Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ankiety

 • 05.05.2009Dwie trzecie właścicieli e-kont chce elektronicznych faktur
  66 proc. Polaków posiadających internetowe konto chciałoby otrzymywać rachunki za prąd, gaz czy telewizję w formie elektronicznej wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinia na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 82 proc. klientów bankowości elektronicznej wciąż otrzymuje rachunki wyłącznie w formie papierowej.
  • 03.04.2009PAIiIZ: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów w regionie
   82 proc. firm zagranicznych działających nad Wisłą uznało, że Polska jest najlepszym miejscem dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 38 proc. ankietowanych jako alternatywę wskazało Słowację, która dzięki przyjęciu euro jest – zdaniem inwestorów – mniej narażona na ryzyko walutowe w czasach kryzysu. 15 proc respondentów wybrałoby Czechy, a po 8 proc – Rumunię, Rosję i Turcję. Ankietę przeprowadziła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wśród przedstawicieli 163 firm działających w Polsce, w tym 73 z sektora usług, 39 firm produkcyjnych, 18 z sektora budownictwa, 10 z energetyki i 18 z innych branż.
   • 12.03.2009Firmy w UE mają utrudniony dostęp do kredytu
    Ponad dwie trzecie europejskich firm ma problemy z dostępem do kredytu i w konsekwencji 43 proc. z nich zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy ograniczyć inwestycje, a 33 proc. może zredukować zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza – wynika z badania przeprowadzonego w marcu przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu Eurochambres.
    • 03.02.2009Banki zaostrzają politykę kredytową wobec firm
     Narodowy Bank Polski opublikował wyniki ankiety dotyczącej kierunku zmian polityki kredytowej, tj. kryteriów i warunków udzielania kredytów, a także zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym. Ankieta została przeprowadzona na przełomie grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 87 proc.
     • 11.12.2008Zmiana PKD — aktualizacja REGON
      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności uchyliło PKD wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. powstające podmioty przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych posługują się już nową klasyfikacją (dalej: PKD 2007). Jednak do 31 grudnia 2009 r. stara klasyfikacja (PKD 2004) będzie nadal stosowania — do działalności oznaczonych zgodnie z nią przed 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorcy zadają sobie jednak pytanie: czy i kiedy powinni podjąć działania w celu zmiany numeracji PKD w istniejących wpisach do systemu REGON.
      • 20.11.2008ING: 20 proc. polskich imigrantów wróci do kraju z obawy przed kryzysem
       Z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski w pierwszym tygodniu listopada wynika, że co piąta osoba pracująca za granicą zamierza w najbliższym czasie wrócić z emigracji do Polski lub zna osobę, która planuje taki powrót.
       • 04.11.2008Firmom trudniej o kredyt
        Około jednej trzeciej banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorców – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków przez NBP na przełomie września i października bieżącego roku. W badaniu uczestniczyły 24 banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 72,1 proc.
        • 02.10.2008Sondaż BCC: 91 proc. przedsiębiorców obawia się kryzysu
         Business Centre Club postanowił sprawdzić, czy skutki kryzysu są już odczuwane przez przedsiębiorców w Polsce oraz jak silne są ich obawy z tym związane. Internetowy sondaż został przeprowadzony 1 października 2008 r. wśród 2 tys. członków – menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.
         • 30.09.2008Prawie 80 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników
          Business Centre Club przeprowadził ankietę wśród pracodawców-członków Klubu, dotyczącą problemów z pozyskiwaniem pracowników. Wynika z niej, że aż 79,5 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem do pracy chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych osób.
          • 04.09.2008W UKE można zgłosić brak telefonu stacjonarnego lub Internetu
           Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił ankiety, przy pomocy których konsumenci mogą zgłaszać informacje o zapotrzebowaniu na świadczenie usługi powszechnej lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Inicjatywa stanowi próbę skierowania inwestycji telekomunikacyjnych w miejsca mało atrakcyjne z punktu widzenia operatorów.
           • 03.09.2008Badanie klimatu inwestycyjnego
            Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przygotowuje coroczne badanie klimatu inwestycyjnego, w oparciu o opinie przedsiębiorców obecnych na polskim rynku.
            • 29.08.2008KIG prowadzi badanie w ramach European Economic Survey 2009
             Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny przeprowadza w Polsce badanie opinii przedsiębiorców na temat warunków i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej - tzw. European Economic Survey.
             • 17.07.2008BCC chce upowszechnienia podpisu elektronicznego
              Stworzenia drożnego systemu, który umożliwi powszechne stosowanie w Polsce podpisu elektronicznego, domaga się od rządu Business Centre Club. Przedsiębiorcy dostrzegają olbrzymie możliwości zwiększania efektywności swoich firm poprzez wykorzystanie na szeroką skalę elektronicznego przesyłania dokumentów.
