Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy pracownicze

 • 01.10.2019WSA. 50% koszty także przy premiach dla pracowników
  Z uzasadnienia: Premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę). Oznacza to, że do zastosowania kosztów w zryczałtowanej wysokości z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne będzie jedynie wykazanie związku pomiędzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporządzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie może decydować, czy premia pozostaje w związku z utworem.
  • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - bieżące problemy i planowane zmiany
   W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych "grup" nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 
   • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
    Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
    • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
     Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
     • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
      Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
      • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
       Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
       • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
        Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
        • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
         Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
         • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
          Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
          • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
           Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia
           • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
            Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
            • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
             Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.
             • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
              Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców, koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
              • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
               Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
               • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
                • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
                 Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
                 • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                  Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                  • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
                   Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
                   • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                    Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?