Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja jednorazowa komputera

  • 17.05.2013Wybór metody amortyzacji przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
    Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przychód. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Może on uwzględnić jedynie niektóre wydatki, np. składki na ubezpieczenie społeczne podatnika i osób z nim współpracujących czy koszty użytkowania internetu (do wysokości 760 zł).
  • 23.05.2007Jednorazowa amortyzacja komputera wytworzonego we własnym zakresie
    Pytanie podatnika: Czy można poniesione wydatki na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie amortyzować jednorazowo w 2007 r. przy zastosowaniu przepisu art. 22k ust. 7 i 8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?