Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 09.02.2017Stawka VAT na roboty budowlane
  Pytanie podatnika: Czy dla dobudowywanego segmentu, w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem można zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
  • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i ważne limity
   Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. By nie płacić podatku, konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Sprawdźmy, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić.
   • 09.01.2017Podatki 2017. Limity w działalności gospodarczej
    Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.
    • 05.01.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe regulacje od czerwca
     Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych. Po zmianie ustawy pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować dla danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy. Znaczenia nie będzie mieć przy tym to, czy został on skierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji zatrudnienia. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej 1 czerwca br.
     • 05.01.2017Podatki 2017. Limity w działalności gospodarczej
      Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.
      • 04.01.2017Podatki 2017: Nowe preferencje podatkowe dla działalności B+R
       Na początku 2017 r. w życie weszła większość kluczowych przepisów tzw. małej ustawy o innowacyjności. Ustawa rozszerza system ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Preferencje podatkowe mają stać się w efekcie bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców.
       • 23.12.2016PIT. Zniknie limit 50-proc. kosztów autorskich?
        Interpelacja nr 8035 do ministra finansów w sprawie zniesienia limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów
        • 19.12.2016Prezenty o małej wartości. Zasady rozliczenia podatku do zmiany?
         Interpelacja nr 7993 w sprawie podniesienia limitów kwotowych prezentów o małej wartości (artykułów promocyjnych przedsiębiorstw)
         • 12.12.2016Jaka stawka VAT na usługi montażu drzwi wewnętrznych?
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł opodatkować wykonywane usługi stawką podatku VAT w wysokości 8%, gdy usługa ta dotyczyć będzie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
          • 05.12.2016Podatki 2017: IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat
           W przyszłym roku o kilkaset złotych wzrosną maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwoty te będą wynosić odpowiednio 12 789 oraz 5 115,60 zł. Nowe limity określono w obwieszczeniach resortu pracy, które opublikowano już w Monitorze Polskim.
           • 02.12.2016Podatki 2017: IKE i IKZE z nowymi limitami wpłat
            W przyszłym roku o kilkaset złotych wzrosną maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwoty te będą wynosić odpowiednio 12 789 oraz 5 115,60 zł. Nowe limity określono w obwieszczeniach resortu pracy, które opublikowano już w Monitorze Polskim.
            • 09.11.2016Podatki 2017: Nowe preferencje dla innowacyjnych firm
             Od początku przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowych preferencji podatkowych dla działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Zmiany wprowadza tzw. mała ustawa o innowacyjności, która czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.
             • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyżywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży na podstawie umowy o pracę. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyżywienie, zwracane są przez pracodawcę. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majątku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowią jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
              • 17.10.2016Sprzedaż mieszkania z garażem i piwnicą a stawka VAT
               Pytanie podatnika: Czy dokonując dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spółka może zastosować stawkę 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpływu fakt, że Spółka w umowie wyodrębnia wartość prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
               • 10.10.2016Podatki 2017. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.
                • 10.10.2016Podatki 2017: Zmiany ws. 50 proc. kosztów skomplikują system?
                 Planowane przez resort kultury i dziedzictwa narodowego zmiany w opodatkowaniu dochodów twórców i artystów tylko skomplikują system – twierdzą eksperci Business Centre Club. Przepisy, które mają wejść w życie z początkiem 2017 r., najprawdopodobniej częściowo zniosą obecne limity dotyczące możliwości korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. 
                 • 07.10.2016Podatki 2017: Zmiany ws. 50 proc. kosztów skomplikują system? 
                  Planowane przez resort kultury i dziedzictwa narodowego zmiany w opodatkowaniu dochodów twórców i artystów tylko skomplikują system – twierdzą eksperci Business Centre Club. Przepisy, które mają wejść w życie z początkiem 2017 r., najprawdopodobniej częściowo zniosą obecne limity dotyczące możliwości korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. 
                  • 07.10.2016Podatki 2017. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                   Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.
                   • 06.10.2016Podatek można opłacić kartą - przepis jest, a jakby go nie było
                    Interpelacja nr 5953 do ministra finansów w sprawie przywrócenia możliwości płatności kartami płatniczymi w instytucjach publicznych
                    • 05.10.2016Dokumentacja cen transferowych - jakie obowiązują limity transakcji?
                     Pytanie: X. Sp. z o.o. i X sp. z o.o. spółka komandytowa są podmiotami powiązanymi. Jednocześnie dokonują one między sobą różnych transakcji, w tym sprzedaży towarów, jak i również świadczenia różnego rodzaju usług. Czy limity o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o CIT należy traktować rozłącznie? W konsekwencji, czy oznacza to, że istnieją dwa osobne limity dla świadczenia usług 30 000 euro oraz 50 000 euro dla pozostałych przypadków, tj. sprzedaży towarów?
                     • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzędzi optymalizacji podatkowej
                      Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztów  Istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie wydatku, który został poniesiony na zakup lub wytworzenie środka trwałego. Nakłady te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych okresów rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
                      • 04.10.2016Dokumentacja cen transferowych - jakie obowiązują limity transakcji?
                       Pytanie: X. Sp. z o.o. i X sp. z o.o. spółka komandytowa są podmiotami powiązanymi. Jednocześnie dokonują one między sobą różnych transakcji, w tym sprzedaży towarów, jak i również świadczenia różnego rodzaju usług. Czy limity o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o CIT należy traktować rozłącznie? W konsekwencji, czy oznacza to, że istnieją dwa osobne limity dla świadczenia usług 30 000 euro oraz 50 000 euro dla pozostałych przypadków, tj. sprzedaży towarów?
                       • 15.09.2016Trwała zabudowa meblowa w obiektach budownictwa mieszkaniowego a VAT 
                        Pytanie podatnika: Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować Wnioskodawca do świadczonych usług wykonywania zabudów meblowych – 8% czy 23%? 
                        • 14.09.2016BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dopłatę do kredytów w ramach MdM
                         Interpelacja nr 5022 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie programu "Mieszkanie dla młodych"
                         • 02.09.2016Karta bezpieczniejsza niż gotówka. Także dzięki kontroli nad wydatkami
                          Prowadzenie biznesu wymaga ciągłej kontroli firmowych finansów. Korzystanie z kart płatniczych dedykowanych dla firm ułatwia to zadanie, pozwalając płacić za firmowe wydatki łatwo, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki kartom można opłacać wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością: w kraju i za granicą, osobiście lub na odległość – przez Internet lub telefon.
                          • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
                           Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych
                           • 25.08.2016Podróże służbowe przedsiębiorcy. Rozliczenie kosztów w PIT
                            Ministerstwo Finansów kilka dni temu opublikowało szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rozliczania podróży służbowych przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Warto zapoznać się ze stanowiskiem resortu.
                            • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                             Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                             • 24.08.2016PIT. Ryczałt za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych
                              Pytanie podatnika: Czy wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też jest od tego podatku zwolniona? Czy konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczałtu wypłaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                              • 18.08.2016Remont budynku mieszkalnego. Opodatkowanie i stawka VAT
                               Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowym stanie faktycznym na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług możliwe jest zastosowanie 8% stawki podatku VAT do remontu całego budynku wraz ze schodami, czy też stawką 8% podatku VAT należy zastosować tyko do bryły budynku, a na schody należy stosować stawkę VAT 23%?
                               • 09.08.2016JPK w praktyce. Limity i dokumenty w grupie kapitałowej
                                Czy podatkowa grupa kapitałowa jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity do obowiązku sporządzania JPK dla grupy ? Czy dla każdej spółki osobno?
                                • 20.07.2016Stawka VAT dla usługi montażu mebli do zabudowy - fiskus musiał zmienić zdanie
                                 Pytanie podatnika: Czy dla kompleksowego świadczenia usług, polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniem (zabudowie) drewnianych komponentów meblowych nabytych od podmiotów trzecich, wykonanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym klienta zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług, czy też jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową?
                                 • 06.07.2016Jak rozliczać dietę za krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej? - MRPiPS wyjaśnia
                                  Zapytanie nr 592 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących diet za podróże krajowe i zagraniczne
                                  • 13.06.2016Podatki 2017. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a VAT
                                   Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie od 1 stycznia 2017 r. znaczące zmiany w ustawach podatkowych. Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotknie również w pewnym rozmiarze podatników VAT.
                                   • 10.06.2016Podatki 2017. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a VAT
                                    Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie od 1 stycznia 2017 r. znaczące zmiany w ustawach podatkowych. Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotknie również w pewnym rozmiarze podatników VAT.
                                    • 08.06.2016PIT. Podróż służbowa przedsiębiorcy
                                     1. Definicja podróży służbowej Za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) uznać należy wykonywanie zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności.
                                     • 07.06.2016PIT. Podróż służbowa przedsiębiorcy
                                      1. Definicja podróży służbowej Za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) uznać należy wykonywanie zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności.
                                      • 30.05.2016Dodatek za pracę ponadwymiarową i godziny nadliczbowe do zmiany?
                                       Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych.
                                       • 13.05.2016Brakuje pieniędzy na zatrudnienie młodych bezrobotnych
                                        Interpelacja nr 2491 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji zatrudnienia młodych bezrobotnych zgodnie z mechanizmem 12+12
                                        • 11.05.2016NSA. Wyżywienie pracownika w podróży służbowej ponad limit diet
                                         W rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 06.05.2016Podróże służbowe. Zwrot kosztów paliwa do wynajętego samochodu a przychód pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów paliwa w przypadku wynajmu samochodu służbowego podczas podróży służbowej stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                          • 18.04.2016MF przygotowało projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach
                                           Resort finansów opublikował projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów. Nowe prawo ma w założeniu zwiększyć niezależność i poziom obiektywizmu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Wzmocnieniu ulec ma także nadzór publiczny.
                                           • 13.04.2016Leasing drogich samochodów osobowych. Metoda optymalizacji kosztów składek AC
                                            Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
                                            • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatków za nocleg a przychód pracownika
                                             Z uzasadnienia: Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                                             • 13.04.2016Kodeks pracy 2016. Jak stosować nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym?
                                              Interpelacja nr 1416 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury uzupełnienia umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 33 miesiące w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
                                              • 12.04.2016Leasing drogich samochodów osobowych. Metoda optymalizacji kosztów składek AC
                                               Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
                                               • 17.03.2016Jaką stawką VAT opodatkować garaż?
                                                Pytanie podatnika: Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
                                                • 11.03.2016Podatki 2016: Rząd zwiększy kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R
                                                 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało podniesienie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Limity zostaną wyraźnie podwyższone, a na zmianach skorzystają przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
                                                 • 29.02.2016Usługi montażowe a VAT
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji w zakresie montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. Czy w tym przypadku prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług?
                                                  • 22.02.2016Kodeks pracy 2016: Luty przynosi ważne zmiany ws. umów terminowych
                                                   Od 22 lutego obowiązywać zaczynają nowe regulacje dotyczące terminowych umów o pracę. Od tego dnia umowy tego rodzaju mogą być zawierane co do zasady na okres 33 miesięcy, doliczając ewentualnie 3 miesiące pracy na podstawie umowy o pracę na czas próbny. Sama umowa na okres próbny będzie mogła być zawierana z danym pracownikiem tylko raz.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] następna strona »