Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje własne

 • 17.05.2007Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym
  Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. równości płci i spraw rodziny w Bad Pyrmont w Niemczech, w dniach 15-16 maja 2007 r. Tematem spotkania były „Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym".
  • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
   Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
   • 28.02.2007Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia
    Pytanie podatnika: Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych, w celu ich umorzenia? W związku z faktem, iż proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego.
    • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
     W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
     • 03.10.2006Pełna księgowość (5) - Plan kont i jego rola
      Kolejnym zagadnieniem istotnym w praktyce księgowych prowadzących księgi handlowe jest plan kont. Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie państwu problemów z tym tematem związanych. A w szczególności odpowiedź na następujące pytania: czym jest zakładowy plan kont, jakie jest jego zadanie, na kim ciąży obowiązek jego opracowania , jakie elementy winien zawierać?