Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arbiter

 • 07.10.2016Usługi medyczne a VAT
  Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług usługi medyczne w niektórych przypadkach są opodatkowane VAT a w niektórych mogą być zwolnione z podatku. Warto sprawdzić, kiedy.
  • 06.10.2016Usługi medyczne a VAT
   Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług usługi medyczne w niektórych przypadkach są opodatkowane VAT a w niektórych mogą być zwolnione z podatku. Warto sprawdzić, kiedy.
   • 11.02.2016Czy porady dietetyczne są opodatkowane VAT?
    Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.?
    • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
     Pytanie podatnika: Czy części składowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jaką są konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
     • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
      Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
      • 21.08.2013Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT
       Pytanie podatnika: Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?
       • 26.03.2012Nowy system rozwiązywania sporów – zyskają konsumenci
        Komisja Europejska zamierza uruchomić nowy system rozwiązywania sporów – bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową, niezależnie od rodzaju kupowanych towarów i usług. Nowy system ma umożliwić szybsze, tańsze oraz skuteczniejsze rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.
        • 16.03.2011Konsumenci preferują polubowne rozstrzyganie sporów
         Ponad 70 proc. konsumentów uważa, że zgoda przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu świadczy o tym, że dba on o swoich klientów – wskazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK przypomina o sądownictwie polubownym, które pozwala szybciej i taniej rozstrzygać spory między sprzedawcą i konsumentem.  
         • 11.02.2011Działalność regulatorów wymaga zmian?
          Obecny model funkcjonowania urzędów regulacyjnych w Polsce wyczerpał się, a w jego zmianie mogłyby pomóc wzorce obowiązujące w UE, gdzie dominuje model kolegialny, który gwarantuje bezstronność podejmowanych decyzji - uważają Pracodawcy RP.  Zdaniem organizacji, w polskim systemie regulacyjnym w rękach jednego urzędnika spoczywa władza, która pozwala na podjęcie arbitralnej, uznaniowej decyzji o daleko idących skutkach, dlatego system ten wymaga natychmiastowych zmian.  
          • 14.05.2010Arbitraż w sporach dotyczących fuzji i przejęć
           Trwa międzynarodowa konferencja „Rozstrzyganie sporów w transakcjach fuzji i przejęć: taktyka, wyzwania, strategie obrony” zorganizowana przez sąd arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem Konfederacji, ze względu na wysoki poziom merytoryczny i rangę zaproszonych gości konferencja ma szansę stać dla prawników się jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.
           • 26.02.2010Działalność Arbitra Bankowego w 2009 r.
            Do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego wpłynęło w ubiegłym roku 1413 wniosków - to o 52 proc. więcej niż w roku 2008 oraz najwięcej od czasu powołania do życia instrukcji Arbitra Bankowego – poinformował Związek Banków Polskich. Nadal jednak znaczna część wniosków z powodów formalnych zostaje zwrócona klientowi lub odrzucona. Najczęściej skargi klientów na banki dotyczą kredytów, lokat i rachunków, a także kart bankowych. Średnia wartość przedmiotu sporu w roku 2009 wyniosła 5181 zł, a średni czas rozpatrywania wniosku - 48 dni.