Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze vat

 • 24.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
  Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
  • 23.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
   Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
   • 02.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
    Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
    • 01.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
     Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.
     • 12.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
      Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
      • 10.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
       Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
        [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
        • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
         W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
          [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
          • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
           W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
           • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
            Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
            • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
             Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
             • 07.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
              • 06.05.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowizku odrbnego skadania deklaracji miesicznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem lipca br.
               • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                 W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                 • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                  Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                  • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                   Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                   • 27.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                    Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                    • 24.01.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy apeluj o opónienie zmian ws. JPK_VAT
                     Wejcie w ycie obowizku przekazywania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K powinno zosta opónione – twierdz przedsibiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Eksperci organizacji apeluj o odroczenie zmian ws. JPK_VAT o co najmniej 9 miesicy, czyli do 1 stycznia 2021 r.
                     • 07.01.2020Podatki 2020: Nowe zawiadomienie ZAW-NR zwizane z wykazem podatników VAT
                      Ministerstwo Finansów udostpnio wzór nowego zawiadomienie ZAW-NR, które dotyczy zapaty nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. Zoenie takiego zawiadomienia pozwoli podatnikowi na uniknicie ewentualnych konsekwencji podatkowych, w tym solidarnej odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe dostawy/usugodawcy w VAT.
                      • 07.11.2019Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji
                       Od pocztku listopada br., zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 padziernika 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (Dz.U. poz. 2104), obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporzdzenie nie zawiera przepisów przejciowych, co oznacza, e nie przewiduje moliwoci czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji naley stosowa ju poczwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwarta 2019 r.
                       • 06.11.2019Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji
                        Od pocztku listopada br., zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 padziernika 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (Dz.U. poz. 2104), obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporzdzenie nie zawiera przepisów przejciowych, co oznacza, e nie przewiduje moliwoci czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji naley stosowa ju poczwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwarta 2019 r.
                        • 05.11.2019Podatki 2019: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
                         W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). W efekcie od pocztku listopada br. obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Wdroone zmiany dotycz gównie podatników objtych tzw. pakietem paliwowym.
                         • 04.11.2019Podatki 2019: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). W efekcie od pocztku listopada br. obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Wdroone zmiany dotycz gównie podatników objtych tzw. pakietem paliwowym.
                          • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
                           Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
                           • 06.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                            Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                            • 05.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                             Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                             • 13.08.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT odejd do przeszoci
                              W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisa ustaw z 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy - Ordynacja podatkowa). Niesie ona kolejne rozwizania, które zdaniem Ministerstwa Finansów przyczyni si do tzw. uszczelnienia systemu VAT. Celowi temu suy bdzie, a waciwie ju suy - lecz ww. ustawa zwiksza jego zakres - cyfryzacja rozlicze z fiskusem.
                              • 12.08.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT odejd do przeszoci
                               W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisa ustaw z 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy - Ordynacja podatkowa). Niesie ona kolejne rozwizania, które zdaniem Ministerstwa Finansów przyczyni si do tzw. uszczelnienia systemu VAT. Celowi temu suy bdzie, a waciwie ju suy - lecz ww. ustawa zwiksza jego zakres - cyfryzacja rozlicze z fiskusem.
                               • 04.02.2019Podatki 2019: Wzory VAT-7 i VAT-7K do zmiany
                                Z pocztkiem lutego br. w ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Formularze dostosowano do ustawy wprowadzajcej uproszczenia dla przedsibiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym.
                                • 01.02.2019Podatki 2019: Wzory VAT-7 i VAT-7K do zmiany
                                 Z pocztkiem lutego br. w ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Formularze dostosowano do ustawy wprowadzajcej uproszczenia dla przedsibiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym.
                                 • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomi
                                  Prowadzisz firm? Pamitaj, e jeli zmienisz np. nazw, adres, numer konta, form opodatkowania Twoim obowizkiem bdzie poinformowanie urzdów. W wikszoci przypadków, wystarczy, e zmiany zgosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spóek, zmiany bdzie zgasza do urzdu skarbowego (w zalenoci od spóki bd to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiaj do innych urzdów zwizanych z dziaalnoci (np. ZUS).
                                  • 14.05.2018Podatki 2018: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
                                   Z pocztkiem lipca br. obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Nowe rozporzdzenie zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw. Po zmianach formularze bd uwzgldnia zmiany dotyczce wprowadzenia mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment).
                                   • 11.05.2018Podatki 2018: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
                                    Z pocztkiem lipca br. obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). Nowe rozporzdzenie zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw. Po zmianach formularze bd uwzgldnia zmiany dotyczce wprowadzenia mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment).
