Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aukcje internetowe dochodowy

 • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
  Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
  • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
   W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
   • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
    Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
    • 27.11.2015Ryczat. Koszty przesyki to przychd z dziaalnoci?
     Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opacenie w imieniu Kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niej przychd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowany ryczatem od przychodw ewidencjonowanych?
     • 21.09.2015Podatkowe skutki otrzymania prowizji z tytuu porednictwa handlowego
      Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przy prowadzeniu porednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
      • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
       Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
       • 11.08.2015Sprzeda prywatnej kolekcji moe by dziaalnoci gospodarcz
        Z uzasadnienia: Prawidowe jest zdaniem Sdu stanowisko prezentowane przez organ odwoawczy, e charakter, zakres i skala dokonywanych transakcji wyklucza uznanie dziaa skarcej jako sucych wyprzeday wasnej kolekcji biuterii w ramach gospodarowania mieniem prywatnym.
        • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
         Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
         • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
          Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
          • 18.01.2011Aukcje internetowe: Sprzeda rzeczy z majtku osobistego i podatek dochodowy PIT
           Wrd pyta, ktre otrzymujemy najczciej, pojawiaj si pytania o sposb opodatkowania podatkiem dochodowym PIT sprzeday rzeczy pochodzcych z majtku osobistego – zarwno za porednictwem ogosze prasowych, jak i – ostatnio prawie wycznie - na aukcjach internetowych Allegro. Wtpliwoci pytajcych zwizane s z coraz czciej pojawiajcymi si informacjami o nasileniu dziaa kontrolnych prowadzonych wrd aktywnych uczestnikw aukcji na Allegro – najbardziej popularnym w Polsce serwisie aukcyjnym.
           • 12.07.2006Zakup i sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osob nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej
            Na wstpie naley zaznaczy, i istnieje jeden przypadek, gdy sprzeda, obojtnie jakich przedmiotw, nie rodzi adnych konsekwencji podatkowych. Jest ni sprzeda przedmiotw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, sprzedawanych po upywie penych szeciu miesicy kalendarzowych za cen nisz ni 1000z. W kadym innym przypadku sprzeda bdzie rodzia jakie konsekwencje podatkowe – bd wynikajce z Ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, bd z Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
            • 12.06.2006Moment rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej
             Czsto zdarza si, i osoby fizyczne wykonujce dane czynnoci maj problem z okreleniem kiedy tak naprawd rozpoczynaj dziaalno gospodarcz i na jakiej podstawie precyzyjnie okreli moment jej rozpoczcia. Jak wiadomo precyzyjne okrelenie momentu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej jest trudne, zwaywszy, i na ten moment skada si wiele czynnoci. Sytuacj t komplikuj nie do koca spjne i zharmonizowane ze sob przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i ustawy o podatku od towarw i usug) czy uregulowania dla celw ZUS a dotyczce momentu rozpoczcia dziaalnoci. Ustawy te czsto kreuj definicj dziaalnoci gospodarczej na wasne potrzeby.
             • 12.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza - jak rozwia wtpliwoci
              Pytanie: Korzystam z aukcji internetowych, aby sprzeda cz niepotrzebnych mi rzeczy. Jak wiadomo, aukcje internetowe s ostatnio pod lup fiskusa, i nie chciabym narazi si na jakie nieprzyjemnoci. Mam bowiem zasadnicz wtpliwo. Ot moi znajomi rwnie posiadaj troch niepotrzebnych przedmiotw, ktre mgbym od nich odkupi po okazyjnej cenie i sprzeda na aukcji. Dochd z tej sprzeday bdzie oczywicie minimalny – bardziej chodzi o zabaw, ni o prawdziwy zarobek. W jaki sposb mgbym upewni si, e urzd skarbowy nie zakwalifikuje tej dziaalnoci do dziaalnoci gospodarczej i nie potraktuje mnie np. jako podatnika VAT?
              • 06.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza
               Jakie s powody, dla ktrych urzd skarbowy moe uzna, e prowadzc handel na aukcjach internetowych prowadz dziaalno gospodarcz, mimo, e jej nie zarejestrowaem? Ilo transakcji zawieranych na serwisach umoliwiajcych aukcje internetowe lawinowo ronie. Ronie rwnie liczba liczcych si serwisw aukcyjnych, chocia wyrana przewaga jednego z serwisw nieustannie si utrzymuje. Obiecujce wyniki sprzeday i dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw internetowych aukcji wpywaj na nieustanny wzrost liczby osb zainteresowanych– i to zarwno sprzedajcych jak i kupujcych.
               • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.
                • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                 Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.
                 • 01.12.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                  Sprzedaj czasami rne przedmioty na aukcjach internetowych. S to rzeczy najczciej uywane i niepotrzebne, bdce moj wasnoci. Czy w zwizku z tym powinnam paci jaki podatek? Co powinnam zrobi, gdybym chciaa kupowa takie rzeczy od kogo (np. od znajomych) i sprzedawa na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba zaoy dziaalno gospodarcz?
                  • 08.06.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                   Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Naley sdzi, e bdzie si rozwija - operatorzy serwisw aukcyjnych wprowadzaj bowiem cay czas nowe mechanizmy, ktrych moliwoci pozwalaj ju na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Naley jednak pamita e aukcje takie mog suy zasadniczo do dwojakich celw: a) do sprzeday rzeczy uywanych, bdcych uprzednio nasz wasnoci, ktre nam s ju niepotrzebne, albo ktre sprzedajemy, poniewa akurat potrzebujemy gotwki; si rzeczy s to sprzedae sporadyczne i nieczstotliwe, chocia czasami mog przybra do spore natenie - np. przy przeprowadzce; naley tu rozrni sprzeda rzeczy uywanych do 6 miesicy i duej ni 6 miesicy b) do sprzeday rzeczy, ktre sprzedajemy z myl o uzyskaniu mary (rnicy pomidzy cen zakupu a sprzeday rzeczy); rzeczy takie kupujemy ju z zamiarem sprzeday, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzeday osigniemy zysk czy nie