Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arytmetyczna

 • 27.08.2020Ulga na IKZE nie dla młodych
  Kwestia braku możliwości korzystania z odliczeń w sytuacji uzyskiwania dochodu zwolnionego od podatku dotyczy wszystkich ulg (np. ulgi rehabilitacyjnej, czy z tytułu przekazania darowizn) a nie tylko wpłat na IKZE. Należy pamiętać, że skutkiem korzystania z ulg i odliczeń jest obniżenie zobowiązania podatkowego podatnika. Jednak zwolnienie z podatku przychodu osoby do 26. roku życia obniża to zobowiązanie w większości przypadków do zera. Dlatego też podatnik niczego nie traci, nie mogąc skorzystać z ulg, gdyż jego podatek i tak wynosi zero - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 08.11.2017Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR
   Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?
   • 29.07.2016Rozliczenie faktury korygującej przy odwrotnym obciążeniu
    Pytanie podatnika: W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in minus”) do każdej z dostaw. Faktury korygujące wystawione zostają w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a wpływają do Wnioskodawcy w następnym miesiącu. W którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą, dotyczącą nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia?
    • 19.05.2011Metoda bilansowa nie ma zastosowania do przychodów i kosztów
     W przypadku wyboru w myśl art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych poniesione koszty uzyskania przychodu oraz wyrażone w walutach obcych uzyskane przychody należy przeliczać według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 12 ust. 2 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
      Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
      • 23.09.2008Wyższe odsetki od ZUS dla klientów OFE
       Od października wzrosną odsetki od nieprzekazanych w terminie składek do OFE – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu roku stopa, na podstawie której naliczane są odsetki,  została podniesiona o ponad 2 pkt. proc.
       • 20.12.2007Odsetki od ZUS dla klientów OFE
        Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dotyczący nowej wysokości odsetek za zwłokę w przekazywaniu składek do OFE.
        • 19.06.2007Rodzina na swoim?
         Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
         • 09.05.2007RM popiera poselski projekt zmian ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu własnego mieszkania
          Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodziny w nabywaniu własnego mieszkania, przedłożone przez ministra budownictwa. RM popiera rozwiązania zawarte w poselskim projekcie. Posłowie zaproponowali zmianę polegającą na zwiększeniu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
          • 02.04.2006Kto zyska, a kto straci na podatkowych zmianach
           W piątek dowiedzieliśmy się nieco więcej o proponowanych zmianach w systemie podatkowym. Prasa i media elektroniczne na pierwszy plan wybijają proponowane obniżenie stawek podatkowych. Tymczasem dla wprowadzenia nowych stawek zaproponowano odległy termin (2009 rok). A ponieważ jest to propozycja dotycząca obniżenia podatków — to jak uczy doświadczenie ma duże szanse wyłącznie propozycją pozostać. Propozycje MF obejmują wiele zmian, i część z nich jest naprawdę dla podatników korzystna. Niestety — ministerstwo zapowiedziało również zmiany, które wielu podatnikom się nie spodobają. A ponieważ są to w dużej części zmiany znacznie zwiększające wpływy do budżetu, mają szanse wejść w życie znacznie szybciej.