Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aukcje internetowe opodatkowanie

 • 11.10.2018VAT mara: Sprzeda uywanych czci kupionych od osób fizycznych
  Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, i w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odprzeday, podstaw opodatkowania podatkiem jest mara stanowica rónic midzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot podatku.
  • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
   W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
   • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
    Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
    • 15.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
     Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
     • 14.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
      Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
      • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
       Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
       • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
        Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
        • 31.03.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
         Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
         • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
          Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
          • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
           Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
           • 12.06.2006Moment rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej
            Czsto zdarza si, i osoby fizyczne wykonujce dane czynnoci maj problem z okreleniem kiedy tak naprawd rozpoczynaj dziaalno gospodarcz i na jakiej podstawie precyzyjnie okreli moment jej rozpoczcia. Jak wiadomo precyzyjne okrelenie momentu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej jest trudne, zwaywszy, i na ten moment skada si wiele czynnoci. Sytuacj t komplikuj nie do koca spjne i zharmonizowane ze sob przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i ustawy o podatku od towarw i usug) czy uregulowania dla celw ZUS a dotyczce momentu rozpoczcia dziaalnoci. Ustawy te czsto kreuj definicj dziaalnoci gospodarczej na wasne potrzeby.