Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ankiety

 • 25.10.2011Firmy technologiczne liczą na duży wzrost
  Szefowie firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej zachowują optymizm – blisko 60% zakłada, że przyszły rok przyniesie dalszy wzrost przychodów ich przedsiębiorstw. Ponad 75% planuje postawić na rozwój organiczny, jedynie bardzo niewielki odsetek stawia na fuzje i przejęcia – wynika z badania przeprowadzonego wśród CEO firm biorących udział w rankingu firmy doradczej Deloitte pn. „Technology Fast 50 Central Europe”.
  • 29.09.2011Jaka przyszłość SSE po 2020 roku?
   Specjalne Strefy Ekonomiczne mają zakończyć działalność w 2020 roku – takie są w tej chwili przepisy. Jednak zarówno przedstawiciele samych stref, jak i duża część polityków uważa, że Polska powinna starać się o przedłużenie ich działania – bo bez ulg podatkowych nie mamy co marzyć o utrzymaniu inwestycyjnej atrakcyjności.
   • 14.09.2011E-myto sprawiedliwsze od opłat winietowych?
    Blisko połowa (48%) przedsiębiorców uważa, że system e-myta jest bardziej sprawiedliwy niż opłaty winietowe; przeciwnego zdania jest z kolei co czwarty przedsiębiorca (27%) – wynika z przeprowadzonej wśród przedsiębiorców ankiety nt. e-myta po uruchomieniu systemu viaTOLL. Badanie zostało wykonane przez Krajową Izbę Gospodarczą.
    • 06.09.2011Emigranci nie planują powrotu do Polski
     Liczba emigrantów zamierzających powrócić do Polski wynosi obecnie zaledwie ok. 15%. Natomiast wśród emigrantów niechętnych powrotowi do ojczyzny, coraz więcej jest osób, które jako powód niechęci podają lepsze warunki na zagranicznym rynku pracy – wynika z ankiety przeprowadzonej w połowie sierpnia br. przez ING Bank Śląski.
     • 06.09.2011Gruby poznaje zasady e-marketingu
      Każda wytrzymałość ma swoje granice. Nawet Grubego.  Elektroniczna skrzynka pocztowa przypominała wielki śmietnik, w którym można było znaleźć wszystko, tylko nie szukaną właśnie wiadomość sprzed tygodnia. Newslettery, reklamówki, serdeczne listy z banku. Wszystko.  Prawdę powiedziawszy sporo w tym winy Grubego, nikt mu nie kazał zapisywać się na bezpłatne informacje o internetowym biznesie, kuchennych nowościach na amerykańskim portalu sprzedającym noże do gastronomii i forum miłośników country ze wschodniej Australii.  Teraz jednak Gruby postanowił się rozprawić z niechcianą pocztą.
      • 25.08.2011Większość Polaków akceptuje system płatnych autostrad
       Większość Polaków wyraża gotowość płacenia za przejazd autostradami w Polsce, przy zastrzeżeniu, iż będą one dobrej jakości – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski. Co piąty respondent jest natomiast przeciwny jakimkolwiek opłatom, nawet jeśli miałoby to prowadzić do kolejnych opóźnień w budowie.
       • 23.08.2011Banki zaostrzyły politykę kredytową wobec gospodarstw domowych
        W II kwartale br. banki nieznacznie zaostrzały politykę kredytową wobec gospodarstw domowych, z kolei wobec przedsiębiorstw łagodziły swe kryteria kredytowe – wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego, opracowanej na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród bankowców.
        • 04.07.2011Polacy najszczęśliwszym narodem Europy?
         Polacy są najbardziej zadowolonym z życia narodem w Europie – tak przynajmniej wynika z raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pn. „Life in transition. After the crisis”, opublikowanego pod koniec czerwca br. Raport miał na celu pokazanie, jak kryzys wpłynął na nastroje społeczne w Europie.
         • 19.05.2011Przedsiębiorcy popierają zmiany w Kodeksie spółek handlowych
          Blisko 92% przedsiębiorców opowiada się za wprowadzeniem oceny okresowej sądów, ponad 79% popiera wprowadzenie do sądów powszechnych protokołu elektronicznego (nagrywania spraw). Dokładnie 71% przedsiębiorców twierdzi, że przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która umożliwi m.in. rejestrację spółek z ograniczona odpowiedzialnością przez Internet, ułatwi zakładanie działalności gospodarczej – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków Business Centre Club.
          • 29.04.2011Przedsiębiorco, zapisz się do Europejskiego Panelu Przedsiębiorstw
           Resort gospodarki zachęca, by polscy przedsiębiorcy rejestrowali się jako członkowie Europejskiego Panelu Przedsiębiorstw. Panel działa przy Komisji Europejskiej DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
           • 14.04.2011Opłaty na rzecz supermarketów i sieci handlowych – istnieje sposób na ich odzyskanie
            Czy w ostatnich 3 latach Twoja firma płaciła na rzecz sieci hipermarketów, supermarketów, marketów budowlanych, marketów ze sprzętem elektronicznym, książkami, programami komputerowymi, inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży? Jeśli tak – masz możliwość ich odzyskania.
            • 31.03.2011Absolwenci o swoich szansach na rynku pracy
             25 proc. studentów ocenia, że w 2011 r. perspektywy zatrudnienia dla absolwentów są bardzo obiecujące, w związku z poprawiającą się sytuacją gospodarczą – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród studentów z różnych krajów, w tym z Polski, podczas piątej edycji Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesowego (ISBF), organizowanego przez firmę doradczą Deloitte.  
             • 24.02.2011Blisko 4 mln firm w rejestrze REGON
              W końcu 2010 roku w rejestrze REGON wpisanych było 3 mln 909,8 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z grudniem 2009 r. oznacza to wzrost o 4,5 proc.  
              • 23.02.2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
               Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.  
               • 27.01.2011Wzrosły oczekiwania inflacyjne Polaków
                Blisko jedna czwarta konsumentów w Polsce spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy ceny będą rosły szybciej niż dotychczas – wskazują najnowsze badania zlecone przez Narodowy Bank Polski. Wzrost cen może osłabić konsumpcję, która do tej pory napędzała gospodarkę – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
                • 26.01.2011Wyższy popyt na kredyty dla firm
                 Z ankiety przeprowadzonej przez NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych wynika, że w IV kwartale 2010 r. większość banków nie zmieniła kryteriów udzielania kredytów, obniżając przy tym pobierane marże i wymagania dotyczące zabezpieczeń. Jednocześnie wzrósł popyt na kredyty dla przedsiębiorstw. Uczestnicy ankiety przewidują, że w I kwartale 2011 r. nie zmieni się polityka kredytowa wobec dużych przedsiębiorstw, nastąpi za to złagodzenie polityki względem małych i średnich przedsiębiorstw.  
                 • 11.01.2011Finanse: Większość Polaków tylko z podstawową wiedzą
                  Polska zajęła siódme miejsce wśród dziesięciu krajów, w których przeprowadzono badanie „Barometr Finansowy ING” mierzącego poziom wiedzy finansowej konsumentów i jej wpływ na zachowania i postawy wobec zagadnień finansowych. Tylko nieco ponad jedna czwarta polskich respondentów określiła swoją wiedzę z zakresu finansów jako dobrą i doskonałą. Pozostali mogli się pochwalić zaledwie podstawową lub słabą znajomością tej problematyki.  
                  • 29.12.2010Ogłoszono rezultaty europejskiego badania o godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
                   Mimo kryzysu godzenie pracy i życia rodzinnego jest bardzo ważne dla europejskich firm – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców z sześciu krajów UE.
                   • 15.12.2010Jednolity rynek UE: Ułatwienia w obiegu dokumentów
                    Komisji chce usunięcia biurokratycznych przeszkód, które utrudniają życie mieszkańcom UE oraz wprowadzają dodatkowe koszty i niepewność prawną dla przedsiębiorców. Chodzi o łatwiejsze uznawanie za granicą dokumentów urzędowych – m.in. aktów urodzenia czy aktów notarialnych dotyczących nieruchomości. Na trudności związane z urzędowym uznaniem dokumentów w rejestrach administracji publicznej innego państwa skarżą się głównie Europejczycy mieszkający poza swoim krajem pochodzenia. Obecnie jest ich około 12 mln.  
                    • 09.12.2010ZUS sprawdzi, jak oceniają go ubezpieczeni
                     Rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk poinformował o planowanym na I kwartał przyszłego roku badaniu satysfakcji klientów Zakładu. Pierwsza tego typu ankieta w historii instytucji stanowi element realizowanej strategii na lata 2010-2012. Wyniki badania pozwolą poznać opinie i oczekiwania klientów dotyczące jakości obsługi, a także opracować zmiany organizacyjne i operacyjne w funkcjonowaniu Zakładu.  
                     • 02.12.2010Korzystasz z usług biura rachunkowego? - podziel się swoją opinią o jego pracy
                      Już kilkaset klientów biur rachunkowych wypełniło anonimową ankietę dotyczącą potrzeb klientów biur rachunkowych. Jej wypełnienie zajmuje około dwóch minut, a zebrane dane posłużą do stworzenia raportu dotyczacego metod i sposobów zwiększenia poziomu konkurencyjności biur rachunkowych. Dane zostaną udostępnione nieodpłatnie wszystkim biurom rachunkowym i ich klientom, w naszym serwisie. Sądzimy, że prowadzone badanie wpłynie na lepsze zrozumienie potrzeb klientów biur rachunkowych - co z pewnością korzystnie wpłynie na jakość wzajemnych kontaktów biur rachunkowych i ich klientów. Ankieta składa się głównie z pytań zamkniętych - w niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
                      • 01.12.2010Fundusze private equity – Polska coraz atrakcyjniejsza
                       64 proc. przedstawicieli funduszy private equity, które nabywają udziały i akcje w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem, zapowiada nowe inwestycje w Europie Środkowej. Część z nich deklaruje przeprowadzenie w Polsce transakcji na niespotykaną dotąd skalę. 70 proc. spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu poziomu aktywności w regionie. To wnioski, jakie płyną z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród specjalistów zarządzających funduszami private equity.  
                       • 18.11.2010Korzystasz z usług biura rachunkowego? - powiedz nam o swoich potrzebach

                        Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety potrzeb klientów biur rachunkowych. Jej wypełnienie zajmie około dwóch minut, a zebrane dane posłużą do stworzenia raportu dotyczacego metod i sposobów zwiększenia satysfakcji klientów biur rachunkowych. Dane zostaną udostępnione nieodpłatnie wszystkim biurom rachunkowym i ich klientom, w naszym serwisie.  Sądzimy, że prowadzone badanie wpłynie na lepsze zrozumienie potrzeb klientów biur rachunkowych - co z pewnością korzystnie wpłynie na jakość wzajemnych kontaktów biur rachunkowych i ich klientów. Ankieta składa się głównie z pytań zamkniętych - w niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Formularz ankiety znajduje się tutaj
                        • 03.11.2010Banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych
                         NBP przeprowadza cykliczne badania wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków, które pozwalają określić kierunek zmian polityki kredytowej oraz zmian popytu na kredyty. Najnowsza ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc.
                         • 22.10.2010Koncentracja na rynku reklamy zewnętrznej
                          Najsilniejsza na rynku wynajmu nośników reklamy zewnętrznej firma Stroer może przejąć spółkę News Outdoor Poland – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku 2010 roku prezes UOKiK wydała już 109 decyzji z zakresu kontroli koncentracji, z czego dwie warunkowe. Zgodnie z przepisami, transakcja połączenia podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w poprzedzającym ją roku przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
                          • 28.09.2010Opublikowaliśmy ankietę potrzeb szkoleniowych
                           Definiowanie potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie to zadanie trudne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Dlatego postanowiliśmy przyjść Państwu z pomocą przy określaniu tych potrzeb. Dział szkoleń www.podatki.biz opracował ankietę potrzeb szkoleniowych – jej wypełnienie nie tylko pozwoli zdefiniować Państwa potrzeby w obszarze szkoleń z tematyki podatkowej, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego, ale też spowoduje, że spojrzycie Państwo na własne potrzeby szkoleniowe z innej perspektywy. Ankieta znajduje się pod adresem: http://www.podatki.biz/ankieta_szkolenia/
                           • 20.08.2010Przenoszenie rachunków bankowych – ankieta Komisji Europejskiej
                            Komisja Europejska uruchomiła ankietę on-line dotyczącą doświadczeń konsumentów, którzy dokonywali przeniesienia rachunku bankowego. Dzięki niej chce uzyskać informacje od klientów banków na temat funkcjonowania w praktyce unijnych zasad ułatwiania konsumentom przenoszenia rachunków, które zostały przyjęte na zasadzie samoregulacji sektora bankowego.
                            • 18.08.2010Energetyka: Pomoc odbiorcom wrażliwym
                             Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki drugiego pomiaru badań na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety zostały skierowane przez prezesa URE do zarządów 50 firm. W raporcie z badań znalazły się szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępowania firm energetycznych wobec uboższych odbiorców, obecności przedsiębiorstw energetycznych w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz instalowania liczników przedpłatowych.
                             • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
                              Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
                              • 09.07.2010Prawa pasażera w UE – Komisja Europejska przypomina
                               Z ankiety przeprowadzonej na zlecenie KE wynika, że około 80 proc. Europejczyków planuje w tym roku wakacyjną podróż. Jeśli odbędzie się ona takimi środkami lokomocji jak samolot, pociąg, autobus czy statek, podróżnych będą chronić prawa pasażera. Dzięki temu mniej dadzą się we znaki niedogodności podróżowania, jak np. opóźnienie czy odwołanie lotu lub pociągu.
                               • 19.03.2010Wzrost PKB w 2010 r. może sięgnąć 3 proc. - prognozuje KPP
                                Konfederacja Pracodawców Polskich opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie 2009 i 2010 roku wśród należących do niej przedsiębiorców z każdego regionu i ze wszystkich branż obecnych na polskim rynku. KPP badała plany przedsiębiorstw na ten rok przez pryzmat światowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się we wrześniu 2008 roku. Autorzy ankiety starali się odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób światowy kryzys finansowy, po pięciu kwartałach od jego rozpoczęcia, odbija się na polskim biznesie?
                                • 04.02.2010NBP: Banki chętniej udzielają kredytów mieszkaniowych
                                 Departament Systemu Finansowego NBP opublikował kwartalny raport o sytuacji na rynku kredytowym. Wyniki ankiety przeprowadzanej wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku wskazują, że w IV kwartale 2009 r. zahamowana została tendencja zaostrzania polityki kredytowej. Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych zostały złagodzone, a w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw większość banków pozostawiła kryteria na niezmienionym poziomie. Wyjątkiem jest polityka kredytowa względem kredytów konsumpcyjnych, która została zaostrzona.
                                 • 12.01.2010TNS OBOP: Internet nie jest zagrożeniem dla tradycyjnego handlu
                                  74 proc. konsumentów dokonujących zakupu sprzętu RTV/AGD korzysta z internetu przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie – wynika z badań, zrealizowanych przez TNS OBOP przy współpracy z Google i Media Saturn Holding. Badania przeprowadzone na zlecenie Google miały na celu zbadanie tzw. efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline), czyli zachowań konsumenckich w internecie przed dokonaniem zakupu w tradycyjnych kanałach sprzedaży.
                                  • 12.01.2010KPP: Problem bezrobocia dotkliwszy dla dużych miast
                                   Liczba bezrobotnych w dużych aglomeracjach rośnie znacznie szybciej niż w całej Polsce, a stosunkowa stabilność na polskim rynku pracy to głównie zasługa mniejszych miast i wsi – wynika z najnowszych danych GUS o bezrobociu. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że dane te potwierdzają wnioski, jakie płyną z ankiety przeprowadzonej przez nią w końcu listopada 2009 na temat poziomu zatrudnienia i planowanych ruchów kadrowych na przełomie starego roku i pierwszego półrocza 2010 r.
                                   • 08.12.2009Większość firm planuje nowe inwestycje
                                    Dwie trzecie przedsiębiorców przewiduje uruchomienie w przyszłym roku nowych inwestycji – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club wśród członków tej organizacji. Czterech na dziesięciu pracodawców planuje też zwiększyć zatrudnienie, a blisko połowa optymistycznie ocenia możliwość zwiększenia osobistych wydatków.
                                    • 08.12.2009Coraz więcej pracodawców deklaruje podwyżki wynagrodzeń
                                     Z piątej edycji badań planów i opinii pracodawców w Polsce przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP wynika, że przedsiębiorcy nie zamierzają redukować zatrudnienia, a nawet coraz więcej firm rozważa podniesienie wynagrodzeń. Firmy, które planują wzrost płac pracowników, deklarują również zwiększenie zatrudnienia.
                                     • 17.11.2009Większość przedsiębiorców krytyczna wobec rządu
                                      Po dwóch latach od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska większość przedsiębiorców jest niezadowolona z realizacji zapowiedzianych przezeń zmian dotyczących usuwania barier przedsiębiorczości, a także z ogółu osiągnięć gabinetu koalicji PO-PSL – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club.
                                      • 10.11.2009KPP: Mniejszym firmom trudniej o kredyt
                                       Banki powszechnie odmawiają kredytowania firm, które działają krócej niż rok czy dwa, co hamuje proces powstawiania i rozwijania nowych podmiotów i zapewne przełoży się na to, że większość z nich nie utrzyma się na rynku – alarmuje Konfederacja Pracodawców Polskich. To kolejne ograniczenia stosowane przez instytucje finansowe po podwyższeniu kryteriów ostrożnościowych (m.in. marż od bardziej ryzykownych kredytów) i wartości zabezpieczeń.
                                       • 09.11.2009Gruby ambiwalentnie rozmyśla o swojej przyszłości
                                        Gruby siedział w fotelu. Pilot leżał koło niego. Gazeta też. Myśli Grubego krążyły wokół jego przyszłości. Grubemu przez chwilę mignął w mózgu refren piosenki Beatlesów „When I’m sixty four”, ale natychmiast wrodzony pragmatyzm Grubego ją wykasował. Skoro z trudem przypominał sobie, co następuje po do, re, mi, perspektywa grania koncertów przed siedemdziesiątką, za trzy miliony dolarów, niczym Paul McCartney, była mało prawdopodobna. Poza tym, jak na razie w Polsce trzeba mieć sześćdziesiąt pięć lat, by na emeryturkę mieć szansę. Gruby sobie rozmyślał, a do drzwi ktoś pukał.
                                        • 23.10.2009Polskie firmy w czołówce rankingu Technology Fast 50
                                         W dziesiątej edycji rankingu Technology Fast 50 przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte polskie firmy technologiczne zajęły pozycje liderów wśród firm z 10 krajów regionu. W tegorocznym rankingu dominują producenci oprogramowania. Firmy zakwalifikowane do rankingu odnotowały średni wzrost rzędu 933 proc. wobec 1271 proc. notowanych w ubiegłym roku.
                                         • 13.10.2009Koniunktura według IBnGR: Powrót optymizmu
                                          Według ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we wrześniu, po raz pierwszy od roku, przedsiębiorcy pozytywnie ocenili koniunkturę gospodarczą. Wskaźnik bieżącej koniunktury wyniósł 7,6 punktu. Poprzednio dodatnią wartość wskaźnika odnotowano we wrześniu ubiegłego roku.
                                          • 05.10.2009Przedsiębiorcy: Rządowe wsparcie w kryzysie symboliczne
                                           Większość przedsiębiorców uważa, że rząd nie zrobił wystarczająco dużo, aby wspomóc firmy w walce z kryzysem w Polsce i na świecie - wynika z badań nastrojów przedsiębiorców przeprowadzonych we wrześniu br. przez Krajową Izbę Gospodarczą. – Władza nie sprostała oczekiwaniom przedsiębiorców. Oceniają oni działania antykryzysowe rządu jako symboliczne – uważa prezes KIG Andrzej Arendarski.
                                           • 25.09.2009Szefowie polskich firm największymi optymistami w regionie
                                            Z badania optymizmu biznesowego wśród przedstawicieli największych firm regionu Europy Środkowej przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce są zdecydowanie najbardziej optymistycznie nastawieni do obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej. Dane z ankiety posłużyły do opracowania najnowszego raportu Deloitte Business Sentiment Index (DBSI).
                                            • 14.09.2009IBnGR: Przedsiębiorcy wierzą w koniec kryzysu
                                             W sierpniu utrzymały się słabe oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, natomiast bardzo poprawiły się oczekiwania przedsiębiorców na najbliższe miesiące – wynika z najnowszej ankiety dotyczącej koniunktury wojewódzkiej, przeprowadzonej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
                                             • 14.08.2009Polacy zadowoleni z ochrony praw konsumenta
                                              Ponad 60 proc. polskich konsumentów jest zadowolonych z poziomu przestrzegania chroniących ich przepisów przez przedsiębiorców. Polacy chętnie egzekwują swoje prawa – reklamują wadliwe produkty, a jeśli to nie pomoże – częściej niż przeciętny mieszkaniec UE podejmują dalsze kroki w dochodzeniu swoich praw. W badaniu przeprowadzonym w 27 krajach Unii na zlecenie Komisji Europejskiej pytano m.in. o jakość i ceny produktów, jakość usług oraz konkurencję na rynku handlu detalicznego.
                                              • 27.07.2009Polska 11. wśród państw najatrakcyjniejszych dla inwestorów
                                               Według badania przeprowadzonego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD wśród krajów, które nie uległy skutkom globalnego załamania gospodarczego, Polska plasuje się w pierwszej piętnastce krajów najatrakcyjniejszych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                                               • 13.07.2009URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
                                                Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii.
                                                • 10.07.2009Dla celów PIT należy zsumować wszystkie umowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy sposób rozumowania Wnioskodawcy jest prawidłowy i czy słusznie Wnioskodawca uważa, że umowa o dzieło i umowa zlecenia zawarte przez tego samego płatnika z tym samym podatnikiem to dwa różne tytuły uzyskiwanego przez podatnika przychodu, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 18.05.2009Kryzys skończy się w 2010 roku?
                                                  Z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu Eurochambres wśród członków Globalnej Platformy Izbowej (Global Chamber Platform, GCP) wynika, że kryzys gospodarczy powinien zakończyć się w połowie 2010 roku – informuje Krajowa Izba Gospodarcza.
                                                  • 14.05.2009Koncerny farmaceutyczne ograniczają konkurencję?
                                                   Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że producenci leków mogą ograniczać konkurencję na polskim rynku. Ze względu na europejski zasięg działania przedsiębiorców sprawa została przekazana Komisji Europejskiej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »