Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

automatach

 • 21.12.2018Więcej uprawnień dla Krajowej Administracji Skarbowej
  12 grudnia 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, która ma pomóc fiskusowi zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT. To już kolejna nowelizacja poszerzająca kompetencje organów podatkowych. Tym razem pomysłodawca przekonuje, że zmiana ma zapewnić szerszy dostęp do niezbędnych informacji oraz wyposażyć fiskusa w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej.
  • 04.06.2018NSA. Przeniesienie środka trwałego do magazynu nie stanowi jego likwidacji
   Z uzasadnienia: Wnioskodawca przewidując sprzedaż zlikwidowanych urządzeń nie może jednocześnie oczekiwać, iż strata powstała z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowić będzie koszty uzyskania przychodu na podstawie art 16 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT, a następnie z tytułu sprzedaży uprzednio zlikwidowanego środka trwałego.
   • 27.04.2018NSA: Prymat wykładni celowościowej prawa unijnego
    Przepisy prawa wspólnotowego (unijnego) muszą być interpretowane z uwzględnieniem wszystkich wersji językowych, a nie tylko w brzmieniu podanym w języku polskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
    • 06.03.2018Podatki 2018: Ustawa o VAT zostanie dostosowana do zmian ws. hazardu
     Przepisy dotyczące zwolnienia dla gier hazardowych zostaną dostosowane do nowych regulacji o tego rodzaju grach – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Odpowiednio zmieniona zostać ma ustawa o podatku od towarów i usług (VAT).
     • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
      Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
      • 13.02.2018Podatki 2018: Kolejne zmiany ws. PIT i gier hazardowych
       Wygrane w grach hazardowych będą zwolnione z podatku PIT, a na kwestie związane z podatkami nie będzie mieć wpływu to, kto organizuje daną grę – wynika z projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. W efekcie przywrócone zostaną przepisy obowiązujące do końca 2017 r.
       • 12.02.2018Podatki 2018: Kolejne zmiany ws. PIT i gier hazardowych
        Wygrane w grach hazardowych będą zwolnione z podatku PIT, a na kwestie związane z podatkami nie będzie mieć wpływu to, kto organizuje daną grę – wynika z projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. W efekcie przywrócone zostaną przepisy obowiązujące do końca 2017 r.
        • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
         Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.
         • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.
          • 22.11.2017Nielegalny hazard nadal obecny – KAS zajęła kolejne automaty do gier
           W ostatnich dniach Służba Celno-Skarbowa przeprowadziła kolejne dwie duże akcje przeciwko nielegalnemu hazardowi. W efekcie zarekwirowano 53 nielegalne automaty do gier. W sumie weryfikacja objęła już ok. 37,5 tys. lokalizacji automatów. Do tej pory zajęto przeszło 21 tys. nielegalnych urządzeń.
           • 18.10.2017Podatki 2018: Opodatkowanie gier hazardowych do zmiany
            Regulacje dotyczące zwolnień przedmiotowych w zakresie wygranych w grach hazardowych zostaną ujednolicone – wynika z projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. W projekcie resortu finansów przewidziano m.in. dostosowanie przepisów do monopolu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w obszarze gier na automatach poza kasynami gry.
            • 23.06.2017Walka z szarą strefą wymaga dalszych kroków – raport NIK
             Prowadzone przez Polskę działania, które wymierzone są w szarą strefę, wciąż nie pozwoliły na uzyskanie wyraźnej poprawy relacji wpływów budżetowych oraz zatrzymanych nienależnych zwrotów podatku od towarów i usług (VAT) względem ogólnej kwoty ustaleń – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
             • 08.05.2017Podatki 2017: Nowe deklaracje dla podatku od gier
              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji podatkowej dla podatku do gier. Zmiany są związane z poszerzeniem zakresu dopuszczalnej działalności w obszarze gier hazardowych. Rozporządzenie określające formularze weszło w życie z początkiem maja br.
              • 10.04.2017KAS nasila kontrole dotyczące hazardu
               Krajowa Administracja Skarbowa zdecydowanie nasiliła kontrole dotyczące rynku hazardowego. Do tej pory sprawdzono ponad 3 tys. lokali i zatrzymano 450 automatów do gier. Akcja jest związana bezpośrednio z nowelizacją ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie z początkiem kwietnia br.
               • 07.04.2017MF: Prywatni przedsiębiorcy nie mogą urządzać gier na automatach
                W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą możliwości prowadzenia punktów gier na automatach Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., podmioty prywatne nie mają możliwości urządzania gier na automatach poza kasynami gier.
                • 04.04.2017Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
                 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce. Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku.
                 • 16.03.2017Podatki 2017: Nowe wzory deklaracji dla podatku od gier
                  Z początkiem kwietnia br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier. Poszczególne formularze zostaną dostosowane do zmian w ustawie o grach hazardowych oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.
                  • 02.01.2017Gry hazardowe na nowych warunkach
                   W kwietniu w życie wejdzie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która ma skutkować zmniejszeniem skali występowania tzw. szarej strefy. Nowela umożliwi państwu m.in. blokowanie stron internetowych z nielegalnymi grami hazardowymi. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.
                   • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne są wyłączone z opodatkowania
                    Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne). Czy loterie, które planuje organizować spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier?
                    • 04.08.2016Projekt zmian w ustawie hazardowej już w Sejmie
                     Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Deklarowanym celem projektodawców jest zmniejszenie „szarej strefy”. Po nowelizacji państwo otrzyma możliwość blokowania stron internetowych z nielegalnie prowadzonymi grami. Zmiany mają przynieść wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku od gier.
                     • 13.06.2016Koszty uzyskania przychodów. Ważne prawidłowe dokumentowanie wydatków
                      Z uzasadnienia: Należy podkreślić, że zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ust. 1 u.p.d.f., do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie towaru, u konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności gospodarczej, aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                      • 27.05.2016Podatki 2017: Wpływy z podatku od gier będą większe?
                       Od nowego roku rynek gier hazardowych ma funkcjonować na nowych zasadach. Państwo otrzyma większą kontrolę m.in. dzięki wprowadzeniu możliwości blokowania stron internetowych, na których urządzane są nielegalne gry. Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany przyniosą wzrost wpływów z podatku od gier.
                       • 21.04.2016Zawieszenie postępowania. Wyrok WSA
                        Tezy: Postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania może toczyć się "na wniosek strony" tylko w takim sensie, że strona z własnej inicjatywy wskazuje na istnienie przesłanek zawieszenia. Przedmiotem takie postępowanie niej jest jednak - jak to przyjął organ - rozpoznanie wniosku strony, lecz ocena czy istnieje przesłanka do zawieszenia. Dlatego nawet wadliwe sformułowanie wniosku lub błędne wskazanie podstawy do zawieszenia nie zwalnia organu od oceny czy istnieją przesłanki z art. 201 par 1 Ordynacji podatkowej. Ocena taka podlega kontroli w trybie zażalenia.
                        • 05.11.2015Celnicy zatrzymali prawie 4 tys. automatów do gier
                         Między 3 września a 15 października Służba Celna przeprowadziła ponad 1,5 tys. kontroli w zakresie zwalczania nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach. W efekcie zatrzymano, na podstawie zatwierdzonych przez prokuratora postanowień, przeszło 3,8 tys. automatów.
                         • 22.09.2015Działalność hazardowa także dla europejskich spółek
                          Interpelacja nr 34079 do prezesa Rady Ministrów w sprawie uchwalonej nowelizacji tzw. ustawy hazardowej
                          • 22.09.2014VAT od sprzedaży losów uprawniających do udziału w loterii fantowej
                           Opodatkowaniu VAT podlegają transakcje wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawą o VAT), w tym przede wszystkim odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przypadku dokonania tych transakcji (sprzedaży) podatnicy są co do zasady zobligowani do odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego. Czy obowiązek ten występuje również przy sprzedaży losów uprawniających do udziału w loterii fantowej? Na to pytanie odpowiedział dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2014 r., sygn. ITPP3/443-301/14/AT.
                           • 27.08.2014Podatki 2015: Własnoręczne skręty będą opodatkowane
                            W 2015 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów wprowadzi przepisy, dzięki którym odpowiednio opodatkowane zostaną papierosy wytwarzane przy użyciu specjalnych maszyn do produkcji papierosów (automatycznego nabijania gilz papierosowych), wykorzystywanych obecnie do omijania podatku.
                            • 17.07.2014Instrumenty finansowe. Opodatkowanie opcji
                             Interpelacja nr 26230 w sprawie interpretacji instrumentu finansowego, jakim jest opcja.
                             • 10.06.2014Hazard a podatki. MF szykuje nowelę ustawy
                              Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Przewidziano w nim kilka zmian podatkowych, w tym m.in. wprowadzenie wyraźnego zakazu sumowania podstaw opodatkowania poszczególnych rodzajów gier oraz zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od gier.
                              • 06.02.2014Firmy bukmacherskie działają nielegalnie?
                               Interpelacja nr 22477 w sprawie działalności na terenie Polski firm bukmacherskich.
                               • 10.01.2013Podatki 2013: Nowe wzory deklaracji dla podatku od gier
                                Z początkiem lutego zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji dla podatku od gier (POG-5) oraz załącznika do niej (POG-5/A), przeznaczonego m.in. dla podatników prowadzących kasyna.
                                • 09.01.2013Celnicy zmniejszają liczbę priorytetowych celów
                                 Służba Celna zmniejszyła ilość priorytetów. W 2013 r. celnicy nie będą już skupiać się tak bardzo na kontroli m.in. obrotu gazem płynnym. Lista priorytetów obejmuje teraz 7 głównych grup ryzyka. Na celowniku służb pozostaną przede wszystkim papierosy, paliwa oraz gry na automatach i loterie.
                                 • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
                                  • 09.11.2012Zasady urządzania małych loterii fantowych
                                   Interpelacja nr 8725 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o grach hazardowych
                                   • 11.10.2012Gry hazardowe – podstawowe zasady
                                    Regulacje dotyczące gier hazardowych zawarte są w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.
                                    • 20.07.2012Ustawa o grach hazardowych zgodna z prawem UE
                                     19 lipca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna i inni, nie stwierdzając niezgodności przepisów ustawy o grach hazardowych z prawem Unii Europejskiej.
                                     • 22.05.2012Gry na automatach o niskich wygranych a VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier?
                                      • 19.04.2012Działania organów kontroli skarbowej
                                       Interpelacja nr 2561 do ministra finansów w sprawie niektórych form prawnych działań kontrolnych organów skarbowych w sprawach zobowiązań podatkowych
                                       • 06.03.2012Jakie czynności podlegają ustawie o grach hazardowych
                                        Pytanie podatnika: Czy opisana we wniosku działalność podlega regulacjom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych? Czy opisane powyżej turnieje stanowią gry losowe lub zakłady wzajemne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?
                                        • 10.01.2012Skutki korzystania z kasy fiskalnej bez homologacji
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może po zakupie automatu do tankowania u jego producenta zafiskalizować zabudowaną w nim kasę rejestrującą DF-4T produkcji Orhmet i używać do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego pomimo tego, że wygasła homologacja zabudowanej w nim kasy rejestrującej?
                                         • 05.12.2011Działalność nieopodatkowana a proporcja VAT
                                          W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 16.09.2011Podatek od gier i akcyzowy rozliczysz przez Internet
                                           Ministerstwo Finansów przygotowało projekt noweli zmieniającej rozporządzenie w sprawie deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projektowane zmiany są wynikiem wprowadzenia z dniem 1 października 2011 r., w ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (System ZEFIR), możliwości przesyłania przez Internet deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji dla podatku od gier.
                                           • 01.09.2011System audiowizualny zamiast stałej kontroli kasyn
                                            Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego warunków instalacji i wykorzystania systemu audiowizyjnego w kasynach gry, określającego m.in. sposób rozmieszczenia urządzeń rejestrujących. Projektowane rozporządzenie ma zapewnić możliwość sprawnej i skutecznej kontroli w kasynach w związku z odejściem od sprawowania stałej kontroli w ramach szczególnego nadzoru podatkowego.
                                            • 15.06.2011Rząd: Rok obowiązywania ustawy antyhazardowej przyniósł efekty
                                             Po roku funkcjonowania ustawy o grach hazardowych można stwierdzić, że przepisy zmieniły rynek gier hazardowych w Polsce. Przede wszystkim zlikwidowano możliwość udzielania nowych oraz przedłużania obowiązujących zezwoleń na prowadzenie salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych. Rząd przyjął we wtorek informację w tej sprawie.