Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup dzieła literackiego podmiotu prawnego zagranicznego

  • 25.06.2015Kiedy trzeba pobrać podatek i złożyć informację IFT-2/IFT-2R?
    Pytanie podatnika: Czy Spółka z o.o. ma obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, tzn. podatku u źródła? Czy niezależnie od tego, czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła, musi także złożyć do urzędu skarbowego informację IFT-1/IFT-2R?
  • 27.11.2012PIT: Skutki udzielenia licencji na używanie oprogramowania
    Pytania podatnika: W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego? Czy powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym? W jaki sposób powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów?