Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowelizacja vat

 • 22.03.2018Rzd szykuje nowy parapodatek paliwowy
  Brana paliwowa zostanie obciona tzw. opat paliwow – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu nowelizacji. Szacuje si, e nowy parapodatek bdzie oznacza w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
  • 19.03.2018Podatki 2018: Nowe zasady wystawiania faktur wymusz zakup nowych kas?
   Zasady wystawiania faktur, których podstaw jest paragon fiskalny, zostan zmienione – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, w praktyce nowe rozwizanie moe dla czci przedsibiorców oznacza konieczno wymiany kas rejestrujcych (fiskalnych) na nowe, które pozwalaj na podanie na paragonie numeru NIP nabywcy.
   • 16.03.2018Podatki 2018: Nowe zasady wystawiania faktur wymusz zakup nowych kas?
    Zasady wystawiania faktur, których podstaw jest paragon fiskalny, zostan zmienione – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, w praktyce nowe rozwizanie moe dla czci przedsibiorców oznacza konieczno wymiany kas rejestrujcych (fiskalnych) na nowe, które pozwalaj na podanie na paragonie numeru NIP nabywcy.
    • 16.03.2018Podatki 2018: Nowe ograniczenia w VAT zaszkodz maym firmom?
     Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi nowe wyczenia z moliwoci korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usug (VAT). Ograniczenia obj maj podatników sprzedajcych przez internet niektóre rodzaje towarów oraz wiadczcych usugi cigania dugów. Jak twierdzi Business Centre Club, w efekcie pogorszeniu ulegnie pozycja mikro- i maych przedsibiorstw.
     • 15.03.2018Podatki 2018: Nowe ograniczenia w VAT zaszkodz maym firmom?
      Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi nowe wyczenia z moliwoci korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usug (VAT). Ograniczenia obj maj podatników sprzedajcych przez internet niektóre rodzaje towarów oraz wiadczcych usugi cigania dugów. Jak twierdzi Business Centre Club, w efekcie pogorszeniu ulegnie pozycja mikro- i maych przedsibiorstw.
      • 14.03.2018Podatki 2018: MF doprecyzuje przepisy ws. nadpaty
       Ordynacja podatkowa zostanie znowelizowana, a przepisy dotyczce nadpaty bd w efekcie bardziej precyzyjne – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmiana ma by zgodna z uchwa Naczelnego Sdu Administracyjnego i orzecznictwem Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.
       • 13.03.2018Podatki 2018: MF doprecyzuje przepisy ws. nadpaty
        Ordynacja podatkowa zostanie znowelizowana, a przepisy dotyczce nadpaty bd w efekcie bardziej precyzyjne – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmiana ma by zgodna z uchwa Naczelnego Sdu Administracyjnego i orzecznictwem Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.
        • 13.03.2018Podatki 2018: MF doprecyzuje przepisy ws. zwrotu podatku
         Resort finansów zapowiedzia doprecyzowanie zasad dokonywania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w przyspieszonym (25 dni) terminie. W projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT) wskazano, e chodzi w tym przypadku o dokumentowanie zapaty nalenoci za nabyte towary albo usugi.
         • 12.03.2018Podatki 2018: URE z dostpem do danych objtych tajemnic skarbow
          Urzd Regulacji Energetyki trafi do katalogu podmiotów, którym mona udostpnia informacje objte tajemnic skarbow – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Zmiana ma pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziaanie naduyciom zwizanym z podatkiem od towarów i usug (VAT).
          • 09.03.2018Podatki 2018: MF doprecyzuje przepisy ws. zwrotu podatku
           Resort finansów zapowiedzia doprecyzowanie zasad dokonywania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w przyspieszonym (25 dni) terminie. W projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT) wskazano, e chodzi w tym przypadku o dokumentowanie zapaty nalenoci za nabyte towary albo usugi.
           • 08.03.2018Podatki 2018: MF proponuje zmiany ws. skadania deklaracji korygujcej
            Jeli podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej, to wysoko dodatkowego zobowizania bdzie wynosi 15 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Obecnie dodatkowe zobowizanie wynosi w takich przypadkach 20 proc.
            • 08.03.2018Podatki 2018: MF szykuje uproszczenia dotyczce faktur VAT RR
             Na fakturach VAT RR nie bdzie ju trzeba umieszcza danych odnoszcych si do dokumentów identyfikujcych dostawców produktów rolnych – wynika z projektu zmian w ustawie o VAT, który przygotowa resort finansów. Takie dokumenty mona bdzie take wystawia i przesya w elektronicznej postaci.
             • 07.03.2018Podatki 2018: MF proponuje zmiany ws. skadania deklaracji korygujcej
              Jeli podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej, to wysoko dodatkowego zobowizania bdzie wynosi 15 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Obecnie dodatkowe zobowizanie wynosi w takich przypadkach 20 proc.
              • 06.03.2018Podatki 2018: Ustawa o VAT zostanie dostosowana do zmian ws. hazardu
               Przepisy dotyczce zwolnienia dla gier hazardowych zostan dostosowane do nowych regulacji o tego rodzaju grach – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Odpowiednio zmieniona zosta ma ustawa o podatku od towarów i usug (VAT).
               • 05.03.2018Podatki 2018: Opozycja proponuje obnienie VAT dla mikroinstalacji OZE
                Polityka podatkowa Polski powinna w wikszym stopniu wspiera odnawialne róda energii (OZE) – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. W skierowanym do prac sejmowych projekcie nowelizacji ustawy o VAT posowie PSL zaproponowali obnienie stawki podatku dla usug zwizanych z instalacj mikroinstalacji OZE.
                • 05.03.2018Podatki 2018: Bd zmiany ws. VAT i projektów transgranicznych
                 Import towarów zwizany z midzynarodowymi umowami ws. budowy transgranicznej infrastruktury zostanie wyczony z opodatkowania podatkiem VAT – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji. Nowy przepis bdzie dotyczy w praktyce np. polsko-ukraiskiej umowy odnoszcej si do utrzymania mostów drogowych na granicy obu krajów.
                 • 02.03.2018Podatki 2018: Opozycja proponuje obnienie VAT dla mikroinstalacji OZE
                  Polityka podatkowa Polski powinna w wikszym stopniu wspiera odnawialne róda energii (OZE) – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. W skierowanym do prac sejmowych projekcie nowelizacji ustawy o VAT posowie PSL zaproponowali obnienie stawki podatku dla usug zwizanych z instalacj mikroinstalacji OZE.
                  • 02.03.2018Podatki 2018: MF chce ograniczy prawo do wystawiania faktur
                   Prawo do wystawiania faktur zostanie ograniczone – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT). Ministerstwo Finansów zamierza w praktyce przeciwdziaa procederowi wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów, które pozostawiaj inni klienci.
                   • 02.03.2018Podatki 2018: Nowe podmioty nie skorzystaj ju z kaucji gwarancyjnej?
                    Nowe podmioty nie bd miay prawa do korzystania z instytucji kaucji gwarancyjnej – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), który opublikowa w ostatnich dniach resort finansów. Zoenie kaucji bdzie moliwe tylko wtedy, gdy dany podmiot dziaa jako podatnik VAT czynny przez minimum 12 miesicy przed wpisaniem do wykazu.
                    • 01.03.2018Podatki 2018: Nowe podmioty nie skorzystaj ju z kaucji gwarancyjnej?
                     Nowe podmioty nie bd miay prawa do korzystania z instytucji kaucji gwarancyjnej – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), który opublikowa w ostatnich dniach resort finansów. Zoenie kaucji bdzie moliwe tylko wtedy, gdy dany podmiot dziaa jako podatnik VAT czynny przez minimum 12 miesicy przed wpisaniem do wykazu.
                     • 01.03.2018Podatki 2018: Przesanki wykrelania z rejestru podatników VAT do zmiany
                      Resort finansów planuje doprecyzowa przepisy dotyczce przesanek wykrelania z urzdu z rejestru podatników VAT oraz VAT UE. Zmiana ma rozwia pojawiajce si obecnie wtpliwoci interpretacyjne. Nowelizacja powinna wej w ycie z pocztkiem lipca br.
                      • 28.02.2018Podatki 2018: Przesanki wykrelania z rejestru podatników VAT do zmiany
                       Resort finansów planuje doprecyzowa przepisy dotyczce przesanek wykrelania z urzdu z rejestru podatników VAT oraz VAT UE. Zmiana ma rozwia pojawiajce si obecnie wtpliwoci interpretacyjne. Nowelizacja powinna wej w ycie z pocztkiem lipca br.
