Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek zryczałtowany aukcje internetowe

  • 27.11.2015Ryczałt. Koszty przesyłki to przychód z działalności?
    Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opłacenie w imieniu Kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niej przychód z działalności gospodarczej opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?