Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arkusze spisu

 • 09.12.2016Inwentaryzacja. Spis z natury w praktyce
  Spis z natury środków trwałych służy przede wszystkim ustaleniu rzeczywistego stanu środków trwałych, ustalenia własności składników majątkowych, a także wskazaniu tych środków trwałych, które można przeznaczyć do likwidacji, określeniu środków trwałych, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, na potrzeby której były nabyte lub wytworzone, ujawnieniu wykonywanych przeróbek i modernizacji, i wreszcie rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych. 
  • 07.10.2015Inwentaryzacja 2015. Spis z natury
   Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
   • 06.10.2015Inwentaryzacja 2015. Spis z natury
    Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
    • 19.12.2014Inwentaryzacja. Spis z natury. Najważniejsze zasady
     Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Polega on na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
     • 18.12.2014Inwentaryzacja. Spis z natury. Najważniejsze zasady
      Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Polega on na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
      • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwróconego obciążenia podatkiem VAT
       Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT obejmie więcej rodzajów towarów, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatników czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym roku.
       • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwróconego obciążenia podatkiem VAT
        Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT obejmie więcej rodzajów towarów, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatników czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym roku.
        • 15.11.2011Inwentaryzacja: Spis z natury – najważniejsze zasady
         Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
         • 04.02.2009Inwentaryzacja środków trwałych
          Rachunkowość powinna zapewniać prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki. Realizację tego zadania w znacznym stopniu warunkuje inwentaryzacja stanowiąca zarówno element rachunkowości, jak i najskuteczniejszy sposób weryfikacji wynikających z ewidencji stanów aktywów i pasywów, a więc składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia.