Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arbitrzy

 • 07.12.2011Prawa konsumentów zostaną rozszerzone
  Prawa konsumentów zostaną rozszerzone, m.in. odnośnie rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych z przedsiębiorcami – zmiany przewiduje nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. ws. praw konsumentów. Poszczególne państwa członkowskie mają czas do 13 grudnia 2013 r., aby wprowadzić jej postanowienia do swoich systemów prawnych.
  • 16.03.2011Konsumenci preferują polubowne rozstrzyganie sporów
   Ponad 70 proc. konsumentów uważa, że zgoda przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu świadczy o tym, że dba on o swoich klientów – wskazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK przypomina o sądownictwie polubownym, które pozwala szybciej i taniej rozstrzygać spory między sprzedawcą i konsumentem.  
   • 01.04.2008Sąd Polubowny przy KNF rozpoczął działalność
    W poniedziałek odbyło się  inauguracyjne posiedzenie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Na jego czele stanął prof. Aleksander Chłopecki. Zadaniem Sądu będzie rozpatrywanie sporów między odbiorcami usług finansowych a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF.