Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrady płatne

 • 12.11.2020Nowy system poboru opłat za autostrady – MF przedstawiło projekt
  Sposób poboru opłaty za przejazd autostradą zostanie zmieniony – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowały resorty finansów i infrastruktury. Planowane jest wdrożenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu (tzw. free flow), co ma skutkować większą przepustowością płatnych autostrad i poprawą komfortu kierowców. Większość kluczowych zmian powinna wejść w życie w II połowie 2021 r.
  • 10.11.2020Nowy system poboru opłat za autostrady – MF przedstawiło projekt
   Sposób poboru opłaty za przejazd autostradą zostanie zmieniony – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowały resorty finansów i infrastruktury. Planowane jest wdrożenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu (tzw. free flow), co ma skutkować większą przepustowością płatnych autostrad i poprawą komfortu kierowców. Większość kluczowych zmian powinna wejść w życie w II połowie 2021 r.
   • 11.02.2019Opłaty związane z posiadaniem samochodu. Wciąż więcej i drożej
    Kierowcy nie mają w Polsce łatwo, nie dość, że są zmuszeni do poruszania się po drogach o wątpliwej jakości, które uszkadzają ich samochody, to jeszcze na każdym kroku są okradani. Sama cena paliwa to w połowie podatki, do tego dochodzi cała masa opłat wymaganych przez państwo i ze względu na istniejący przymus zawyżana. Od nowego roku pierwszą zmianą będzie wzrost kar za nieopłacenie w terminie OC, drugą zmianą będzie tzw. opłata emisyjna, a trzecią ostatnią zmianą będzie danie samorządom możliwości wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.
    • 25.01.2018Opłaty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki
     Z uzasadnienia: ...opłaty za parkingi wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu, są to wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objęte są limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
     • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu
      Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróży służbowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróży służbowej, takich jak opłaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w pełnej wysokości bez uwzględniania limitu Kilometrówki), stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
      • 29.11.2016Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
       Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy spółka jest zobowiązana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
       • 30.07.2014Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
        Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
        • 30.07.2014Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
         Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
         • 18.09.2013Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
          Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
          • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
           Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
           • 21.06.2012Bilety za przejazdy autostradą w podatkach firmowych
            W Polsce przybywa nie tylko nowych autostrad, ale również niestety przybywa tych odcinków autostrad, na których przejazdy są płatne. Bilety za przejazdy płatnymi autostradami stają się tym samym coraz częściej dowodami księgowymi, a księgowi zastanawiają się, jak poprawnie rozliczyć te „kwitki” w podatkach: dochodowym oraz VAT.
            • 15.04.2011Projekt Ministerstwa Infrastruktury w sprawie płatności za odcinki aglomeracyjne autostrad
             Interpelacja nr 20301 do ministra infrastruktury w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych
             • 18.12.2009GDDKiA zerwała kontrakt z wykonawcą odcinka autostrady A1 do granicy z Czechami
              Z powodu niedostatecznego zaawansowanie budowy płatnego odcinka autostrady A1 od węzła Świerklany do granicy z Republiką Czeską w Gorzyczkach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od kontraktu z konsorcjum Alpine Bau GmbH, zawartego w październiku 2007 r. Obecnie inwestycja powinna być gotowa w 85 proc., a ukończono zaledwie 50 proc. zaplanowanych robót. GDDKiA winą za rozwiązanie kontraktu i czasowe wstrzymanie prac obarcza wykonawcę i zapewnia, że budowany odcinek autostrady A1 będzie gotowy w I połowie 2012 r.
              • 23.11.2009Samochodem prywatnym służbowo
               Pytania podatnika: 1. Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. Czy powyższe wydatki są uznawane za koszty używania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokości limitu wynikającego z „kilometrówki”?
               • 20.10.2009Faktury „szczególnego” rodzaju – wybrane zagadnienia
                Obok „zwykłych” faktur, które wystawiane są w przypadku typowych transakcji sprzedaży (opodatkowanych na zasadach ogólnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonują też faktury, które prawodawca uregulował w sposób szczególny.
                • 11.02.20091,5 mld zł na drogi z KFD
                 W 2009 r. na inwestycje drogowe realizowane z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego rząd przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Rada Ministrów wydała w tej sprawie rozporządzenie przedłożone przez ministra infrastruktury.
                 • 11.12.2008Rządowe gwarancje na budowę A1
                  Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu stworzenie podstawy prawnej do udzielenia przez Skarb Państwa gwarancji na budowę kolejnego odcinka autostrady A1.
                  • 29.04.20081,3 mln zł kary dla operatora A4
                   Stalexport naruszył prawo narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał nakazał zmianę praktyki oraz nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 1,3 mln zł.
                   • 15.02.2008Opłaty na remontowanych autostradach pod lupą UOKiK
                    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie pobierania od kierowców przez spółkę Autostrada Wielkopolska pełnej opłaty za przejazd trasą A2 w czasie remontu nawierzchni. Trwa podobne postępowanie dotyczące koncesjonariusza autostrady A4.