Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy

 • 04.01.2019Urlop ojcowski - kilka informacji podstawowych
  Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na poselską interpelację.
  • 12.09.20184-miesięczny urlop rodzicielski dla ojców?
   Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miałby trwać cztery miesiące i gwarantowałby prawo do pobierania odpłatności w wysokości 80 proc. ostatnich poborów osoby korzystającej z urlopu. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach regulujących obszar urlopów rodzicielskich dla ojców w Polsce? Jeśli tak, to czy będzie to opcja dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców?
   • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
    Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
    • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
     Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
     • 18.10.2016Będą zmiany w urlopach dla rodziców?
      Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego połączonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
      • 26.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
       Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
       • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
        Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
        • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
         Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
         • 09.11.2015Będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
          Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
          • 18.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
           Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
           • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
            Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
            • 24.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
             Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
             • 13.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
              Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
              • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
               Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
               • 16.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni - wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                • 15.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                 Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni – wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                 • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojców w imię prawa
                  Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisów wydłużających płatną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem
                  • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                   Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
                   • 07.08.2014Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                    Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                    • 22.05.2014Termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
                     Zapytanie nr 6383 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad składania wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
                     • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
                      Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
                      • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
                       Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
                       • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                        Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                        • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych
                         Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?
                         • 04.12.2013Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                          Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                          • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
                           Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
                           • 30.08.2013Kodeks pracy 2013: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października
                            Z początkiem października zaczną obowiązywać zmienione regulacje dotyczące urlopów wychowawczych. Przewidująca to nowelizacja Kodeksu pracy została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                            • 22.08.2013Urlopy wychowawcze 2013: Nowe warunki udzielania od 1 października
                             Z początkiem października obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Większość zapisów to powtórzenie obecnie obowiązujących regulacji. Jest jednak kilka zmian, które dotyczą głównie formalności.
                             • 25.04.2013Zaległy urlop wypoczynkowy. Zasady wykorzystywania
                              W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopy powinny być jednak udzielane zgodnie z planem urlopów.
                              • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
                               Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
                               • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
                                Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia
                                • 31.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013: Nowy urlop dla mamy i dla taty
                                 Interpelacja nr 10893 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów rodzicielskich
                                 • 27.12.2012Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                                  Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                                  • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                   Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                                   • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
                                    Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy?
                                    • 02.08.2012Urlopy w równoważnym systemie czasu pracy
                                     Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopów. Tak samo jak w przypadku pozostałych pracowników, należy stosować zasadę ogólną udzielania i rozliczania urlopu.
                                     • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
                                      Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
                                      • 24.05.2012Staż pracy a urlop wychowawczy
                                       Pytanie: Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe? Czy jeśli zmieni się moja sytuacja będę mogła zrezygnować z korzystania z urlopu wychowawczego?
                                       • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
                                        Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
                                        • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                                         Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
                                         • 30.01.2012Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok 2011
                                          Interpelacja nr 681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących zaległych urlopów
                                          • 19.01.2012Gruby rozprawia o polityce
                                           Szef zaprosił załogę na coroczną rocznicę firmy. Winko, koreczki, oklaski i mgliste obietnice podwyżek, kiedy światowa gospodarka się uspokoi. W sumie miło, bo przecież mógł nie wydawać pieniędzy a wydawał. Złośliwy Zenek z działu księgowości twierdził wprawdzie, że to i tak z funduszu socjalnego, więc żaden gest, ale Zenek zawsze tak gadał, maruda.
                                           • 20.12.2011Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                            Zgodnie z definicją zawartą w art. 1031 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
                                            • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                                             Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                                             • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
                                              Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
                                              • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                                               Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.
                                               • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
                                                • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
                                                 Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
                                                 • 08.06.2010Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu?
                                                  Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów do ośmiu miesięcy, dzięki czemu odebranie wolnego za poprzedni rok w terminie zgodnym z przepisami kodeksu pracy byłoby możliwe także latem. Propozycję PIP pozytywnie ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
                                                  • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
                                                   Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »