Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje skarbu państwa

 • 15.10.2010Cena akcji GPW – maksymalnie 43 zł dla inwestorów indywidualnych
  Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło wysokość maksymalnej ceny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedawanych w ofercie publicznej. Wyniesie ona 43 zł. Władze GPW opublikowały prospekt emisyjny spółki. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na jej akcje od 18 do 27 października. Trafi do nich maksymalnie 26,7 mln akcji. Giełdowy debiut GPW przewidywany jest 9 listopada.
  • 13.10.2010Prywatyzacja GPW – KNF zaakceptowała prospekt emisyjny
   Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 12 października 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa zamierza sprzedać blisko 64 proc. akcji GPW, a jednocześnie zachować w spółce strategiczną kontrolę. Debiut spółki został zapowiedziany na listopad tego roku.
   • 09.09.2010Zgoda UOKiK na współpracę P4 z Centertelem
    P4 i PTK Centertel uzyskały zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy świadczącego hurtowe usługi dostępu do szerokopasmowej transmisji danych. Nowy podmiot mogą powołać również Astrium i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Ponadto prezes UOKiK zgodziła się na przejęcie Ruchu przez Lurenę, a także dwie inne koncentracje.
    • 08.09.2010Prywatyzacja giełdy: Prospekt emisyjny w KNF
     Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. GPW planuje przeprowadzenie publicznej oferty sprzedaży akcji oraz wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskim parkiecie.
     • 08.09.2010Zmiany w ustawie prywatyzacyjnej
      Przyspieszenie i usprawnienie prywatyzacji oraz dostosowanie jej mechanizmów do realiów funkcjonowania szeroko pojętego rynku kapitałowego – to cele przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Jedno z rozwiązań zawartych w projekcie przewiduje, że minister Skarbu Państwa będzie mógł każdorazowo dokonać analizy sytuacji prawnej prywatyzowanej spółki.
      • 01.09.2010Wyniki prywatyzacji w I półroczu
       W I połowie tego roku przychody z prywatyzacji wyniosły 12,3 mld zł, czyli prawie 25-krotnie więcej w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. - wynika z informacji o wykonaniu planu prywatyzacji na lata 2008-2011 w okresie styczeń-czerwiec 2010. Zrealizowano 212 projektów prywatyzacyjnych, właściciela zmieniło 97 spółek. W pierwszym półroczu kontynuowano prywatyzację spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których akcje lub udziały wynosiły poniżej 10 proc.
       • 06.08.2010Prawie 900 mln zł za akcje TP SA
        Ministerstwo Skarbu sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 4,15 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej SA, kończąc ostatecznie prywatyzację tej spółki. Sprzedaż realizowana była podczas 44 sesji od 14 stycznia do 5 sierpnia tego roku. Pakiet akcji TP SA został sprzedany za 884,9 mln zł.
        • 20.07.2010Prywatyzacja pracownicza – MG chce ułatwień
         Ministerstwa Gospodarki przyjęło i skierowało do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji trzech ustaw: o komercjalizacji i prywatyzacji, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także Prawa upadłościowego i naprawczego. Główne cele projektu to wsparcie prywatyzacji pracowniczej, zwiększenie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych, a także upowszechnienie własności obywatelskiej.
         • 29.06.2010Akcje spółki Tauron przydzielone inwestorom
          934 akcje - po scaleniu - otrzymał każdy inwestor, który wziął udział w zapisach na akcje koncernu Tauron Polska Energia SA. Walory oferowane w ramach publicznej oferty zostały przydzielone inwestorom indywidualnym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z tzw. zasadą maksymalnego przydziału. Akcje Taurona zadebiutują na GPW w środę 30 czerwca.
          • 22.06.2010Debiut spółki Tauron wart ponad 4,2 mld zł
           Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej koncernu energetycznego Tauron, po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1 do 9, została ustalona na 5,13 zł, czyli 0,57 zł przed scaleniem. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wyniesie po scaleni 821 mln 33,4 tys. akcji co stanowi 51,6 proc. wszystkich akcji. Wartość oferty wyniesie więc ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych tegorocznych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie.
           • 21.06.2010Ponad 200 tys. chętnych na akcje spółki Tauron
            Na akcje Tauron Polska Energia SA, spółki prywatyzowanej w drodze giełdowego debiutu (IPO), zapisało się ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że jest to kolejny, po giełdowej sprzedaży PZU, sukces "akcjonariatu obywatelskiego" w realizacji strategii prywatyzacyjnej. Budowanie księgi popytu w transzy instytucjonalnej, a tym samym sprzedaż akcji w ofercie publicznej, kończy się 21 czerwca.
            • 02.06.201070 gr za jedną akcję Tauron SA
             Tauron Polska Energia SA, największy polski dystrybutor i jeden z największych producentów energii elektrycznej, opublikował cenę maksymalną akcji, jaka będzie obowiązywała podczas pierwszej publicznej oferty sprzedaży walorów spółki. Cena została ustalona na poziomie 0,70 zł, co po scaleniu akcji w stosunku 9:1 da maksymalną wartość 6,30 zł.
             • 01.06.2010Tauron wkrótce zadebiutuje na GPW
              Prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji opublikował Tauron, największy polski dystrybutor i producent energii elektrycznej. Oferta obejmuje do około 7,4 mld akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł. Po zakończeniu procesu scalania akcji spółki Tauron, w wyniku którego ich liczba zmniejszy się w stosunku 9:1, a tym samym ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą one stanowiły do 821mln akcji Serii AA. Planuje się, że scalenie akcji nastąpi przed przydziałem sprzedawanych akcji, czyli przed 25 czerwca 2010 r.
              • 18.05.2010Emisja akcji Tauron SA: Inwestorzy kupią więcej walorów
               Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało, że zaoferuje w ofercie publicznej nie 25 proc., jak wcześniej zapowiadano, ale około 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia, zachowując przy tym kontrolę korporacyjną nad spółką. Jak podkreśla resort, decyzja ta została podyktowana oczekiwaniami inwestorów. Ponadto do jej podjęcia znacznie przyczynił się sukces oferty publicznej PZU.
               • 12.05.2010MSP może sprzedać do 53 proc. akcji Tauronu
                Rząd zaakceptował wniosek resortu Skarbu państwa o zgodę na zbycie do 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia z siedzibą w Katowicach. Dodatkowo, w ramach tzw. opcji stabilizacyjnej, możliwa będzie sprzedaż do 15 proc. akcji Tauronu na rzecz UniCredit CAIB Poland SA lub UBS Limited, czyli banków, które będą pełniły rolę globalnych koordynatorów oferty.
                • 04.05.2010Akcje PZU kupi ćwierć miliona obywateli
                 Podczas zakończonych w ubiegłym tygodniu zapisów na akcje PZU SA dla inwestorów indywidualnych, chęć ich nabycia zgłosiło ponad 250 tys. osób, a wśród inwestorów instytucjonalnych dotychczasowy popyt dziewięciokrotnie przekroczył podaż. Zdaniem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, wynik ten oznacza ogromne zainteresowanie inwestorów spółką i przełom dla polskiego rynku kapitałowego, a także pokazuje potencjał Warszawy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.
                 • 27.04.2010Skarb Państwa i BGK rządzą w PKO BP
                  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o zawarciu 21 kwietnia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienia w sprawie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA. Porozumienie jest następstwem podpisanej 7 października 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa i BGK umowy sprzedaży praw poboru akcji PKO BP.
                  • 09.03.2010MSP sprzedało większość akcji kopalni Bogdanka
                   Za ponad 1,1 mld zł Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 46,7 proc. akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Akcje zostały nabyte przez wszystkie polskie otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,50 zł za sztukę. Spółka zadebiutowała na GPW 25 czerwca 2009 r., a po obecnej sprzedaży kolejnych 15 mln 882 tys. akcji stała się prywatną spółką z akcjonariatem SP na poziomie 4,3 proc.
                   • 01.03.2010W marcu ruszy kolejny etap prywatyzacji RUCH SA
                    Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego etapu prywatyzacji spółki RUCH SA. Obecnie do państwa należy prawie 57 proc. akcji spółki. Przedsiębiorstwo kontroluje około 40 proc. rynku dystrybucji prasy i posiada sieć detaliczną obejmującą ponad 7,4 tys. punktów sprzedaży.
                    • 23.02.2010Mennica Polska na sprzedaż
                     Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło plan sprzedaży akcji Mennicy Polskiej S.A. Zgodnie ze strategią prywatyzacyjną resortu, nabywców mają znaleźć wszystkie posiadane przez państwo akcje spółki. Obecnie do Skarbu Państwa należy 31,6 proc. walorów firmy. Mennica Polska jest jedyną na świecie mennicą notowaną na giełdzie papierów wartościowych.
                     • 23.02.2010Sprzedaż giełdy w IV kwartale
                      Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o pracach nad koncepcją strategii prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt przewiduje m.in. sprzedaż większościowego pakietu akcji GPW w czwartym kwartale tego roku. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej szerokiej grupie inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym otwartym funduszom emerytalnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, członkom giełdy i inwestorom indywidualnym.
                      • 19.01.2010Sprzedaż akcji ENEA SA w dwóch etapach
                       Ministerstwa Skarbu Państwa poinformowało, że ma zamiar zbyć akcje spółki koncernu energetycznego ENEA SA w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie sprzedanych 16 proc. akcji w transakcji przeprowadzonej poprzez rynki kapitałowe, a w drugim – ponad 50 proc. akcji spółki trafi do wybranego inwestora branżowego.
                       • 11.01.2010Skarb Państwa sprzedał 10 proc. akcji KGHM
                        Za ponad 2 mld zł Skarb Państwa sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych 20 mln akcji KGHM SA. Według MSP, transakcja była największą w historii GPW operacją finansową opartą na budowie przyśpieszonej księgi popytu. Ponad połowa oferty została uplasowana wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Krajowe fundusze emerytalne, a wśród nich fundusz inwestycyjny zarządzający m.in emeryturami pracowników KGHM, były najliczniejszą grupą wśród inwestorów, którzy kupili akcje.
                        • 07.01.2010UOKiK zezwala na koncentracje
                         Zgodę na pięć transakcji połączeń przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie jednej z nich Agencja Rozwoju Przemysłu może przejąć Kopalnię Soli Kłodawa. Pozostałe cztery porozumienia dotyczą przedsiębiorstw działających na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz wydawniczym.
                         • 06.01.2010Prywatyzacja w 2009 roku przyniosła prawie 7 mld zł
                          Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa, przychody uzyskane z prywatyzacji w ubiegłym roku wyniosły 6,97 mld zł brutto. W ciągu poprzednich dwunastu miesięcy zawarto 105 umów prywatyzacyjnych, w tym 14 komunalizacyjnych. Przychody uzyskane dla spółek Skarbu Państwa z tytułu ofert publicznych wyniosły 11,53 mld zł, natomiast dywidendy ze spółek Skarbu Państwa 7,84 mld zł. Tym samym przepływy środków finansowych uruchomione przez Ministerstwo Skarbu Państwa wyniosły w 2009 r. 26,34 mld zł.
                          • 05.01.2010Rozpoczęła się likwidacja Nafty Polskiej
                           Nafta Polska SA, nadzorująca spółki z sektora paliwowego i chemicznego, została z początkiem roku postawiona w stan likwidacji – podało Ministerstwo Skarbu Państwa. 1 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia procesu likwidacyjnego.
                           • 09.12.2009Najcenniejsze mienie Skarbu Państwa warte ponad 600 mld zł
                            Na około 612 mld zł oszacował rząd wartość majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na ostatni dzień grudnia ubiegłego roku. Przyjęte sprawozdanie w tej sprawie przedstawia składniki państwowego majątku i zawiera oszacowanie ich wartości w tych przypadkach, gdy udało się je wycenić. Wynika z niego, że spośród wszystkich składników mienia Skarbu Państwa największą wartość miały grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udziały.
                            • 02.12.2009Blisko 1 mld nadwyżki w NFOŚiGW
                             W ubiegłym roku przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były o ponad 930 mln zł wyższe niż wydatki – wynika z rządowej informacji o działalności tej instytucji. Tak duże oszczędności to efekt słabego wykonania planu dotacji do projektów z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, a także ochrony powietrza i powierzchni ziemi.
                             • 09.11.2009PGE pozyskała na giełdzie 6 mld zł
                              Wartość akcji spółki Polska Grupa Energetyczna (PGE), która zadebiutowała w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniosła blisko 6 mld zł. To druga pod względem wielkości oferta w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa w tym roku w Europie. Na zamknięciu sesji kurs praw do akcji spółki PGE wyniósł 25,99 zł, a obroty prawie 2,58 mld zł.
                              • 05.11.2009Do OFE trafi mniej pieniędzy?
                               Z 7,3 do 3 proc. ma spaść składka odprowadzana od pensji do otwartych funduszy emerytalnych. Pozostałe 4 proc. trafi na specjalne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmiana ma na celu obniżenie kosztów obsługi otwartych funduszy emerytalnych, dzięki czemu emeryci otrzymają wyższe emerytury.
                               • 29.10.2009Fuzje i przejęcia: Nowe decyzje i podsumowanie 20-lecia
                                Za zgodą UOKiK Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław mogą przejąć Hutę Cynku Miasteczko Śląskie, a spółka Doradus – fabrykę Śrubex z Łańcuta. Prezes Urzędu uznała, że transakcje nie spowodują ograniczenia konkurencji. Jednocześnie regulator podsumował ponad 20 lat funkcjonowania przepisów dotyczących koncentracji przedsiębiorców. Obowiązują one w Polsce już 1987 roku.
                                • 02.09.2009Ponad 1,4 mld zł ze sprzedaży resztówek Skarbu Państwa
                                 Sierpniowa sprzedaż resztówek należących do Skarbu Państwa przyniosła budżetowi przychód w wysokości ponad 1,4 mld zł. Sprzedano jedenaście pakietów akcji, przy czym cena tylko jednego z nich przekroczyła miliard zł. Osiągnięcie najwyższych wpływów ze sprzedaży resztówek od początku roku było możliwe m.in. dzięki ożywieniu na warszawskiej giełdzie. Skarb Państwa posiada jeszcze 26 resztówek giełdowych oraz ponad 100 zwykłych. Sprzedaż tych pierwszych na GPW planowana jest do końca 2010 roku.
                                 • 13.08.2009BCC popiera przyspieszenie prywatyzacji
                                  Zdaniem Arkadiusza Protasa, wiceprezes BCC, gotowość rządu do podejmowania odważnych decyzji w sprawie sprzedaży majątku Skarbu Państwa jest okazją, żeby ostatecznie zakończyć prywatyzację. W opinii BCC, w perspektywie długofalowej korzyści z prywatyzacji przeważą nad stratami: Skarb Państwa nie będzie już musiał zajmować się restrukturyzacją zakładów, dbać o ich kondycję, dofinansowywać, gwarantować kredytów itd.
                                  • 10.07.2009MSP wzmacnia Grupę LOTOS
                                   Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o zbyciu na rzecz Grupy LOTOS S.A. akcji w spółkach Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic”, LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. Akcje podwyższyły kapitał zakładowy Grupy LOTOS.
                                   • 01.07.2009Niska efektywność sprzedaży mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w firmach
                                    Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez kolejnych ministrów Skarbu Państwa w celu sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji i udziałów w sprywatyzowanych spółkach, były w latach 2005-2008 mało efektywne. Brak determinacji do przeprowadzenia transakcji kończących rozpoczęte prywatyzacje skutkował niewykorzystaniem dobrej koniunktury trwającej do połowy 2007 r. - ocenia NIK. Co trzecia ze spółek, które sprywatyzowano najwcześniej (w latach 1991-95) i gdzie Skarb Państwa ma jeszcze pakiety mniejszościowe, jest obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa.
                                    • 26.06.2009Debiut „Bogdanki”: Prawie 17-proc. wzrost ceny akcji
                                     25 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała pierwsza kopalnia węgla kamiennego - Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Kurs otwarcia akcji spółki wyniósł 56,10 zł i był o 16,8 proc. wyższy od kursu odniesienia (48 zł). Dzięki wejściu na GPW firma pozyskała prawie 530 mln zł na inwestycje. Większościowym akcjonariuszem pozostanie w „Bogdance” Skarb Państwa.
                                     • 22.06.2009Udana emisja akcji kopalni „Bogdanka”
                                      528 mln zł wyniosła całkowita wartość oferty publicznej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” - poinformował resort Skarbu Państwa. Inwestorom przydzielono 11 mln akcji serii C. Po PGNiG i Enei to największa spółka Skarbu Państwa przeznaczona na giełdę. Bogdanka to jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego.
                                      • 08.06.20091,3 mld zł dzięki dwóm transakcjom MSP
                                       Skarb Państwa sprzedał koncernowi Vattenfall AB (VAB) akcje Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) i Vattenfall Heat Poland (VHP). Umowa w tej sprawie została podpisana w piątek, 5 czerwca. Dzięki niej wpływy z prywatyzacji do budżetu państwa wzrosną w czerwcu o ponad 1,3 mld zł do 1,77 mld.
                                       • 19.05.2009PZU: Zawieszenie postępowania arbitrażowego na wniosek Eureko
                                        15 maja 2009 r. - na wniosek holenderskiego ubezpieczyciela - zawieszone zostało postępowanie arbitrażowe między Eureko B.V. a Rzeczpospolitą Polską toczące się na podstawie Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartej pomiędzy Polską a Holandią – ujawniło Ministerstwo Skarbu Państwa.
                                        • 04.05.2009Zgoda UOKiK na współpracę RWE i Kompanii Węglowej
                                         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie przez RWE Power i Kompanię Węglową spółki, która zajmie się budową i eksploatacją nowej elektrowni. Dzięki decyzji UOKiK, do 2015 roku na terenie nieczynnej kopalni Piast Ruch II na Śląsku powstanie nowa elektrownia węglowa.
                                         • 20.04.2009MSP wznowiło negocjacje z Eureko
                                          Pod koniec ubiegłego tygodnia minister Skarbu Państwa Aleksander Grad ogłosił rozpoczęcie nowych negocjacji z Eureko w sprawie zakończenia sporu o akcje PZU. Wznowienie rozmów jest wynikiem podpisanego wcześniej memorandum. Negocjacje ze strony resortu będą prowadzone przez ministra Grada, a ze strony Eureko - przez Berta Heemskerka, prezesa Rabobank Nederland.
                                          • 13.02.2009Prof. Gomułka: Konieczne przyspieszenie prywatyzacji
                                           Główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka opowiada się za zdecydowanym przyśpieszeniem prywatyzacji i reprywatyzacji. Jego zdaniem większe potrzeby budżetowe oraz zwiększone potrzeby restrukturyzacyjne sprawiają, że prywatyzacja może być jedną z metod przeciwdziałania zagrożeniom recesyjnym.
                                           • 11.02.2009Plany prywatyzacyjne do poprawki
                                            Rada Ministrów zaktualizowała plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Zmiany wynikają z ograniczenia możliwości finansowych potencjalnych uczestników przedsięwzięć prywatyzacyjnych, co jest związane z trwającym światowym kryzysem gospodarczym.
                                            • 10.02.2009Rząd dokapitalizuje banki i firmy ubezpieczeniowe
                                             Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, przedłożony przez ministra finansów.
                                             • 08.10.2008Zgoda na prywatyzację PGE
                                              Rząd zgodził się na pierwszy etap prywatyzacji Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE SA). Minister Skarbu Państwa zaproponował, by nastąpiło to poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
                                              • 09.09.2008ARP pomoże w prywatyzacji
                                               Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podjętej przez kolegium resortu decyzji o  wzniesieniu akcji i udziałów około 30 spółek do Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Podwyższenie kapitału zakładowego ARP ma na celu wsparcie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
                                               • 03.09.2008ZOZ-y: Przekształcenie w spółki, oddłużenie, ulgi podatkowe
                                                Umorzenie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowego i przyznanie im dwuletnich zwolnień z podatku od osób prawnych przewiduje poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Rozwiązania te poparł rząd.
                                                • 01.09.2008Plan prywatyzacji spółek energetycznych
                                                 W październiku bieżącego roku rozpocznie prywatyzacja spółki ENEA, jednej z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią resortu Skarbu Państwa nowe akcje spółki trafią na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Z kolei w I kwartale 2009 r. na giełdzie zadebiutuje Polska Grupa Energetyczna S.A.
                                                 • 20.08.2008Terminal LNG pod kontrolą państwa
                                                  Rząd w specjalnej uchwale postanowił, że budowa terminalu skroplonego gazu ziemnego powinna zostać zakończona jak najszybciej, a kontrolę nad nim powinno sprawować państwo. Inwestycję uznano za jedno z kluczowych działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski.
                                                  • 14.08.2008Szef MSP do stoczniowców: Protesty odstraszą inwestorów
                                                   W środę w Ministerstwie Skarbu Państwa odbyły się spotkania z reprezentantami związków zawodowych Stoczni Szczecińskiej Nowej i Stoczni Gdynia. Ich tematem był stan negocjacji z potencjalnymi inwestorami, a także wymogi KE dotyczące prywatyzacji stoczni. Szef resortu podkreślił, że szanse na złożenie przez inwestorów ofert w terminie wskazanym przez KE zależą między innymi od postawy związków zawodowych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »