Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prowizyjna

 • 17.07.2020Opacanie skadek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowizkow skadk na Fundusz Pracy za zleceniobiorc, osob wykonujc umow agencyjn lub inn umow o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, opaca si od kwoty stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych skadek do trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesica, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za prac (w 2020 r. – 2600 z).
  • 16.07.2020Opacanie skadek na Fundusz Pracy przy zleceniu
   Obowizkow skadk na Fundusz Pracy za zleceniobiorc, osob wykonujc umow agencyjn lub inn umow o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, opaca si od kwoty stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych skadek do trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesica, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za prac (w 2020 r. – 2600 z).
   • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
    Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
    • 23.03.2015Opacanie skadek na Fundusz Pracy przy zleceniu
     Obowizkow skadk na Fundusz Pracy za zleceniobiorc, osob wykonujc umow agencyjn lub inn umow o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, opaca si od kwoty stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych skadek do trzydziestokrotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesica, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za prac (w 2015 r. – 1750 z).
     • 15.10.2012„Inwestycje Polskie” jednak w poowie unijne
      Zgodnie z pitkowymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska, w 2012 r. rzd uruchomi program pn. „Inwestycje Polskie”. W 39% wydatki na inwestycje w nastpnych latach zostan sfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej – poinformowa na sobotniej konferencji prasowej minister finansw, Jacek Rostowski.
      • 22.07.2010Kredyty studenckie – zmiany od padziernika
       Od roku akademickiego 2010/2011 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza zmiany w systemie porcze kredytw studenckich. BGK porczy kredyt studentom, ktrych dochd na osob w rodzinie - liczony zgodnie z rozporzdzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego - nie przekroczy tysica zotych.