akcyza metan

 • 21.09.2021UE i USA zobowiązały się do ograniczenia emisji metanu
  Unia Europejska i Stany Zjednoczone podjęły wspólne zobowiązanie dotyczące zmniejszenia światowych emisji metanu. Nowa polityka będzie mieć duży wpływ m.in. na rynki ropy naftowej, gazu i węgla, a także rolnictwo i gospodarowanie odpadami. Zobowiązania mają zostać zainicjowane oficjalnie podczas listopadowej konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Glasgow.
 • 09.10.2020Podatki na świecie: Europa coraz mocniej stawia na podatki węglowe
  W ostatnich latach coraz więcej krajów europejskich wprowadzało dodatkowe rozwiązania mające zmniejszać emisję dwutlenku węgla – wynika z nowej analizy amerykańskiego think tanku Tax Foundation. Pierwszy podatek węglowy wprowadzono w Finlandii w 1990 r., a od tego czasu na tego rodzaju daniny zdecydowało się 16 kolejnych państw. Do tych krajów należy też Polska, ale wysokość podatku jest w niej najniższa wśród 17 krajów.
 • 16.03.2020Do 31 marca należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie
  Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej. Działalność podlega opłacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska jeśli wyliczona roczna opłata nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie składa się także wykazów.
 • 13.03.2020Do 31 marca należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie
  Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej. Działalność podlega opłacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska jeśli wyliczona roczna opłata nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie składa się także wykazów.
 • 16.09.2014Specjalny podatek węglowodorowy od 2016 r.
  W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Ustawa wprowadza nowy podatek i rozszerza przedmiotowy zakres podatku od wydobycia niektórych kopalin o wydobywanie ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
 • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowiązku podatkowego
  Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie będzie okolicznością decydującą dla powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem że będzie ona dokumentować dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
 • 24.01.2006Zróżnicowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność hodowlaną
  Minister Środowiska otrzymał wniosek od Rzecznika Praw Obywatelskich w którym proszony jest o wyjaśnienia dotyczące przyczyn i uwarunkowań zróżnicowania w prawach osób trudniących się hodowlą zwierząt.