                                    • 22.08.2017Odpowiedzialno penomocnika za zalegoci podatkowe VAT mocodawcy
                                     Na podstawie art. 96 ust. 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgoszenie rejestracyjne zostao zoone przez penomocnika, penomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 z za zalegoci podatkowe podatnika powstae z tytuu czynnoci wykonanych w cigu 6 miesicy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dotyczy to zgosze rejestracyjnych zoonych od 1 stycznia 2017 r.
                                     • 21.08.2017Odpowiedzialno penomocnika za zalegoci podatkowe VAT mocodawcy
                                      Na podstawie art. 96 ust. 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgoszenie rejestracyjne zostao zoone przez penomocnika, penomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 z za zalegoci podatkowe podatnika powstae z tytuu czynnoci wykonanych w cigu 6 miesicy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dotyczy to zgosze rejestracyjnych zoonych od 1 stycznia 2017 r.
                                      • 17.01.2017Podatki 2017: Deklaracja VAT zostanie znacznie uproszczona?
                                       Klub parlamentarny Kukiz’15 zaproponowa powane zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usug (VAT). W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaoono znaczne uproszczenie zasad rozliczania daniny, w tym uproszczenie wzoru deklaracji VAT. Obecne deklaracje miaby zastpi jednostronny druk z 6 polami do wypenienia. W efekcie polska deklaracja VAT staaby si najprostszym tego typu formularzem w Unii Europejskiej.
                                       • 03.11.2016Kto moe rozlicza VAT kwartalnie?
                                        Pytanie podatnika: Czy podatnik, wraz z utrat statusu maego podatnika utraci prawo do skadania deklaracji VAT za okresy kwartalne?
                                        • 01.08.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                         Od pocztku sierpnia obowizuje nowe rozporzdzenie ws. wzorw deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT). Wzory formularzy dostosowano do zmian dotyczcych zasad rozliczania oraz zapaty podatku w odniesieniu do transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia paliw silnikowych.
                                         • 11.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                          W nastpnym miesicu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce wzorw formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansw projektu, deklaracje zostan dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapaty VAT wzgldem transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia paliw silnikowych.
                                          • 08.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                           W nastpnym miesicu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce wzorw formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansw projektu, deklaracje zostan dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapaty VAT wzgldem transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia paliw silnikowych.
                                           • 27.05.2016VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug w razie niezoenia w terminie aktualizacji zgoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objtych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
                                            • 23.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory VAT z bdami?
                                             Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT), ktrych wprowadzenie przewiduje projekt rozporzdzenia resortu finansw, s niezgodne z przedstawionym uzasadnieniem – wskazuje Konfederacja Lewiatan. Wtpliwoci dotycz czci odnoszcej si do rozlicze nalenego podatku.
                                             • 20.11.2015Zoony VAT-26 wymaga aktualizacji
                                              Aktualizacj druku VAT-26 skada si w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z uywania go wycznie do dziaalnoci gospodarczej na wykorzystywanie do celw mieszanych lub w ogle niesucych prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 20.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory VAT z bdami?
                                               Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT), ktrych wprowadzenie przewiduje projekt rozporzdzenia resortu finansw, s niezgodne z przedstawionym uzasadnieniem – wskazuje Konfederacja Lewiatan. Wtpliwoci dotycz czci odnoszcej si do rozlicze nalenego podatku.
                                               • 19.11.2015Zoony VAT-26 wymaga aktualizacji
                                                Aktualizacj druku VAT-26 skada si w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z uywania go wycznie do dziaalnoci gospodarczej na wykorzystywanie do celw mieszanych lub w ogle niesucych prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                                • 05.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                                 Z pocztkiem przyszego roku zmianie ulegn wzory deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT). Jak wyjania Ministerstwo Finansw, wprowadzane modyfikacje bd mie gwnie charakter techniczny i dostosuj formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                                                 • 04.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                                  Z pocztkiem przyszego roku zmianie ulegn wzory deklaracji dla podatku od towarw i usug (VAT). Jak wyjania Ministerstwo Finansw, wprowadzane modyfikacje bd mie gwnie charakter techniczny i dostosuj formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                                                  • 06.10.2015Cigo prowadzenia dziaalnoci a brak obowizku sporzdzenia remanentu likwidacyjnego
                                                   Pytanie podatnika: 9 kwietnia br. Wnioskodawca wyrejestrowa swoj dziaalno gospodarcz prowadzon jako osoba fizyczna. Zrobi to jednak pomykowo, poniewa chcia tylko zawiesi dziaalno na pewien okres. Wnioskodawca zorientowa si, e popeni bd, wic w dniu nastpnym zarejestrowa ponownie swoj dziaalno w niezmienionej formie prawnej, rodzaj dziaalnoci taki sam. Czy Wnioskodawca musi zoy deklaracj VAT-7 z uwzgldnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiay zostay wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju dziaalnoci opodatkowanej podatkiem VAT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »