Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowelizacja vat

 • 17.05.2016Podatki 2016: Pakiet paliwowy ograniczy swobodę działalności?
  Część propozycji zawartych w projekcie tzw. pakietu paliwowego wymaga poprawek – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak oceniają w opublikowanej opinii, szykowane zmiany w ustawie akcyzowej mogą naruszać zasadę swobody działalności gospodarczej.
  • 06.05.2016Dni wolne od pracy – biznes przeciwny nowym ograniczeniom
   W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem, w którym klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował ograniczenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię do 4 godzin na dobę. Przeciwko zmianom opowiadają się m.in. przedsiębiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan.
   • 06.05.2016Podatki 2016: Nowela Ordynacji wprowadzi dodatkowe obciążenia?
    Pod koniec kwietnia sejmowa podkomisja ds. finansów publicznych wprowadziła kontrowersyjną poprawkę do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zakłada dodanie nowego obowiązku dla podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, dodanie nowego obowiązku powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.
    • 05.05.2016Dni wolne od pracy – biznes przeciwny nowym ograniczeniom
     W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem, w którym klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował ograniczenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię do 4 godzin na dobę. Przeciwko zmianom opowiadają się m.in. przedsiębiorstwa zrzeszone w Konfederacji Lewiatan.
     • 05.05.2016Podatki 2016: Nowela Ordynacji wprowadzi dodatkowe obciążenia?
      Pod koniec kwietnia sejmowa podkomisja ds. finansów publicznych wprowadziła kontrowersyjną poprawkę do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zakłada dodanie nowego obowiązku dla podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, dodanie nowego obowiązku powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.
      • 21.04.2016Podatki 2017: Mały i średni biznes krytycznie o 15 proc. CIT
       Obniżony podatek dochodowy CIT (15 zamiast 19 proc.) obejmie tylko 7,7 proc. przedsiębiorstw i będzie różnicować mikro- i małych przedsiębiorców w zasadach opodatkowania – ocenia Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizacja krytycznie ocenia m.in. brak objęcia nowymi przepisami firm opodatkowanych podatkiem PIT.
       • 15.04.2016Podatki 2016: Nowe ułatwienie ws. dowodów księgowych
        Przenoszenie określonych dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych będzie możliwe przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jak wskazują projektodawcy, taka zmiana pozwoli zmniejszyć obciążenia ponoszone przez podatników. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2016 r.
        • 14.04.2016Podatki 2016: Nowe ułatwienie ws. dowodów księgowych
         Przenoszenie określonych dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych będzie możliwe przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jak wskazują projektodawcy, taka zmiana pozwoli zmniejszyć obciążenia ponoszone przez podatników. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2016 r.
         • 01.04.2016Podatki 2017: Obniżony CIT nie pomoże najmniejszym firmom
          Planowane przez rząd wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT nie pomoże najmniejszym przedsiębiorstwom i może zaburzyć uczciwą konkurencję – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Preferencyjna stawka CIT ma zacząć obowiązywać od początku 2017 r.
          • 31.03.2016Podatki 2017: Obniżony CIT nie pomoże najmniejszym firmom
           Planowane przez rząd wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT nie pomoże najmniejszym przedsiębiorstwom i może zaburzyć uczciwą konkurencję – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Preferencyjna stawka CIT ma zacząć obowiązywać od początku 2017 r.
           • 25.03.2016Dni wolne od pracy – opozycja proponuje skrócony czas pracy w wybrane święta
            W Wielki Piątek oraz w Wigilię powinien obowiązywać skrócony do 4 godzin czas pracy – uważa klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Nowe przepisy miałyby wejść w życie z początkiem 2017 r.
            • 17.03.2016Podatki 2017: Preferencyjna stawka CIT pobudzi przedsiębiorczość?
             Planowane wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku dochodowego CIT dla małych podatników to dobre rozwiązanie, ale by bardziej pobudzić przedsiębiorczość warto pójść jeszcze o krok dalej – oceniają eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 10 tys. działających w Polsce firm.
             • 17.03.2016Podatki 2016: Wyższy VAT na niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia
              Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) zostanie dostosowana do ubiegłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. W efekcie niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia zostaną obłożone wyższą (23 zamiast obecnych 8 proc.) stawką podatku. Nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie już z początkiem lipca. 
              • 16.03.2016Podatki 2016: Wyższy VAT na niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia
               Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) zostanie dostosowana do ubiegłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. W efekcie niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia zostaną obłożone wyższą (23 zamiast obecnych 8 proc.) stawką podatku. Nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie już z początkiem lipca. 
               • 02.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                • 01.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                 Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                 • 25.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. odsetek mogą przynieść pozytywny efekt
                  Nowe regulacje w zakresie odsetek od zaległości podatkowych powinny zachęcić podatników do samodzielnej korekty deklarowanych podatków w przypadku m.in. zaniżenia zobowiązania podatkowego - oceniają eksperci firmy doradczej KPMG. Zmiany wprowadzono z początkiem 2016 r.
                  • 22.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. odsetek mogą przynieść pozytywny efekt
                   Nowe regulacje w zakresie odsetek od zaległości podatkowych powinny zachęcić podatników do samodzielnej korekty deklarowanych podatków w przypadku m.in. zaniżenia zobowiązania podatkowego – oceniają eksperci firmy doradczej KPMG. Zmiany wprowadzono z początkiem 2016 r.
                   • 20.01.2016MdM a budowa domu systemem gospodarczym
                    Interpelacja nr 133 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie objęcia programem MdM budowy domu systemem gospodarczym
                    • 15.01.2016Zwrot za materiały budowlane w sytuacjach szczególnych
                     Interpelacja nr 70 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie interpretacji przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
                     • 19.10.2015Polski system podatkowy będzie prostszy?
                      Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                      • 16.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT. Zmiana przepisów
                       Rozliczanie faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego, w taki sposób, jak ostatnio rozumiały to organy podatkowe i sądy, było dla podatników niezwykle uciążliwe.
                       • 15.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT. Zmiana przepisów
                        Rozliczanie faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego, w taki sposób, jak ostatnio rozumiały to organy podatkowe i sądy, było dla podatników niezwykle uciążliwe.
                        • 14.09.2015Podatki 2016: Zmiany w projekcie noweli Ordynacji
                         W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. W aktualnej wersji projektu, uwzględniającej kilka poprawek Senatu, przewiduje się m.in. wprowadzenie przepisów pozwalających ustanowić tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym także adwokata albo radcę prawnego, a nie tylko doradcę podatkowego.
                         • 11.09.2015NSA. Wybór najemcy a obniżona stawka VAT przy refakturowaniu mediów
                          Art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., należało tak interpretować, że opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości nie powinny być co do zasady ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu i w konsekwencji powinny zostać opodatkowane stawką odmienną od usługi najmu. Media w postaci zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ścieków co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca miał możliwość wyboru sposobu korzystania z danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia. W przypadku natomiast wywozu nieczystości, czynności te powinny być traktowane jako odrębne od usługi najmu, jeżeli najemca miał możliwość dokonania wyboru świadczeniodawcy tych usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 11.09.2015Podatki 2016: Zmiany w projekcie noweli Ordynacji
                           W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. W aktualnej wersji projektu, uwzględniającej kilka poprawek Senatu, przewiduje się m.in. wprowadzenie przepisów pozwalających ustanowić tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym także adwokata albo radcę prawnego, a nie tylko doradcę podatkowego.
                           • 09.09.2015WSA. Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26
                            Z uzasadnienia: Przy sprzedaży występuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie będzie miał prawa odliczać VAT od zakupów związanych z tym pojazdem, więc od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.
                            • 26.08.2015WSA. Protokół zdawczo-odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 
                             Z uzasadnienia: W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, tj. upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, który to dzień nie jest tożsamy z dniem wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego. Postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcje pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.
                             • 03.08.2015Czy koszty obsługi prawnej można odliczyć?
                              Tezy: Koszty obsługi prawnej przedsiębiorcy stanowią koszty pośrednie związane z przychodem uzyskanym z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (art. 22 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nie ma przy tym znaczenia czy tego rodzaju wydatki ponoszone są na bieżącą obsługę prawną, czy też ponoszone są w związku z ustanowieniem pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy w konkretnych sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                              • 07.07.2015Podatki 2015: Zmiany ws. ulgi na złe długi
                               Z początkiem lipca weszła w życie nowela ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wprowadziła m.in. modyfikacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciele mogą teraz korzystać z ulgi także w odniesieniu do dostaw zrealizowanych na rzecz podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.
                               • 06.07.2015Podatki 2015: Zmiany ws. ulgi na złe długi
                                Z początkiem lipca weszła w życie nowela ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wprowadziła m.in. modyfikacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciele mogą teraz korzystać z ulgi także w odniesieniu do dostaw zrealizowanych na rzecz podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.
                                • 03.07.2015Podatki 2015: Branża elektroniczna musi dostosować się do zmian w VAT
                                 Z początkiem lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie elektroniką - niektóre produkty tego rodzaju objęto mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem (tzw. odwrócony VAT).
                                 • 02.07.2015Podatki 2015: Branża elektroniczna musi dostosować się do zmian w VAT
                                  Z początkiem lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie elektroniką – niektóre produkty tego rodzaju objęto mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem (tzw. odwrócony VAT).
                                  • 19.06.2015Zmiany w VAT 2015: Weryfikowanie prawdziwości oświadczenia nabywcy
                                   Interpelacja nr 32879 do ministra finansów w sprawie zasad rozliczenia podatku od towarów i usług na wyroby elektroniczne
                                   • 21.05.2015Podatki 2016: Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji
                                    Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych, zwiększenie rozpiętości odsetek za zwłokę i informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej - to główne zmiany, które zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw.
                                    • 20.05.2015Podatki 2016: Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji
                                     Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych, zwiększenie rozpiętości odsetek za zwłokę i informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej – to główne zmiany, które zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw.
                                     • 08.05.2015MF: Biura rachunkowe mogą powrócić do zwolnienia z VAT
                                      Interpelacja nr 32403 do ministra finansów w sprawie żądania od biur rachunkowych prowadzących księgi rachunkowe zapłaty "zaległego" podatku VAT wraz z odsetkami w związku z ustawą deregulacyjną
                                      • 07.05.2015Podatki 2015: Odwrotne obciążenie VAT. Nowe problemy
                                       27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona kolejną już w tym roku nowelizację przepisów podatkowych, tym razem podatku od towarów i usług. Większość zmian wejdzie w życie już 1 lipca 2015 roku.
                                       • 06.05.2015Podatki 2015: Odwrotne obciążenie VAT. Nowe problemy
                                        27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona kolejną już w tym roku nowelizację przepisów podatkowych, tym razem podatku od towarów i usług. Większość zmian wejdzie w życie już 1 lipca 2015 roku.
                                        • 01.05.2015Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT
                                         Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Nowela zakłada m.in. pełniejsze dostosowanie regulacji do unijnych przepisów oraz rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia na przenośne komputery i telefony komórkowe.
                                         • 29.04.2015Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT
                                          Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Nowela zakłada m.in. pełniejsze dostosowanie regulacji do unijnych przepisów oraz rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia na przenośne komputery i telefony komórkowe.
                                          • 09.04.2015Podatki 2015: Odwrócony VAT będzie stosowany jeszcze szerzej
                                           Katalog towarów objętych tzw. mechanizmem odwróconego VAT będzie poszerzony o półprodukty z metali nieżelaznych (nieobrobione plastycznie), w tym m.in. ołowiu, cyny i cynku – wynika z senackich poprawek do ustawy mającej ograniczyć nadużycia związane z podatkiem VAT. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem lipca.
                                           • 08.04.2015Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki
                                            Interpelacja nr 31625 do ministra finansów w sprawie szczególnych zasad opodatkowania podmiotów świadczących usługi turystyczne
                                            • 23.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
                                             W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
                                             • 20.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
                                              W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
                                              • 20.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
                                               Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
                                               • 19.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
                                                Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
                                                • 10.02.2015Sobota i sobota to już nie to samo
                                                 Do tej pory, jeśli termin zapłaty podatku przypadał w sobotę, ulegał on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to już takie oczywiste.