Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prowizyjna

 • 23.03.2015Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyżej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 r. – 1750 zł).
  • 20.03.2015Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
   Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyżej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 r. – 1750 zł).
   • 15.10.2012„Inwestycje Polskie” jednak w połowie unijne
    Zgodnie z piątkowymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska, w 2012 r. rząd uruchomi program pn. „Inwestycje Polskie”. W 39% wydatki na inwestycje w następnych latach zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej – poinformował na sobotniej konferencji prasowej minister finansów, Jacek Rostowski.
    • 22.07.2010Kredyty studenckie – zmiany od października
     Od roku akademickiego 2010/2011 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza zmiany w systemie poręczeń kredytów studenckich. BGK poręczy kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nie przekroczy tysiąca złotych.