Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwestionariusz osobowy

 • 25.08.2017Elektroniczne postępowanie upominawcze: Jak się bronić w przypadku niedoręczenia nakazu?
  W elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty do rąk własnych, ma on możliwość podjęcia obrony swoich interesów poprzez wniesienie sprzeciwu, natomiast w przypadku przesłania nakazu zapłaty na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje, może on, wnosząc sprzeciw po powzięciu wiadomości o wydaniu nakazu, jednocześnie wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia - przypomniało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 08.09.2011Pracodawca może wysłać PIT-11 e-mailem
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest pracodawcą będącym agencją pracy tymczasowej, zatrudniającym miesięcznie kilka tysięcy osób na terenie całej Polski głównie na podstawie umów cywilnoprawnych. Każdy podatnik wypełniając kwestionariusz osobowy podaje swoje dane wraz z adresem e-mail. Czy możliwe jest przekazanie przez płatnika osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych informacji PIT-11 za 2011 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
   • 24.06.2011Volkswagen najbardziej wyrazistą marką samochodową
    Volkswagen ma najbardziej wyrazisty wizerunek wśród samochodów osobowych w Polsce – wynika z najnowszego badania TNS OBOP. Samochody niemieckiego koncernu postrzegane są przez większość badanych osób jako najbardziej niezawodne, bezpieczne oraz cechujące się wysoką jakością wykonania. Dalsze miejsca zajęły Toyota i Opel.
    • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
     Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
     • 22.07.2008Zwrot wysłanej pracownikowi deklaracji PIT-11
      W dniu 28 lutego 2008 r. wysłałem mojemu byłemu pracownikowi roczny PIT-11 za rok 2007 (listem poleconym na adres, który podał w kwestionariuszu osobowym), a jednocześnie do właściwego urzędu skarbowego. Niestety – przyszedł z poczty zwrot, więc wysłałem mu tę deklarację jeszcze raz. I ten drugi list także wrócił do mnie z adnotacją „adresat nieznany”. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić? Czy nie będę miał kłopotów z prawem, gdyż nie dostarczyłem pracownikowi tej deklaracji?
      • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
       Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
       • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
        Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).