              • 17.06.2008Sondaż BCC: 31 proc. firm korzysta z e-podpisu
               Z przeprowadzonego przez Business Centre Club sondażu na temat podpisu elektronicznego wynika, że tylko 31 proc. przedsiębiorców – członków organizacji – korzysta z tej formy potwierdzania tożsamości. Jednocześnie blisko 60 proc. ankietowanych uważa, że koszt zakupu zestawu do e-podpisu jest zbyt wysoki.
               • 24.04.2008O polityce regionalnej po 2013 roku
                Pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rozpoczęła się debata na temat przyszłości polityki spójności po 2013 roku oraz zmian w koncepcji polityki regionalnej. Dyskusja ma pomóc w wypracowaniu kompleksowej wizji tej polityki w skali państwa oraz kompromisu pomiędzy polityką wyrównywania różnic w rozwoju a polityką wspierania konkurencyjności w regionach.
                • 14.03.2008Obywatele Unii popierają reformy polityki rolnej
                 Komisja Europejska opublikowała wyniki badania poświęconego opinii obywateli Wspólnoty na temat rolnictwa i wspólnej polityki rolnej. Ankieta potwierdziła, że porozumienie z 2003 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej spotykają się w większości z pozytywną reakcją.
                 • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
                  Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
                  • 05.02.2008NBP: Sytuacja na rynku kredytowym
                   Silny wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne oraz spadek zainteresowania kredytami mieszkaniowymi w I kwartale br. prognozuje NBP. Bank opublikował wyniki ankiety, w której udział brali przewodniczący komitetów kredytowych 24 banków.
                   • 14.12.2007Turystyczna baza danych GMINA
                    Ministerstwo Gospodarki opublikowało wyniki ankiety na temat liczby miejsc zakwaterowania dla turystów w polskich gminach. Na terenie prawie 2,4 tys. samorządów działa ponad 23,7 tys. obiektów noclegowych.
                    • 06.11.2007Raport UOKiK: Polacy - konsumenci
                     Prawie połowa Polaków nie lubi robić zakupów – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez  TNS OBOP na zlecenie UOKiK. Autorzy ankiety podzielili konsumentów na cztery kategorie: niepewnych siebie przeciętniaków, konsumentów wycofanych, świadomych entuzjastów i pewnych siebie pragmatyków.
                     • 19.10.2007Gospodarka – niewygodny temat kampanii wyborczej
                      Główne partie w przedwyborczej debacie omijały gospodarkę, nie próbowały np. odpowiedzieć na pytanie, jak utrwalić wzrost gospodarczy i doprowadzić do cywilizacyjnego awansu kraju – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji przeanalizowali poglądy gospodarcze głównych ugrupowań aspirujących do odgrywania w przyszłym parlamencie roli sił współrządzących lub opozycyjnych.
                      • 11.10.2007Jakich podatków chcą przedsiębiorcy?
                       PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan ogłosiły wyniki ankiety „Podatki w Twojej firmie – pomóż zlikwidować bariery”, przeprowadzonej wśród przedsiębiorców. Wynika z niej, że prowadzący działalność gospodarczą opowiadają się za klarownym i przejrzystym systemem podatkowym, nawet jeśli oznaczałoby to likwidację ulg i zwolnień.
                       • 13.09.2007Europejskie badanie klimatu biznesowego
                        Krajowa Izba Gospodarcza ogłosiła kolejny sondaż nt. odczuć przedsiębiorców co do warunków i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej. Ankieta EUROPEAN ECONOMIC SURVEY jest corocznie rozsyłana do firm przez izby gospodarcze równolegle w krajach Unii Europejskiej i państwach kandydujących.
                        • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                         Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                         • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                          Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                          • 14.01.2007MG: Wzrasta optymizm wśród polskich przedsiębiorców
                           W 2007 roku polscy przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą na rozwój gospodarczy swojego kraju niż w poprzednim – wynika z Międzynarodowego Raportu Przedsiębiorstw (IBR) przeprowadzonego przez Grant Thortnon International.
                           • 25.06.2006Dyrektywa RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) od 1 lipca 2006 r.
                            Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać w Polsce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Z nowymi przepisami w szczególności powinni zapoznać się producenci, eksporterzy, importerzy oraz firmy zajmujące się zbiórką i recyklingiem zużytego sprzętu. Od tego dnia bowiem przedsiębiorcy, których wyroby nie będą spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu, nie będą mogli wprowadzać do obrotu swoich wyrobów.