Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowelizacja vat

 • 11.10.2016Podatki 2017: Obnianie kwoty podatku nalenego do zmiany
  Resort finansów zmodyfikuje przepisy, które dotycz powstania prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Odpowiednia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT) wejdzie w ycie z pocztkiem 2017 r.
  • 10.10.2016Podatki 2017: Obnianie kwoty podatku nalenego do zmiany
   Resort finansów zmodyfikuje przepisy, które dotycz powstania prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Odpowiednia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT) wejdzie w ycie z pocztkiem 2017 r.
   • 10.10.2016Podatki 2017: Kaucja rejestracyjna budzi sprzeciw biznesu
    Wprowadzenie kaucji rejestracyjnej dla czci podatników podatku od towarów i usug (VAT) moe stanowi barier dla podatników chccych legalnie prowadzi dziaalno gospodarcz – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Nowelizacja ustawy o VAT ma wej w ycie ju z pocztkiem 2017 r.
    • 07.10.2016Podatki 2017: Odpowiedzialno solidarna na nowych zasadach
     Rozwizania dotyczce tzw. odpowiedzialnoci solidarnej za zobowizania podatkowe oraz kaucji gwarancyjnej zostan zmodyfikowane, co ma zwikszy skuteczno obu tych instrumentw – zapowiada Ministerstwo Finansw. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2017 r.
     • 07.10.2016Podatki 2017: Kwartalne rozliczenie VAT bdzie znacznie ograniczone
      Z rozlicze kwartalnych podatku od towarw i usug (VAT) od 2017 r. korzysta bd mogli jedynie tzw. mali podatnicy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Ministerstwo Finansw liczy na to, e ograniczenie moliwoci stosowania kwartalnego rozliczenia VAT pozwoli na skuteczniejsz walk z oszustami podatkowymi.
      • 06.10.2016Podatki 2017: Zwrot VAT na cakiem nowych zasadach
       Zwrot podatku od towarw i usug (VAT) bdzie przeprowadzany na cakiem nowych zasadach – zapowiedziao Ministerstwo Finansw. Zmiany przewidziano w projekcie noweli, ktra ma uszczelni system poboru VAT. Nowe zasady bd dotyczy zwrotu podatku w terminie 25-dniowym. 
       • 06.10.2016Podatki 2017: Odwrcony VAT dla usug budowlanych budzi wtpliwoci
        Wprowadzenie odwrconego obcienia podatkiem od towarw i usug (VAT) dla duej czci usug budowlanych to jedna z waniejszych zmian, ktre maj wej w ycie w 2017 r. Jak oceniaj eksperci, te dotyczce transakcji midzy czynnymi podatnikami VAT przepisy mog rodzi wiele komplikacji.
        • 06.10.2016Podatki 2017: Kwartalne rozliczenie VAT bdzie znacznie ograniczone 
         Z rozlicze kwartalnych podatku od towarw i usug (VAT) od 2017 r. korzysta bd mogli jedynie tzw. mali podatnicy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw. Ministerstwo Finansw liczy na to, e ograniczenie moliwoci stosowania kwartalnego rozliczenia VAT pozwoli na skuteczniejsz walk z oszustami podatkowymi.
         • 05.10.2016Podatki 2017: Odwrcony VAT dla usug budowlanych budzi wtpliwoci
          Wprowadzenie odwrconego obcienia podatkiem od towarw i usug (VAT) dla duej czci usug budowlanych to jedna z waniejszych zmian, ktre maj wej w ycie w 2017 r. Jak oceniaj eksperci, te dotyczce transakcji midzy czynnymi podatnikami VAT przepisy mog rodzi wiele komplikacji.
          • 05.10.2016Podatki 2017: Zwrot VAT na cakiem nowych zasadach
           Zwrot podatku od towarw i usug (VAT) bdzie przeprowadzany na cakiem nowych zasadach – zapowiedziao Ministerstwo Finansw. Zmiany przewidziano w projekcie noweli, ktra ma uszczelni system poboru VAT. Nowe zasady bd dotyczy zwrotu podatku w terminie 25-dniowym. 
           • 05.10.2016Podatki 2017: Informacje podsumowujce tylko przez internet
            Informacje podsumowujce bd mogy by od przyszego roku przesyane wycznie drog elektroniczn – wynika z projektu nowelizacji, ktra ma uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Co istotne, tego rodzaju informacje maj by skadane jedynie za okresy miesiczne, czyli do 25. dnia kolejnego miesica. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2017 r. 
            • 04.10.2016Podatki 2017: Informacje podsumowujce tylko przez internet 
             Informacje podsumowujce bd mogy by od przyszego roku przesyane wycznie drog elektroniczn – wynika z projektu nowelizacji, ktra ma uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Co istotne, tego rodzaju informacje maj by skadane jedynie za okresy miesiczne, czyli do 25. dnia kolejnego miesica. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2017 r. 
             • 04.10.2016Podatki 2017: Cz podatnikw VAT zapaci kaucj rejestracyjn
              Podmioty, wzgldem ktrych istnieje ryzyko wystpienia zalegoci podatkowych, zostan zobowizane do skadania kaucji rejestracyjnej – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie Ministerstwa Finansw, chccego m.in. w ten sposb uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Zapacenie kaucji bdzie w takich przypadkach warunkiem rejestracji podmiotw jako podatnikw VAT. 
              • 03.10.2016Podatki 2017: Solidarna odpowiedzialno jeszcze szersza 
               Przepisy dotyczce solidarnej odpowiedzialnoci za zobowizania podatkowe obejm od przyszego roku rwnie transakcje odnoszce si do folii typu stretch oraz komputerowych dyskw twardych HDD oraz SSD – zapowiada Ministerstwo Finansw. Wprowadzane zmiany maj docelowo pomc w uszczelnianiu systemu poboru podatku od towarw i usug (VAT).
               • 03.10.2016Podatki 2017: Cz podatnikw VAT zapaci kaucj rejestracyjn 
                Podmioty, wzgldem ktrych istnieje ryzyko wystpienia zalegoci podatkowych, zostan zobowizane do skadania kaucji rejestracyjnej – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie Ministerstwa Finansw, chccego m.in. w ten sposb uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Zapacenie kaucji bdzie w takich przypadkach warunkiem rejestracji podmiotw jako podatnikw VAT. 
                • 30.09.2016Podatki 2017: Solidarna odpowiedzialno jeszcze szersza 
                 Przepisy dotyczce solidarnej odpowiedzialnoci za zobowizania podatkowe obejm od przyszego roku rwnie transakcje odnoszce si do folii typu stretch oraz komputerowych dyskw twardych HDD oraz SSD – zapowiada Ministerstwo Finansw. Wprowadzane zmiany maj docelowo pomc w uszczelnianiu systemu poboru podatku od towarw i usug (VAT).
                 • 30.09.2016Podatki 2017: Rejestracja podatnika VAT na nowych zasadach
                  W trakcie procesu rejestracji podmiotw dodatkowo weryfikowane bd informacje zawarte w zgoszeniu rejestracyjnym – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw, ktry przygotowao Ministerstwo Finansw. Organy podatkowe otrzymaj prawo do niedokonywania rejestracji danego podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego. 
                  • 29.09.2016Podatki 2017: Rejestracja podatnika VAT na nowych zasadach
                   W trakcie procesu rejestracji podmiotw dodatkowo weryfikowane bd informacje zawarte w zgoszeniu rejestracyjnym – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw, ktry przygotowao Ministerstwo Finansw. Organy podatkowe otrzymaj prawo do niedokonywania rejestracji danego podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego. 
                   • 29.09.2016Podatki 2017: Deklaracje VAT bd skadane tylko drog elektroniczn
                    Podatnicy bd mogli skada deklaracje dla podatku od towarw i usug (VAT) wycznie drog elektroniczn – tak zmian przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw, ktry ma uszczelni system poboru podatku. Resort finansw wskazuje, e od pocztku 2017 r. obowizek ten dotyczy bdzie niektrych podatnikw, ale ju od kolejnego roku obejmie wszystkich podatnikw. 
                    • 28.09.2016Podatki 2017: Deklaracje VAT bd skadane tylko drog elektroniczn 
                     Podatnicy bd mogli skada deklaracje dla podatku od towarw i usug (VAT) wycznie drog elektroniczn – tak zmian przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektrych innych ustaw, ktry ma uszczelni system poboru podatku. Resort finansw wskazuje, e od pocztku 2017 r. obowizek ten dotyczy bdzie niektrych podatnikw, ale ju od kolejnego roku obejmie wszystkich podatnikw. 
                     • 28.09.2016Podatki 2017: Odwrcony VAT przed powanymi zmianami 
                      Ministerstwo Finansw przedstawio projekt nowelizacji, ktra ma w zaoeniu uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Powane zmiany dotyczy bd mechanizmu odwrconego obcienia VAT, ktry obejmie m.in. obrt procesorami oraz transakcje dotyczce wiadczenia usug budowlanych. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem 2017 r.
                      • 27.09.2016Podatki 2017: Odwrcony VAT przed powanymi zmianami 
                       Ministerstwo Finansw przedstawio projekt nowelizacji, ktra ma w zaoeniu uszczelni system poboru podatku od towarw i usug (VAT). Powane zmiany dotyczy bd mechanizmu odwrconego obcienia VAT, ktry obejmie m.in. obrt procesorami oraz transakcje dotyczce wiadczenia usug budowlanych. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem 2017 r.
                       • 23.09.2016Podatki 2017: Projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia ju w Sejmie 
                        Do Sejmu trafi rzdowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektrych innych ustaw. Nowe regulacje maj zdecydowanie zaostrzy kary za wyudzenia podatkowe. Projektodawcy licz na to, e nowelizacja pomoe w walce z grupami przestpczymi wyudzajcymi podatek VAT. 
                        • 15.09.2016Podatki 2016: Rzd chce rozbi solidarno grup wyudzajcych VAT 
                         Jednym z gwnych celw zmian, ktre przewidziano w nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektrych innych ustaw, bdzie rozbicie solidarnoci grup przestpczych wyudzajcych podatek od towarw i usug (VAT) – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu. 
                         • 14.09.2016Podatki 2016: Rzd przyj projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia VAT 
                          Rzd przyj w tym tygodniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektrych innych ustaw, ktry zakada zaostrzenie kar za wyudzanie podatku od towarw i usug (VAT). Surowsze sankcje dotyczy maj przykadowo tzw. fikcyjnych faktur. 
                          • 09.09.2016Podatki 2017: MF i eksperci licz na skuteczniejsz walk z szar stref
                           Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, pakiet paliwowy czy nowelizacja ustawy o podatku od towarw i usug (VAT) powinny przynie w 2017 r. wzrost skutecznoci walki z oszustwami podatkowymi – twierdzi Ministerstwo Finansw. Pozytywnie wikszo wprowadzanych zmian oceniaj te m.in. eksperci firmy doradczej EY.
                           • 05.09.2016Podatki 2016: Rynek paliw na nowych zasadach
                            W ostatni pitek wesza w ycie nowelizacja Prawa energetycznego oraz niektrych innych ustaw. Zmiany dotycz m.in. rynku paliw ciekych. Jak zapewnia Ministerstwo Finansw, w efekcie zwikszona zostanie skuteczno przeciwdziaania unikaniu opodatkowania oraz wyudzaniu podatku od towarw i usug (VAT). 
                            • 22.08.2016JPK w praktyce. Czy ujmowa faktury zakupowe?
                             Czy w strukturze JPK_FA musz by ujmowane faktury zakupowe?
                             • 19.08.2016Zaostrzenie kar obejmie take zwyke bdy podatnikw?
                              Przygotowane w resorcie sprawiedliwoci zmiany dotyczce karania za oszustwa w podatku od towarw i usug (VAT) bd mogy by stosowane rwnie wzgldem przedsibiorcw, ktrzy nie dziaaj w celu dokonania wyudzenia – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak przy tym wskazuj, projektowane przepisy s wadliwie skonstruowane.
                              • 18.08.2016Zaostrzenie kar obejmie take zwyke bdy podatnikw?
                               Przygotowane w resorcie sprawiedliwoci zmiany dotyczce karania za oszustwa w podatku od towarw i usug (VAT) bd mogy by stosowane rwnie wzgldem przedsibiorcw, ktrzy nie dziaaj w celu dokonania wyudzenia – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak przy tym wskazuj, projektowane przepisy s wadliwie skonstruowane.
                               • 10.08.2016JPK w praktyce. Czy ujmowa faktury zakupowe?
                                Czy w strukturze JPK_FA musz by ujmowane faktury zakupowe?
                                • 09.08.2016JPK w praktyce. Limity i dokumenty w grupie kapitaowej
                                 Czy podatkowa grupa kapitaowa jest odrbnym podmiotem dla celw JPK? Jak liczy limity do obowizku sporzdzania JPK dla grupy ? Czy dla kadej spki osobno?
                                 • 02.08.2016Podatki 2016: Pakiet paliwowy ju obowizuje
                                  Od pocztku tygodnia obowizuje tzw. pakiet paliwowy, ktry ma zdecydowanie uatwi walk z wyudzeniami podatku od towarw i usug (VAT) w wewntrzwsplnotowym obrocie paliwami ciekymi. Jak zapewnia Ministerstwo finansw, wprowadzone zmiany bd skutkowa uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego.
                                  • 01.08.2016Podatki 2016: MS przedstawio projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia VAT
                                   Czyny zabronione, ktre zwizane s z wyudzeniami podatku od towarw i usug (VAT), bd zagroone wyszymi sankcjami – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwoci. Jak przekonuj projektodawcy, zdecydowanie surowsze kary maj odstrasza potencjalnych sprawcw.
                                   • 01.08.2016Termin odliczenia VAT. Wany wyrok NSA
                                    Tezy: Okrelony w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) termin do realizacji prawa do odliczenia VAT, poza przypadkami okrelonymi od 1 stycznia 2014 w art. 86 ust. 13a ww. ustawy dotyczcymi tzw. odwrotnego obciania nabywcy, nie narusza zasad neutralnoci, rwnowanoci, skutecznoci i proporcjonalnoci, i sam w sobie nie jest w stanie praktycznie uniemoliwi lub nadmiernie utrudni wykonania prawa do odliczenia podatnikowi naleycie starannemu, stanowic jedynie dla niewystarczajco starannego podatnika, swoist sankcj w postaci utraty prawa do odliczenia po jego upywie. Odstpienie od zastosowania tego terminu moe nastpi jedynie w przypadku, gdy podatnik naleycie staranny nie mg go zachowa z przyczyn od siebie niezalenych.
                                    • 29.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT w celu odliczenia podatku naliczonego. Jak liczy termin?
                                     Zarwno w stanie prawnym obowizujcym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak i po tej dacie korekta deklaracji podatkowej, o ktrej mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug moe by zoona tylko za okres w ktrym podatnik otrzyma faktur potwierdzajc dokonanie czynnoci podlegajcej opodatkowaniu, nie pniej jednak ni w cigu 5 lat liczc od pocztku roku, w ktrym otrzyma t faktur - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 22.07.2016Podatki 2016: Zmiany w przepisach dotyczcych obnionej stawki VAT
                                      W przyszym tygodniu wejdzie w ycie rozporzdzenie, ktre dostosuje przepisy dotyczce towarw i usug, dla ktrych obnia si stawk podatku od towarw i usug (VAT), do zmodyfikowanego nazewnictwa procedur celnych. Rozporzdzenie resortu finansw zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw.
                                      • 21.07.2016Podatki 2016: Zmiany w przepisach dotyczcych obnionej stawki VAT
                                       W przyszym tygodniu wejdzie w ycie rozporzdzenie, ktre dostosuje przepisy dotyczce towarw i usug, dla ktrych obnia si stawk podatku od towarw i usug (VAT), do zmodyfikowanego nazewnictwa procedur celnych. Rozporzdzenie resortu finansw zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw.
                                       • 20.07.2016Podatki 2016: Prezydent podpisa nowel ustawy o VAT
                                        W poniedziaek prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug (VAT) oraz niektrych innych ustaw. Nowela wprowadzi rozwizania majce m.in. uszczelni pobr podatku VAT. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem sierpnia.
                                        • 19.07.2016Podatki 2016: Prezydent podpisa nowel ustawy o VAT
                                         W poniedziaek prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug (VAT) oraz niektrych innych ustaw. Nowela wprowadzi rozwizania majce m.in. uszczelni pobr podatku VAT. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem sierpnia.
                                         • 30.06.2016Podatki 2017: Sejm zaczyna prace nad obnion stawk CIT
                                          Od nowego roku mali podatnicy oraz przedsibiorcy rozpoczynajcy dziaalno bd mogli liczy na obnion (15 zamiast 19 proc.) stawk podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) – wynika z rzdowego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W tym tygodniu projekt skierowano do pierwszego czytania sejmowego.
                                          • 23.06.2016Podatki 2017: Niszy CIT przyniesie maym podatnikom po 57 z miesicznie
                                           Z niszego (15 zamiast 19 proc.) podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) skorzysta w przyszym roku jedynie ok. 8 proc. przedsibiorstw – szacuj eksperci Konfederacji Lewiatan. W skali miesica realna korzy ma wynosi ok. 57 z. Preferencyjna stawka CIT dla tzw. maych podatnikw ma obowizywa ju od pocztku 2017 r.
                                           • 23.06.2016Podatki 2017: Rzd potwierdza obnik CIT dla maych podatnikw
                                            Od 2017 r. mae przedsibiorstwa bd mogy korzysta z preferencyjnej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT – wynika z przyjtego we wtorek przez rzd projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nisza stawka obejmie tzw. maych podatnikw, a rzd przewiduje, e skorzysta z niej w sumie nawet 400 tys. podmiotw.
                                            • 22.06.2016Podatki 2017: Rzd potwierdza obnik CIT dla maych podatnikw
                                             Od 2017 r. mae przedsibiorstwa bd mogy korzysta z preferencyjnej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT – wynika z przyjtego we wtorek przez rzd projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nisza stawka obejmie tzw. maych podatnikw, a rzd przewiduje, e skorzysta z niej w sumie nawet 400 tys. podmiotw.
                                             • 13.06.2016Podatki 2017. Nowelizacja ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej a VAT
                                              Nowelizacja ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej przyniesie od 1 stycznia 2017 r. znaczce zmiany w ustawach podatkowych. Zmiana ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej dotknie rwnie w pewnym rozmiarze podatnikw VAT.
                                              • 10.06.2016Podatki 2017. Nowelizacja ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej a VAT
                                               Nowelizacja ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej przyniesie od 1 stycznia 2017 r. znaczce zmiany w ustawach podatkowych. Zmiana ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej dotknie rwnie w pewnym rozmiarze podatnikw VAT.
                                               • 08.06.2016Podatki 2016: Kontrowersje wok Prawa celnego i VAT
                                                Nowe regulacje zwizane z wdraaniem tzw. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) zakadaj m.in. wprowadzenie kontrowersyjnej zasady solidarnej odpowiedzialnoci za rozliczenie podatku od towarw i usug (VAT) w deklaracji podatkowej rwnie w przedstawicielstwie bezporednim – wskazuj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o wycofanie si z tej propozycji.
                                                • 25.05.2016Podatki 2016: Rzd przyj tzw. pakiet paliwowy
                                                 Rzd przyj we wtorek projekt tzw. pakietu paliwowego, ktry obejmuje m.in. nowelizacj niektrych przepisw ustawy o VAT oraz ustawy akcyzowej. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansw projekcie zaproponowano np. zmian przepisw dotyczcych powstania obowizku zapaty podatku w obrocie paliwami ciekymi z zagranic. Nowelizacja wejdzie w ycie ju z pocztkiem sierpnia.
                                                 • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                                                  Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                                                  • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                                                   Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 13 ] nastpna strona »