Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze vat

 • 04.02.2019Podatki 2019: Wzory VAT-7 i VAT-7K do zmiany
  Z początkiem lutego br. w życie weszło rozporządzenie zmieniające część wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Formularze dostosowano do ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym.
  • 01.02.2019Podatki 2019: Wzory VAT-7 i VAT-7K do zmiany
   Z początkiem lutego br. w życie weszło rozporządzenie zmieniające część wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Formularze dostosowano do ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym.
   • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomić
    Prowadzisz firmę? Pamiętaj, że jeśli zmienisz np. nazwę, adres, numer konta, formę opodatkowania Twoim obowiązkiem będzie poinformowanie urzędów. W większości przypadków, wystarczy, że zmiany zgłosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spółek, zmiany będzie zgłaszał do urzędu skarbowego (w zależności od spółki będą to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiają do innych urzędów związanych z działalnością (np. ZUS).
    • 14.05.2018Podatki 2018: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
     Z początkiem lipca br. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Nowe rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Po zmianach formularze będą uwzględniać zmiany dotyczące wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).
     • 11.05.2018Podatki 2018: Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT
      Z początkiem lipca br. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Nowe rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Po zmianach formularze będą uwzględniać zmiany dotyczące wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).
      • 22.08.2017Odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe VAT mocodawcy
       Na podstawie art. 96 ust. 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dotyczy to zgłoszeń rejestracyjnych złożonych od 1 stycznia 2017 r.
       • 21.08.2017Odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe VAT mocodawcy
        Na podstawie art. 96 ust. 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dotyczy to zgłoszeń rejestracyjnych złożonych od 1 stycznia 2017 r.
        • 17.01.2017Podatki 2017: Deklaracja VAT zostanie znacznie uproszczona?
         Klub parlamentarny Kukiz’15 zaproponował poważne zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT). W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o VAT założono znaczne uproszczenie zasad rozliczania daniny, w tym uproszczenie wzoru deklaracji VAT. Obecne deklaracje miałby zastąpić jednostronny druk z 6 polami do wypełnienia. W efekcie polska deklaracja VAT stałaby się najprostszym tego typu formularzem w Unii Europejskiej.
         • 03.11.2016Kto może rozliczać VAT kwartalnie?
          Pytanie podatnika: Czy podatnik, wraz z utratą statusu małego podatnika utracił prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne?
          • 01.08.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
           Od początku sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Wzory formularzy dostosowano do zmian dotyczących zasad rozliczania oraz zapłaty podatku w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
           • 11.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
            W następnym miesiącu wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wzorów formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu, deklaracje zostaną dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapłaty VAT względem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
            • 08.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
             W następnym miesiącu wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wzorów formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu, deklaracje zostaną dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapłaty VAT względem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
             • 27.05.2016VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
              • 23.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory VAT z błędami?
               Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT), których wprowadzenie przewiduje projekt rozporządzenia resortu finansów, są niezgodne z przedstawionym uzasadnieniem – wskazuje Konfederacja Lewiatan. Wątpliwości dotyczą części odnoszącej się do rozliczeń należnego podatku.
               • 20.11.2015Złożony VAT-26 wymaga aktualizacji
                Aktualizację druku VAT-26 składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z używania go wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
                • 20.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory VAT z błędami?
                 Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT), których wprowadzenie przewiduje projekt rozporządzenia resortu finansów, są niezgodne z przedstawionym uzasadnieniem – wskazuje Konfederacja Lewiatan. Wątpliwości dotyczą części odnoszącej się do rozliczeń należnego podatku.
                 • 19.11.2015Złożony VAT-26 wymaga aktualizacji
                  Aktualizację druku VAT-26 składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z używania go wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
                  • 05.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                   Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                   • 04.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                    Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                    • 06.10.2015Ciągłość prowadzenia działalności a brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego
                     Pytanie podatnika: 9 kwietnia br. Wnioskodawca wyrejestrował swoją działalność gospodarczą prowadzoną jako osoba fizyczna. Zrobił to jednak pomyłkowo, ponieważ chciał tylko zawiesić działalność na pewien okres. Wnioskodawca zorientował się, że popełnił błąd, więc w dniu następnym zarejestrował ponownie swoją działalność w niezmienionej formie prawnej, rodzaj działalności taki sam. Czy Wnioskodawca musi złożyć deklarację VAT-7 z uwzględnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiały zostały wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju działalności opodatkowanej podatkiem VAT?
                     • 03.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                      Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                      • 02.07.2015Podatki 2015: Nowe wzory deklaracji VAT
                       Od początku lipca obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Formularze zostały dostosowane do kwietniowej nowelizacji ustawy o VAT.
                       • 01.07.2015Podatki 2015: Nowe wzory deklaracji VAT
                        Od początku lipca obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Formularze zostały dostosowane do kwietniowej nowelizacji ustawy o VAT.
                        • 01.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                         Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                         • 24.06.2015Podatki i cło 2015: Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
                          Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól analogicznemu wzorowi dotyczącemu wpłat na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
                          • 23.06.2015Podatki i cło 2015: Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
                           Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól analogicznemu wzorowi dotyczącemu wpłat na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
                           • 06.05.2015Podatki 2015: Nowe formularze VAT-27 i VAT-28
                            Resort finansów opublikował projekty rozporządzeń określających wzory formularzy VAT-27 oraz VAT-28. Pierwszy z nich dotyczy informacji podsumowujących transakcje objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, a drugi kaucji gwarancyjnej, która „wyłącza” z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku.
                            • 05.05.2015Podatki 2015: Nowe formularze VAT-27 i VAT-28
                             Resort finansów opublikował projekty rozporządzeń określających wzory formularzy VAT-27 oraz VAT-28. Pierwszy z nich dotyczy informacji podsumowujących transakcje objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, a drugi kaucji gwarancyjnej, która „wyłącza” z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku.
                             • 23.02.2015Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
                              Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarów i usług?
                              • 19.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                               Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
                               • 16.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                                Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
                                • 15.12.2014Czy będą zmiany w e-deklaracjach?
                                 Interpelacja nr 29197 w sprawie poprawy sposobu udostępniania zainteresowanym podatnikom e-deklaracji.
                                 • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy części składowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jaką są konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
                                  • 11.02.2014Odzyskasz VAT z bezpłatnym programem Formularz VZM-1 podatki.biz
                                   Możliwości, związane ze zwrotem części wydanego podatku VAT przy wydatkach związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych zostały od 01.01.2014 r. znacznie ograniczone. O nowych zasadach pisalismy ostatnio sporo. Jednak nie wszyscy wiedzą, że poniesienie wydatków w roku poprzednim i latach wcześniejszych w dalszym ciągu upoważniają do starania się o zwrot – w zależności od daty poniesienia wydatków nawet do końca 2018 roku. A kwoty wchodzace w grę są często niebagatelne.
                                   • 08.07.2013Podatki na świecie: Francja upraszcza i podnosi podatki
                                    Francja szykuje poważną reformę systemu podatkowego. Wstępny plan resortu finansów zakłada zniesienie części procedur i obowiązków biurokratycznych. W efekcie wyraźnie spaść mają koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z początkiem przyszłego roku wzrosną natomiast stawki podatku od reklam (np. na budynkach).
                                    • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                                     Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
                                     • 22.05.2013Podatki 2013: Nowe wzory VAT-UE
                                      Z początkiem lipca obowiązywać zaczną nowe wzory informacji VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C) oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przyjęciem Chorwacji do Unii Europejskiej.
                                      • 19.04.2013Dodatkowe informacje na fakturze VAT
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem VAT. Przy wystawianiu faktur VAT chciałby stosować stare formularze faktury, do których już się przyzwyczaił. Formularze zawierają napis „Faktura VAT” oraz napis „Oryginał” w przypadku egzemplarza przekazanego kontrahentowi oraz napis „Kopia” w przypadku egzemplarza, który Zainteresowany przechowuje we własnej dokumentacji. Czy stosowanie dodatkowych napisów może skutkować uznaniem faktury jako nieprawidłowej i jest błędne?
                                       • 29.03.2013Przez Internet złożono już ponad 10 mln deklaracji
                                        Od początku roku przez Internet podatnicy złożyli już 10,071 mln deklaracji podatkowych – podało Ministerstwo Finansów. Ponad 2 mln z nich to najpopularniejsze formularze roczne PIT.
                                        • 05.03.2013Podatki 2013: Nowe formularze VAT od 1 kwietnia
                                         Z początkiem kwietnia obowiązywać zaczną nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Zmianom redakcyjno-technicznym ulegną formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12. Ministerstwo Finansów przedstawiło też projekt rozporządzenia w sprawie całkiem nowego formularza VAT-13, przeznaczonego dla przedstawicieli podatkowych.
                                         • 04.02.2013Przez Internet złożono już 2 miliony deklaracji
                                          W ciągu pierwszego miesiąca tego roku przez Internet podatnicy złożyli już ponad 2 mln deklaracji – poinformowało Ministerstwo Finansów. W porównaniu do 2012 r. wzrost wyniósł przeszło 100%.
                                          • 24.12.2012Podatki 2013: Zgłoszenia NIP także przez Internet
                                           Od początku przyszłego roku przez Internet składać można będzie zawiadomienie VAT-ZD oraz deklarację AKC-ST/AKC-STn. Z kolei 1 lipca katalog formularzy składanych także drogą elektroniczną zostanie poszerzony o zgłoszenie NIP-7 (wraz z załącznikami NIP-B i NIP-C) oraz zgłoszenie ZAP-3.
                                           • 25.10.2012Dokumentowanie podróży służbowej
                                            Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki służbowe zapłacone kartą służbową pracownika spółki udokumentowane: formularzem zlecenia podróży służbowej; wyciągiem bankowym z karty służbowej; oświadczeniem pracownika zawierającym przyczynę braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd środkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierającym oświadczenie, iż przejazd odbywał się w ramach zleconej podróży służbowej (potwierdzonym przez przełożonego pracownika)?
                                            • 01.10.2012Od dziś bez e-podpisu można składać kolejne deklaracje
                                             Od dziś przez Internet, bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, składać można kolejne rodzaje deklaracji podatkowych. Do katalogu dołączyły formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 (bez załącznika 3A).
                                             • 30.05.2012Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11
                                              Resort finansów zmodyfikował wzory formularzy VAT-10 i VAT-11. Zmiany mają ścisły związek z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która obowiązuje od początku tego roku. Nowe wzory zaczną obowiązywać od 9 czerwca 2012 r.
                                              • 21.05.2012Nowe wzory formularzy VAT
                                               Ministerstwo Finansów szykuje zmiany we wzorach formularzy VAT-22, VAT-23, VAT-24 oraz VAT-25. Projekty rozporządzeń dostosowują formularze do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
                                               • 17.04.2012Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11
                                                Ministerstwo Finansów zmodyfikowało wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Zmiany dostosowują formularze do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, zgodnie z którą od początku 2012 r. identyfikatorem podatkowym części podatników jest numer PESEL, a nie – jak wcześniej – numer NIP.
                                                • 14.11.2011Podatki 2012: Nowy wzór deklaracji dla podatku od środków transportowych
                                                 W przyszłym roku zmianie ulegnie wzór deklaracji dla podatku od środków transportowych (DT-1, DT-1/A). Nowe formularze będą dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników – wynika z opublikowanych w piątek przez resort finansów projektów rozporządzeń dotyczących deklaracji dla podatku od środków transportowych.
                                                 • 31.10.2011Podatki 2012: Nowe wzory zaświadczeń CFR
                                                  Resort finansów wprowadzi nowe wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2 – zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 17 października br.) Ministra Finansów ws. określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Modyfikacja wzorów zaświadczeń ma ścisły związek z obowiązującą od 1 września nowelizacją ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
                                                  • 07.04.2011Blisko 3,5 mln deklaracji podatkowych przez Internet
                                                   Od początku 2011 r. w systemie e-Deklaracje złożono 3,424 mln wszystkich rodzajów zeznań podatkowych. Wśród nich 464 tys. to najpopularniejsze formularze PIT. Zarówno PIT-ów, jak i innych zeznań podatkowych przesłano w tym roku więcej niż w całym 2010 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »