Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowelizacja vat

 • 05.02.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad rzdow nowel ustawy o VAT
  W rod w Sejmie odbyo si pierwsze czytanie rzdowego projektu nowelizacji ustawy o VAT i Prawa zamwie publicznych. Nowela ma ograniczy naduycia zwizane z odliczaniem podatku. Doprecyzowane zostan te m.in. przepisy dotyczce tzw. ulgi na ze dugi.
  • 27.01.2015Podatki 2015: Solidarna odpowiedzialno za VAT do zmiany
   W Sejmie trwaj prace nad projektem, ktry wprowadzi ma m.in. zmiany dotyczce tzw. solidarnej odpowiedzialnoci za rozliczenie podatku VAT. Rzdowa nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w ycie ju z pocztkiem kwietnia.
   • 26.01.2015Podatki 2015: Solidarna odpowiedzialno za VAT do zmiany
    W Sejmie trwaj prace nad projektem, ktry wprowadzi ma m.in. zmiany dotyczce tzw. solidarnej odpowiedzialnoci za rozliczenie podatku VAT. Rzdowa nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w ycie ju z pocztkiem kwietnia.
    • 16.01.2015WSA: Umowa stron ma wpyw na obowizek podatkowy w VAT
     Z uzasadnienia: Tre ust. 3 art. 19a ustawy o VAT nie pozostawia wtpliwoci, e tzw. usugi cige i okresowe naley uzna za wykonane z kocem kadego okresu, do ktrego odnosz si patnoci lub rozliczenia. W zdaniu pierwszym tego przepisu okrelono moment wykonania "usugi, dla ktrej w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze". Rozstrzygajca jest tu wola kontrahentw, ktrzy umwili si na rozliczenie (opacanie) wiadczonych usug (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Zatem, z woli ustale stron kontraktu obowizek podatkowy nie powstanie z chwil dokonania dostawy lub wywiadczenia usugi, lecz w momencie upywu danego okresu czasu.
     • 19.11.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o VAT oraz PZP
      Ministerstwo Finansw przedstawio now wersj projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamwie publicznych (PZP). Nowela wprowadzi dodatkowe instrumenty do walki z oszustwami podatkowymi. Nowe przepisy wejd w ycie 1 kwietnia 2015 r.
      • 18.11.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o VAT oraz PZP
       Ministerstwo Finansw przedstawio now wersj projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamwie publicznych (PZP). Nowela wprowadzi dodatkowe instrumenty do walki z oszustwami podatkowymi. Nowe przepisy wejd w ycie 1 kwietnia 2015 r.
       • 07.11.2014VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym samochodu osobowego a amortyzacja
        Interpelacja nr 28864 do ministra finansw w sprawie podatku VAT od rat leasingowych w wietle nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug
        • 04.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporzdzenie ws. wnioskw o zwrot VAT
         Z pocztkiem przyszego roku obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie ws. wnioskw o zwrot podatku VAT naliczonego w innym ni Polska kraju czonkowskim Unii Europejskiej. Zmiany maj zwizek z nowelizacj ustawy o VAT, ktra wprowadza nowe zasady dotyczce wiadczenia usug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.
         • 03.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporzdzenie ws. wnioskw o zwrot VAT
          Z pocztkiem przyszego roku obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie ws. wnioskw o zwrot podatku VAT naliczonego w innym ni Polska kraju czonkowskim Unii Europejskiej. Zmiany maj zwizek z nowelizacj ustawy o VAT, ktra wprowadza nowe zasady dotyczce wiadczenia usug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.
          • 31.10.2014Obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
           Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk dokonane s w tym samym miesicu i do transakcji zostanie w ustawowym terminie wystawiona faktura rozliczeniowa, Spka nie bdzie zobowizana do wystawienia faktury zaliczkowej, jeeli faktura rozliczeniowa bdzie zawiera rwnie informacje o otrzymanej zaliczce (w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki)?
           • 21.10.2014Prawo zamwie publicznych – wesza w ycie wana nowela
            W ostatni pitek w ycie wesza kolejna w tym roku nowelizacja Prawa zamwie publicznych. Cena nabycia nie ma by ju wycznym kryterium przy rozstrzyganiu przetargw. Nowela dotyczy te kwestii podatkowych – dopuszczalne bd negocjacje ws. zmiany wynagrodzenia w przypadku m.in. zmiany stawek podatku od towarw i usug (VAT).
            • 29.09.2014Zmiany w VAT 2015: Kontrowersje wok limitw i odwrconego obcienia
             W styczniu w ycie wej ma nowelizacja ustawy o VAT, ktra przewiduje m.in. zmiany dotyczce funkcjonowania mechanizmu odwrconego obcienia podatkiem. Szczeglne kontrowersje wzbudzia propozycja przepisw ws. dziennego limitu sprzeday towarw.
             • 26.09.2014Zmiany w VAT 2015: Kontrowersje wok limitw i odwrconego obcienia
              W styczniu w ycie wej ma nowelizacja ustawy o VAT, ktra przewiduje m.in. zmiany dotyczce funkcjonowania mechanizmu odwrconego obcienia podatkiem. Szczeglne kontrowersje wzbudzia propozycja przepisw ws. dziennego limitu sprzeday towarw.
              • 25.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. doliczania podatku przy zamwieniach publicznych
               Norma zakadajca, e zamawiajcy w celu wybrania oferty powinien doliczy do przedstawionej ceny podatek VAT, ktry miaby obowizek wpaci zgodnie z obowizujcymi przepisami, bdzie mie charakter oglny – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy wejd w ycie 1 stycznia 2015 r.
               • 24.09.2014Podatki 2015: Interpretacje indywidualne nie obejm cen transferowych
                Do Ordynacji podatkowej trafi wyrane przepisy, ktre doprecyzuj, e podatkowa interpretacja indywidualna nie moe dotyczy sprawy metody ustalania cen transakcyjnych – wynika z rzdowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2015 r.
                • 23.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. kaucji gwarancyjnej
                 Przepisy dotyczce kaucji gwarancyjnej, ktra „wycza” z solidarnej odpowiedzialnoci za VAT, zostan zmodyfikowane – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o VAT. Przewidziano m.in. wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji oraz zmiany dotyczce jej minimalnej i maksymalnej wysokoci.
                 • 23.09.2014Podatki 2015: Odpowiedzialno solidarna do zmiany
                  Solidarna odpowiedzialno za rozliczenie podatku bdzie stosowana rwnie w odniesieniu do srebra i platyny w postaci surowca albo pproduktu - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansw projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany wejd w ycie z pocztkiem 2015 r.
                  • 22.09.2014Podatki 2015: Odpowiedzialno solidarna do zmiany
                   Solidarna odpowiedzialno za rozliczenie podatku bdzie stosowana rwnie w odniesieniu do srebra i platyny w postaci surowca albo pproduktu – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansw projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany wejd w ycie z pocztkiem 2015 r.
                   • 22.09.2014Podatki 2015: Cz podatnikw bdzie skada nowe informacje podsumowujce
                    W przyszym roku wejd w ycie nowe przepisy, ktre przewiduj wprowadzenie obowizku skadania informacji podsumowujcych – obowizek dotyczy bdzie dostaw objtych systemem odwrconego obcienia podatkiem. Ministerstwo Finansw liczy, e w efekcie walka z naduyciami bdzie skuteczniejsza.
                    • 19.09.2014Podatki 2015: Cz podatnikw bdzie skada nowe informacje podsumowujce
                     W przyszym roku wejd w ycie nowe przepisy, ktre przewiduj wprowadzenie obowizku skadania informacji podsumowujcych – obowizek dotyczy bdzie dostaw objtych systemem odwrconego obcienia podatkiem. Ministerstwo Finansw liczy, e w efekcie walka z naduyciami bdzie skuteczniejsza.
                     • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwrconego obcienia podatkiem VAT
                      Mechanizm odwrconego obcienia podatkiem VAT obejmie wicej rodzajw towarw, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatnikw czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy zaczn obowizywa w przyszym roku.
                      • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwrconego obcienia podatkiem VAT
                       Mechanizm odwrconego obcienia podatkiem VAT obejmie wicej rodzajw towarw, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatnikw czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy zaczn obowizywa w przyszym roku.
                       • 17.09.2014Podatki 2015: Ulga na ze dugi do zmiany
                        Regulacje dotyczce tzw. ulgi na ze dugi bd bardziej korzystne dla podatnikw – wynika z przedstawionego w tym tygodniu przez resort finansw projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem przyszego roku.
                        • 17.09.2014Podatki 2015: MF promuje samodzieln korekt bdw w deklaracjach
                         Do Ordynacji podatkowej trafi nowy mechanizm promujcy samodzielne korygowanie bdw w deklaracjach w przypadku zanienia zobowizania podatkowego – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje maj wej w ycie w przyszym roku.
                         • 17.09.2014Podatki 2015: Nowy projekt zmian w ustawie o VAT
                          Resort finansw opublikowa now wersj projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug (VAT). Nowela ma m.in. dostosowa polskie prawo do wyrokw Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) oraz rozszerzy list towarw objtych tzw. mechanizmem odwrconego obcienia.
                          • 16.09.2014Podatki 2015: MF promuje samodzieln korekt bdw w deklaracjach
                           Do Ordynacji podatkowej trafi nowy mechanizm promujcy samodzielne korygowanie bdw w deklaracjach w przypadku zanienia zobowizania podatkowego – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje maj wej w ycie w przyszym roku.
                           • 16.09.2014Podatki 2015: Nowy projekt zmian w ustawie o VAT
                            Resort finansw opublikowa now wersj projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug (VAT). Nowela ma m.in. dostosowa polskie prawo do wyrokw Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) oraz rozszerzy list towarw objtych tzw. mechanizmem odwrconego obcienia.
                            • 26.08.2014Podatki 2015: Kilkadziesit zmian w ustawie o akcyzie
                             Ministerstwo Finansw przygotowao projekt zaoe nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano w sumie 36 zmian, w tym m.in. uproszczenie niektrych przepisw i ograniczenie lub zniesienie czci obowizkw administracyjnych. Nowelizacja wejdzie w ycie 30 czerwca 2015 r.
                             • 21.08.2014Eksport poredni a stawka VAT
                              Pytanie podatnika: Czy opisana powyej sprzeda na rzecz nabywcy stanowi eksport poredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarw poza terytorium UE za pomoc komunikatw IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spk na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?
                              • 20.08.2014Podatki 2015: MF przygotowao zaoenia nowelizacji ustawy o VAT
                               Ministerstwo Finansw przedstawio zaoenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamwie publicznych. Zmiany dotyczy bd gwnie mechanizmu odwrconego obcienia VAT, solidarnej odpowiedzialnoci podatkowej oraz towarw i usug wykorzystywanych do celw mieszanych.
                               • 12.08.2014Podatki 2015: Zakres czynnoci sprawdzajcych bdzie szerszy
                                Do Ordynacji podatkowej trafi maj – zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji – nowe przepisy dotyczce czynnoci sprawdzajcych u podatnika. Zakres tego typu czynnoci zostanie rozszerzony m.in. o zaliczki na podatek. Nowelizacja powinna wej w ycie w przyszym roku.
                                • 04.08.2014Podatki 2015: Ustawa o VAT do zmiany
                                 Z pocztkiem przyszego roku w ycie wej ma nowelizacja ustawy o podatku od towarw i usug (VAT), w ramach ktrej zmianie ulegn m.in. zasady odliczania podatku naliczonego. W ubiegym tygodniu zakoczyy si konsultacje spoeczne projektu zaoe. Resort finansw uwzgldni kilka zgoszonych uwag.
                                 • 29.07.2014Odliczanie VAT od samochodw: Wano zawiadcze wydanych przed 1 stycznia 2014 r.
                                  Interpelacja nr 26347 do ministra finansw w sprawie problemw wynikajcych z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                  • 25.07.2014Uatwienia w wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w VAT
                                   22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyo si pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. W ustawie znalazy si m.in. propozycje zmian ustaw podatkowych. W ubiegym tygodniu pisalimy o PIT i CIT. Dzisiaj omwimy zmiany, jakie szykuj przedsibiorcom rzdzcy w zakresie VAT.
                                   • 25.07.2014Uatwienia w wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w VAT
                                    22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyo si pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. W ustawie znalazy si m.in. propozycje zmian ustaw podatkowych. W ubiegym tygodniu pisalimy o PIT i CIT. Dzisiaj omwimy zmiany, jakie szykuj przedsibiorcom rzdzcy w zakresie VAT.
                                    • 23.07.2014Podatki 2015: Nowe zasady regulowania podatkowych zalegoci
                                     Ministerstwo Finansw bdzie mocniej promowa podatnikw, ktrzy z wasnej inicjatywy ujawni i ureguluj podatkowe zalegoci. W takich przypadkach odsetki za zwok wynosi maj tylko 50 proc. stawki podstawowej. Rwnoczenie zwikszona zostanie stawka podwyszona - do 200 proc. stawki podstawowej. Nowe zasady zaczn obowizywa prawdopodobnie ju od 2015 r.
                                     • 23.07.2014Podatki 2015: Nowe zasady regulowania podatkowych zalegoci
                                      Ministerstwo Finansw bdzie mocniej promowa podatnikw, ktrzy z wasnej inicjatywy ujawni i ureguluj podatkowe zalegoci. W takich przypadkach odsetki za zwok wynosi maj tylko 50 proc. stawki podstawowej. Rwnoczenie zwikszona zostanie stawka podwyszona – do 200 proc. stawki podstawowej. Nowe zasady zaczn obowizywa prawdopodobnie ju od 2015 r.
                                      • 11.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT przynios wzrost cen wiadcze ubezpieczeniowych
                                       Ministerstwo Finansw zamierza z pocztkiem 2015 r. ograniczy zakres stosowania zwolnienia z podatku VAT usug finansowych i ubezpieczeniowych. Jak oceniaj eksperci podatkowi Pracodawcw RP, w efekcie pojawi si nowe problemy z interpretacj prawa, a ceny np. wiadcze ubezpieczeniowych pjd w gr.
                                       • 11.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT przynios wzrost cen wiadcze ubezpieczeniowych
                                        Ministerstwo Finansw zamierza z pocztkiem 2015 r. ograniczy zakres stosowania zwolnienia z podatku VAT usug finansowych i ubezpieczeniowych. Jak oceniaj eksperci podatkowi Pracodawcw RP, w efekcie pojawi si nowe problemy z interpretacj prawa, a ceny np. wiadcze ubezpieczeniowych pjd w gr.
                                        • 10.07.2014Podatki 2015: Ustawa deregulacyjna ju w Sejmie
                                         Do Sejmu trafi rzdowy projekt ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna), przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. W projekcie znajduje si sporo propozycji zmian regulacji podatkowych. Dziki nowym przepisom przedsibiorcy maj zaoszczdzi w sumie ok. 851 mln z w skali roku.
                                         • 10.07.2014Podatki 2015: Ustawa deregulacyjna ju w Sejmie
                                          Do Sejmu trafi rzdowy projekt ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna), przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. W projekcie znajduje si sporo propozycji zmian regulacji podatkowych. Dziki nowym przepisom przedsibiorcy maj zaoszczdzi w sumie ok. 851 mln z w skali roku.
                                          • 04.07.2014Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu usug finansowych i ubezpieczeniowych
                                           Zakres zwolnienia z podatku od towarw i usug (VAT) usug finansowych i ubezpieczeniowych zostanie ograniczony – wynika z projektu zaoe do nowelizacji ustawy o VAT, przygotowanego przez resort finansw. Ze zwolnienia wyczone zostan niektre czci skadowe tego rodzaju usug.
                                           • 04.07.2014Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu usug finansowych i ubezpieczeniowych
                                            Zakres zwolnienia z podatku od towarw i usug (VAT) usug finansowych i ubezpieczeniowych zostanie ograniczony – wynika z projektu zaoe do nowelizacji ustawy o VAT, przygotowanego przez resort finansw. Ze zwolnienia wyczone zostan niektre czci skadowe tego rodzaju usug.
                                            • 30.06.2014Podatki 2015: Brana telekomunikacyjna zyska na zmianach w VAT
                                             Nowe regulacje dotyczce rozlicze podatku VAT dla usug telekomunikacyjnych wiadczonych w innych pastwach Unii Europejskiej przynios w duszej perspektywie czasu korzyci krajowym podmiotom z szeroko pojtej brany telekomunikacyjnej – przewiduj eksperci Business Centre Club.
                                             • 27.06.2014Podatki 2015: Brana telekomunikacyjna zyska na zmianach w VAT
                                              Nowe regulacje dotyczce rozlicze podatku VAT dla usug telekomunikacyjnych wiadczonych w innych pastwach Unii Europejskiej przynios w duszej perspektywie czasu korzyci krajowym podmiotom z szeroko pojtej brany telekomunikacyjnej – przewiduj eksperci Business Centre Club.
                                              • 18.06.2014Podatki 2015: Zmiany w podatku VAT
                                               Z pocztkiem 2015 r. wejd w ycie nowe przepisy dotyczce opodatkowania podatkiem VAT w krajach czonkowskich Unii Europejskiej niektrych usug, w tym telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – projekt w tej sprawie zosta przyjty we wtorek przez rzd.
                                               • 18.06.2014Podatki 2015: Zmiany w podatku VAT
                                                Z pocztkiem 2015 r. wejd w ycie nowe przepisy dotyczce opodatkowania podatkiem VAT w krajach czonkowskich Unii Europejskiej niektrych usug, w tym telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – projekt w tej sprawie zosta przyjty we wtorek przez rzd.
                                                • 06.06.2014NSA: Prawo do odliczenia VAT od samochodu specjalnego
                                                 Z uzasadnienia: W sytuacji gdy podatnik dysponuje dowodem rejestracyjnym pojazdu zarejestrowanego jako specjalny, to na organie podatkowym ciy obowizek bezspornego wykazania, e dane wynikajce z dowodu rejestracyjnego pojazdu (a tym samym z decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu) nie maj oparcia w "wycigu ze wiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniajcej pojazd z homologacji", co dopiero moe stanowi podstaw do zakwestionowania - u podatnika korzystajcego z penego prawa do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z wydatkami dotyczcymi tych pojazdw - tego uprawnienia.
                                                 • 23.05.2014Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy sprzeday samochodu osobowego
                                                  Z uzasadnienia: Dla utraty prawa do zwolnienia (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT) nie jest wystarczajcy sam fakt dokonywania dostaw towarw akcyzowych, lecz okoliczno, e to na jednostkowo okrelonym podatniku ciy obowizek podatkowy w podatku akcyzowym.
                                                  • 08.05.2014Miejsce wiadczenia usug a VAT. Bd problemy z telefonami i pocigami?
                                                   W Sejmie trwaj prace nad nowelizacj ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, ktra ma wprowadzi do polskiego systemu prawnego przepisy zgodne z unijn dyrektyw ws. miejsca wiadczenia usug. Jak wskazuj eksperci, w niektrych sytuacjach – np. w przypadku usug telekomunikacyjnych, z ktrych konsument korzysta, jadc pocigiem przez granic pastw – konieczne moe okaza si ledzenie statusu odbiorcy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 13 ] nastpna strona »