Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy

 • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - bieżące problemy i planowane zmiany
  W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych "grup" nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 
  • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego
   Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
   • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego
    Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
    • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
     Dofinansowanie kosztów kształcenia może być udzielone pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy spełnieniu następujących warunków: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
     • 04.01.2019Urlop ojcowski - kilka informacji podstawowych
      Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na poselską interpelację.
      • 12.09.20184-miesięczny urlop rodzicielski dla ojców?
       Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miałby trwać cztery miesiące i gwarantowałby prawo do pobierania odpłatności w wysokości 80 proc. ostatnich poborów osoby korzystającej z urlopu. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach regulujących obszar urlopów rodzicielskich dla ojców w Polsce? Jeśli tak, to czy będzie to opcja dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców?
       • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
        Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
        • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
         Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
         • 18.10.2016Będą zmiany w urlopach dla rodziców?
          Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego połączonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
          • 26.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
           Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
           • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
            Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
            • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
             Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
             • 09.11.2015Będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
              Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
              • 18.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
               Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
               • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
                Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
                • 24.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
                 Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                 • 13.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
                  Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                  • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                   Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                   • 16.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                    Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni - wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                    • 15.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                     Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni – wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                     • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojców w imię prawa
                      Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisów wydłużających płatną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem
                      • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                       Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
                       • 07.08.2014Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                        Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                        • 22.05.2014Termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
                         Zapytanie nr 6383 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad składania wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
                         • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
                          Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
                          • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
                           Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
                           • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                            Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                            • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych
                             Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?
                             • 04.12.2013Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                              Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                              • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
                               Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
                               • 30.08.2013Kodeks pracy 2013: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października
                                Z początkiem października zaczną obowiązywać zmienione regulacje dotyczące urlopów wychowawczych. Przewidująca to nowelizacja Kodeksu pracy została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                                • 22.08.2013Urlopy wychowawcze 2013: Nowe warunki udzielania od 1 października
                                 Z początkiem października obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Większość zapisów to powtórzenie obecnie obowiązujących regulacji. Jest jednak kilka zmian, które dotyczą głównie formalności.
                                 • 25.04.2013Zaległy urlop wypoczynkowy. Zasady wykorzystywania
                                  W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopy powinny być jednak udzielane zgodnie z planem urlopów.
                                  • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
                                   Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
                                   • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
                                    Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia
                                    • 31.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013: Nowy urlop dla mamy i dla taty
                                     Interpelacja nr 10893 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów rodzicielskich
                                     • 27.12.2012Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                                      Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                                      • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                       Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                                       • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
                                        Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy?
                                        • 02.08.2012Urlopy w równoważnym systemie czasu pracy
                                         Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopów. Tak samo jak w przypadku pozostałych pracowników, należy stosować zasadę ogólną udzielania i rozliczania urlopu.
                                         • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
                                          Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
                                          • 24.05.2012Staż pracy a urlop wychowawczy
                                           Pytanie: Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe? Czy jeśli zmieni się moja sytuacja będę mogła zrezygnować z korzystania z urlopu wychowawczego?
                                           • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
                                            Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
                                            • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                                             Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
                                             • 30.01.2012Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok 2011
                                              Interpelacja nr 681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących zaległych urlopów
                                              • 19.01.2012Gruby rozprawia o polityce
                                               Szef zaprosił załogę na coroczną rocznicę firmy. Winko, koreczki, oklaski i mgliste obietnice podwyżek, kiedy światowa gospodarka się uspokoi. W sumie miło, bo przecież mógł nie wydawać pieniędzy a wydawał. Złośliwy Zenek z działu księgowości twierdził wprawdzie, że to i tak z funduszu socjalnego, więc żaden gest, ale Zenek zawsze tak gadał, maruda.
                                               • 20.12.2011Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                                Zgodnie z definicją zawartą w art. 1031 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
                                                • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                                                 Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                                                 • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
                                                  Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
                                                  • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                                                   Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »