Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrującej
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadził działalność TAXI. Przy wprowadzeniu przepisów dotyczących rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalował takie urządzenie, korzystając z ulgi na jego zakup. Jednakże swoje przedsiębiorstwo Wnioskodawca prowadził jeszcze tylko rok. W związku z czym zgłosił się do urzędu skarbowego i ulgę ową zwrócił w całości. Zainteresowany wskazał, iż upłynęło pięć lat, stracił on pracę i znów zasiadł za kierownicą taksówki, wyrobił licencję i zakupił kasę. Czy Wnioskodawca może tylko raz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
  • 27.12.2011Adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy a stawka VAT
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na podstawie umowy zawartej z klientem usługę polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy całoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Jak powinny być opodatkowane ww. roboty budowlano-montażowe wraz z materiałem?
   • 20.12.2011Kredyty hipoteczne w 2012 roku: Będzie trudniej, lecz przejrzyście
    Jaki będzie rok 2012 na rynku kredytów hipotecznych? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podpowiadają, kto powinien śpieszyć się w przyszłym roku z zaciągnięciem kredytu na dom, komu będzie ciężej, a komu łatwiej.
    • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
     Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
     • 12.12.2011Samorządy będą musiały ograniczyć deficyt
      Rząd zamierza wprowadzić szereg nowych przepisów, nakładających na samorządy dodatkowe obowiązki i limity. Zgodnie z nowymi przepisami, sektor samorządowy będzie musiał obniżyć poziom swojego deficytu budżetowego o 0,4% PKB już w 2012 roku – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 8 grudnia 2011 r.) ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
      • 09.12.2011Roboty budowlano-montażowe w lokalach mieszkalnych a stawka VAT
       Pytanie podatnika: Czy usługi budowlano-montażowe sklasyfikowane zgodne z PKWiU 2008 pod symbolem 43.39.19.0 (Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych), w postaci zabudowy części lokalu mieszkalnego sauną lub łaźnią parową w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali użytkowych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%?
       • 30.11.2011E-deklaracje w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym
        Uchwalona dnia 18 lipca 2002 roku ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wdrożyła w zakresie swojej regulacji dyrektywę 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000) i określa przede wszystkim obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Konsekwencją tego stanu rzeczy było uchwalenie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.), zgodnie z którą dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej zapisany na informatycznym nośniku danych.
        • 22.11.2011Rodzina na Swoim tylko do końca 2012 r.
         Rok 2012 będzie ostatnim, w którym będzie można zaciągać kredyty hipoteczne w programie Rodzina na Swoim. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują co trzeba zrobić, aby jeszcze móc się cieszyć z rządowych dopłat do kredytu.
         • 14.11.2011Kierowca - przedsiębiorca a prawo do diety
          Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w której znajduje się siedziba pracodawcy", lub "poza stałym miejscem pracy" nie przesądza o tym, że praca kierowcy nie może być wykonywana w ramach podróży służbowej, ponieważ przepisy podatkowe nie definiują podróży służbowej, a odesłanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podróży służbowej. Trudno też przyjąć, że "siedzibą" jest cała Polska, podobnie trudno przyjąć pogląd, że art. 775 K.p. wyjaśnia definicję podróży służbowej kierowców, odrębnie uregulowaną w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu, tj. w wysokości diet przysługujących pracownikom.
          • 03.11.2011Stawka VAT na dostawę i montaż schodów drewnianych
           Pytanie: Prowadzę działalność polegającą na wytworzeniu schodów drewnianych i ich montażu w budynkach mieszkalnych na indywidualne zamówienie klienta. Na wykonanie usługi dostawy schodów z montażem jest zawierana z klientem umowa na roboty budowlano-montażowe opisująca szczegółowo zakres zamawianej usługi zawierająca elementy kalkulacji ceny. Natomiast wystawiona faktura VAT zawiera jedną pozycję, w której zostaje wykazana pełna wartość świadczonej usługi. Czy mogę stosować na ww. usługę dostawy i montażu schodów drewnianych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) 8% stawkę VAT?
           • 24.10.2011Dostawa i montaż schodów drewnianych z 8-proc. stawką VAT
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może stosować stawkę podatku VAT 8% na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych dla klientów indywidualnych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11 (budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2)?
            • 07.10.2011Budownictwo mieszkaniowe a stawka VAT
             Pytanie podatnika: Czy do wykonanej usługi polegającej na budowie chodnika i parkingu z kostki granitowej na posesji zamawiającego, na której mieści się dom jednorodzinny, można zastosować stawkę preferencyjną VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług?
             • 04.10.2011Co powinien zawierać paragon fiskalny
              Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?
              • 03.10.2011Podatki 2012: Najważniejsze limity
               Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie niektórych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro decyduje o kilku bardzo ważnych sprawach.
               • 08.08.2011Koszty zakwaterowania w podroży służbowej
                Pytanie podatnika: Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 01.08.2011Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT za wykonane usługi z użyciem wytworzonych elementów oraz zakupionych materiałów obciążając zleceniodawcę 8% stawką podatku VAT niezależnie jakimi stawkami obłożony był zakup materiałów zużytych do wykonania przedmiotowych prac?
                 • 22.07.2011Korzyści ze zmiany
                  - Dzisiaj zjedliśmy ostatnią polską rybę – powiedział Gruby męcząc się plastikowym widelcem z wakacyjną flądrą. - Po czym rozpoznajesz polskość ryby? – zapytał Siwy i wyjął ość spomiędzy górnych jedynek. - Jak to po czym, po kolorze płetwy ogonowej. Żartuję. Tu piszą – Gruby stuknął widelcem w lekko zatłuszczoną gazetę – Limity połowów wyczerpaliśmy.
                  • 22.06.2011NSA: Abolicja nie obejmuje wszystkich przychodów zagranicznych
                   Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawa abolicyjna) nie obejmuje dochodów wyłączonych z polskiego systemu podatkowego na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 1 ust. 1 ustawy abolicyjnej, nie można zastosować do przychodu nie należącego do źródeł objętych obowiązkiem podatkowym w polskim systemie podatkowym.
                   • 06.06.2011Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a podatek dochodowy
                    Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
                    • 02.06.2011Stawka VAT dla sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
                     Pytanie podatnika: Spółka nabyła grunt z posadowionymi na nim halami. Po zakupie planowane jest wyburzenie hal oraz scalenie i podział działek w celu wyodrębnienia 3 etapów budowy zespołu budynków mieszkalnych. Inwestycja ta zostanie zbyta jeszcze przed jej zakończeniem. Czy do sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym, który nie jest produktem finalnym, wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony, można zastosować 8% stawkę VAT?
                     • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                      Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozliczeń podróży służbowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzględnia on wiele uwag zgłoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji planuje się na początek 2012 r.
                      • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatników
                       Już od 1 maja br. nowe grupy podatników, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. Również podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej będą musieli kupić kasę, gdy ich roczne obroty przekroczą 40 tys. zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które weszło w życie z dniem 1 stycznia tego roku.
                       • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                        Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi być uzasadnione sytuacją. Niewystarczająca dla przyjęcia, że przekroczenie limitu było dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyższego wydatku. Brak limitów noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, że w przepisach wewnątrzzakładowych limit taki nie może zostać utworzony.
                        • 28.02.2011OFE: Wady rządowego projektu zmian według Lewiatana
                         Brak analogicznych jak w otwartych funduszach emerytalnych zasad dziedziczenia części składki, która będzie zapisywana na subkoncie w ZUS, brak istotnych zmian w polityce inwestycyjnej OFE, zbyt restrykcyjne warunki prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez OFE - Lewiatan krytykuje rządowy projekt zmian w drugim filarze emerytalnym.  
                         • 16.02.2011Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę
                          Ryczałtowe (limitowane) koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W przypadku, gdy podatnik poniósł wyższe wydatki związane z dojazdem do miejsca wykonywania pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu i może udokumentować fakt ich poniesienia, wówczas ma prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych. Prawo to dotyczy jednak tylko wydatków związanych z dojazdami do miejsca pracy. Zasadę tę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-882/10-2/SP.
                          • 15.02.2011Działy specjalne produkcji rolnej z księgami podatkowymi
                           Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie ustalany na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych, tak jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej – przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o PIT przedstawione przez Ministerstwo Finansów.  Obowiązek ten będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły 150 tys. euro, ale były niższe od równowartości kwoty 1,2 mln euro.  
                           • 08.02.2011VAT 2011: Nowe stawki dla budownictwa mieszkaniowego
                            Interpelacja nr 19800 do ministra finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług poprzez rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.
                            • 28.01.2011Kredyty dla rolnictwa – ponad 30 mln w I kwartale
                             W pierwszym kwartale 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże 31,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych planowanych do udzielenia rolnikom przez banki. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem preferencyjnych kredytów mogą już składać w bankach wnioski kredytowe.  
                             • 28.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczanie podatku VAT przy zakupie paliw – wyjaśnienie MF
                              Ministerstwo Finansów postanowiło uściślić swoje wyjaśnienia umieszczone w broszurze Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. (3 stycznia opublikowaliśmy ją tutaj), i opublikowało wyjaśnienie dotyczące zasad odliczania podatku VAT przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu:
                              • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                               Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                               • 11.01.2011Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 roku
                                Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów materiałów budowlanych. Ich obniżenie ma związek z podwyższeniem stawki podatku VAT do 23 %. Od stycznia obowiązuje również nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT.
                                • 10.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek dochodowy od osób fizycznych
                                 Od początku stycznia obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry podatkowe. Poniżej prezentujemy wartości dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, jakie obowiązują w 2011 roku. Mimo że nie wszystkie uległy zmianie, warto się z nimi zapoznać.
                                 • 07.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek VAT
                                  W 2011 roku obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry. Część ważnych podatkowych wartości pozostaje bez zmian – jak już wcześniej pisaliśmy, nie zmienia się na przykład w 2011 roku skala podatkowa dla osób fizycznych oraz wartości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Nie znamy nadal podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wartości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w IV kw. 2010 roku – na tę informację musimy jeszcze poczekać kilka dni. Dzisiaj publikujemy zestawienie najważniejszych danych dotyczących podatku VAT. W kolejnych dniach publikować będziemy dane dla pozostałych podatków.
                                  • 05.01.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2011 r.
                                   Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                                   • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Stawki VAT 2011, fakturowanie w okresie przejściowym
                                    Podatek VAT należy do najbardziej skomplikowanych w rozliczaniu. Wprowadzone od 1.01.2011 r. zmiany są bardzo duże – dlatego też z uznaniem witamy informator Ministerstwa Finansów, przekazujący podatnikom najważniejsze informacje o skutkach wprowadzonych zmian i zasadach postępowania w okresie przejściowym. Ze względu na jego objętość publikujemy go w podziale na odcinki, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia.
                                    • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                                     W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
                                     • 03.11.2010Kiedy transakcję z podmiotem powiązanym trzeba udokumentować?
                                      Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nakładają na podatników - w określonych okolicznościach - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) transakcji dokonywanej (dokonywanych) przez tych podatników z podmiotami z nimi powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) lub z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych. W praktyce nie jest jednak jasne, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji", co w konsekwencji przysparza podatnikom trudności w zakresie ustalenia, czy w konkretnym przypadku podatnik jest obowiązany do sporządzenia stosownej dokumentacji.
                                      • 13.10.2010Zmiany w ustawie o finansach publicznych – rząd dopuszcza wzrost obciążeń podatkowych
                                       Obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, a także wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa – to najważniejsze cele nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt opublikowało Ministerstwo Finansów. Wśród konkretnych rozwiązań resort przewiduje m.in. możliwość sukcesywnego, przejściowego podnoszenia stawek podatku VAT i zawieszenia ulg w podatku PIT.
                                       • 08.10.2010Opłata produktowa: Wyższe stawki na 2011 r.
                                        Od kilku do kilkunastu groszy wzrosną górne limity stawek opłat wnoszonych przez przedsiębiorców niezapewniających odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, które pochodzą z opakowań wprowadzanych do obiegu produktów. Postanowienie ministra środowiska w tej sprawie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
                                        • 04.10.2010Niższe limity podatkowe w przyszłym roku
                                         Spadek średniego kursu euro o blisko 28 groszy w porównaniu z 1 października ubiegłego roku spowoduje, że w roku 2011 zostaną obniżone limity podatkowe dla VAT, PIT i CIT – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Przykładowo, limit sprzedaży dla tzw. małego podatnika VAT zmniejszy się w przyszłym roku o 331 tys. zł.
                                         • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
                                          Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
                                          • 03.09.2010Pracodawcy RP czekają na wspólny rządowy projekt zmian w emeryturach
                                           Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała, że rezygnuje z forsowania własnego projektu ustawy o emeryturach kapitałowych i podejmie współpracę z ministrem z kancelarii premiera Michałem Bonim. – Rezygnacja minister Fedak z autorskiego pomysłu ustawy o emeryturach to znakomita wiadomość – uważa Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.
                                           • 26.08.2010Wsparcie działalności niezwiązanej z rolnictwem – pięć województw zakończyło nabory
                                            W pięciu regionalnych oddziałach ARiMR – kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim – zakończyło się przyjmowanie wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W tych regionach już pierwszego dnia naboru rolnicy złożyli tak dużo wniosków o pomoc, że wojewódzkie limity środków przeznaczone na 2010 r. zostały wykorzystane w ponad 120 proc.
                                            • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
                                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
                                             • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
                                              Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
                                              • 27.07.2010Ulga odsetkowa – różne limity ulgi
                                               Interpelacja nr 16356 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia procedur korzystania z limitu ulgi odsetkowej od kredytów mieszkaniowych
                                               • 12.07.2010ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców
                                                Utworzenie ponad 10 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich planują najmniejsi przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wynika ze wstępnej analizy dokumentów przyjętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioskodawcy najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy.
                                                • 30.06.2010Ulga rehabilitacyjna: Nie wszystkie odliczenia są limitowane
                                                 Interpelacja nr 16104 do ministra finansów w sprawie rozliczenia PIT dla osób niepełnosprawnych
                                                 • 25.06.2010Tempo ograniczania emisji mniej dotkliwe dla polskich firm
                                                  – Udało się nieco złagodzić niektóre niekorzystne dla nas zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych – ocenia Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu PKPP Lewiatan. Parlament Europejski prawdopodobnie zgodzi się częściowo na ulgowe traktowanie polskich firm, dzięki czemu krajowy przemysł i energetyka nie będą musiały drastycznie zmniejszyć emisji gazów i pyłów, co mogło kosztować przedsiębiorstwa nawet 50 mld zł.
                                                  • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                   Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »