.2012Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – jak i kiedy złożyć
                                        1 marca 2012 r. upływa termin przekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2011.
                                        • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                         Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                         • 18.01.2011Słabe wykorzystanie środków na Internet szerokopasmowy
                                          Interpelacja nr 18992do ministra rozwoju regionalnegow sprawie wykorzystania środków unijnych na budowę szerokopasmowego Internetu
                                          • 16.12.2010UE chce upowszechnienia e-administracji
                                           Komisja Europejska przedstawiła program poszerzenia zakresu oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez administracje państw członkowskich za pośrednictwem Internetu. W ciągu najbliższych pięciu lat obywatele i przedsiębiorcy w UE mają zyskać możliwość korzystania z internetowych rozwiązań umożliwiających rejestrację firmy, złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów bądź świadczenie usług na rzecz administracji publicznych.  
                                           • 13.10.2010Zgłoszenia identyfikacyjne na nowych formularzach
                                            Wprowadzenie nowych wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, o których mowa w ustawie o NIP, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Jednocześnie ma zostać wprowadzony nowy wzór zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3).
                                            • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
                                             Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
                                             • 05.07.2010Fundusze europejskie: Kto w 2009 r. otrzymał środki z UE
                                              Komisja Europejska ujawniła, kto w 2009 r. otrzymał z UE środki w takich obszarach jak badania, edukacja i kultura, energia i transport oraz pomoc zewnętrzna. Do elektronicznej bazy danych, zawierającej ponad 114 tys. pozycji sięgających 2007 r., wprowadzono zmiany ułatwiające wyszukiwanie informacji. Baza ta zawiera teraz również informacje na temat wydatków administracyjnych Komisji.
                                              • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                                               Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                                               • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych
                                                Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniałego sporu jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.
                                                • 02.06.2009Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: Koniec z protestowaniem
                                                 Prawo zamówień publicznych nieustannie się zmienia, czego dowodem może być kolejny projekt nowelizacji, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Nowelizacja ta wprowadza daleko idące zmiany, tj. całkowitą rezygnację z instytucji protestu czy trybu udzielenia zamówienia – zapytania o cenę.
                                                 • 30.10.2008Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
                                                  Wchodząca w życie 24 października 2008 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze przetargowej. Przede wszystkim przywraca możliwość wnoszenia odwołań na niektóre nieprawidłowości dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które dotąd były poza kontrolą instancyjną.