                       • 27.02.2018Podatki 2018: MF szykuje modyfikacje dotyczce pakietu paliwowego
                        Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi korekty w tzw. pakiecie paliwowym – wynika z projektu zmian w ustawie o VAT oraz niektórych innych ustawach. Jak tumacz autorzy projektu, nowela doprecyzuje obecne regulacje i wprowadzi odesania do nowej definicji paliw ciekych. Zmiany maj wej w ycie 1 lipca 2018 r.
                        • 27.02.2018Podatki 2018: MF chce wprowadzi nowe wyczenia ze zwolnienia z VAT
                         Okrelony w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT) katalog podatników, wzgldem których nie stosuje si zwolnienia podmiotowego, zostanie rozszerzony – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort finansów. Zmiany dotyczce m.in. internetowej sprzeday sprztu elektronicznego oraz usug cigania dugów maj wej w ycie 1 lipca br.
                         • 26.02.2018Podatki 2018: MF chce wprowadzi nowe wyczenia ze zwolnienia z VAT
                          Okrelony w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT) katalog podatników, wzgldem których nie stosuje si zwolnienia podmiotowego, zostanie rozszerzony – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort finansów. Zmiany dotyczce m.in. internetowej sprzeday sprztu elektronicznego oraz usug cigania dugów maj wej w ycie 1 lipca br.
                          • 26.02.2018Podatki 2018: MF przygotowao kolejny duy projekt zmian w VAT
                           Resort finansów zamierza wprowadzi kolejny pakiet zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT) oraz innych ustawach podatkowych. Jak tumacz autorzy projektu, gównym celem bdzie dalsze uszczelnianie systemu VAT. Nowela ma wej w ycie ju z pocztkiem lipca br.
                           • 23.02.2018Podatki 2018: MF przygotowao kolejny duy projekt zmian w VAT
                            Resort finansów zamierza wprowadzi kolejny pakiet zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT) oraz innych ustawach podatkowych. Jak tumacz autorzy projektu, gównym celem bdzie dalsze uszczelnianie systemu VAT. Nowela ma wej w ycie ju z pocztkiem lipca br.
                            • 18.01.2018NSA: Organ podatkowy nie moe rozszerzajco interpretowa przepisów sankcyjnych
                             Z uzasadnienia: Zakres podmiotowy tego przepisu zosta jednoznacznie okrelony i z uwagi na sankcyjny (karny) charakter normy art. 262 § 1 O.p. nie moe on by rozszerzany w drodze wykadni.
                             • 16.01.2018Podatki 2018: Nowe przepisy ws. przeciwdziaania wyudzeniom
                              W sobot wesza w ycie nowelizacja przepisów, która ma pomóc w walce z wyudzeniami skarbowymi. Nowe regulacje zwikszaj m.in. zadania oraz uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzono np. now przesank niedokonania rejestracji albo wykrelenia z urzdu podmiotu jako podatnika podatku VAT (bez wymogu zawiadamiania podmiotu).
                              • 15.01.2018Podatki 2018: Nowe przepisy ws. przeciwdziaania wyudzeniom
                               W sobot wesza w ycie nowelizacja przepisów, która ma pomóc w walce z wyudzeniami skarbowymi. Nowe regulacje zwikszaj m.in. zadania oraz uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzono np. now przesank niedokonania rejestracji albo wykrelenia z urzdu podmiotu jako podatnika podatku VAT (bez wymogu zawiadamiania podmiotu).
                               • 10.01.2018Podatki 2018: Nowe przepisy dotyczce VAT i smoczków
                                W najbliszym czasie wejdzie w ycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), w której przewidziano m.in. utrzymanie obnionej stawki podatku na smoczki dla niemowlt i dzieci. Podpisana ju przez prezydenta Andrzeja Dud nowela wprowadzi te zmiany dotyczce np. sprztu medycznego.
                                • 09.01.2018Podatki 2018: Nowe przepisy dotyczce VAT i smoczków
                                 W najbliszym czasie wejdzie w ycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), w której przewidziano m.in. utrzymanie obnionej stawki podatku na smoczki dla niemowlt i dzieci. Podpisana ju przez prezydenta Andrzeja Dud nowela wprowadzi te zmiany dotyczce np. sprztu medycznego.
                                 • 21.12.2017Biura wirtualne pod specjalnym nadzorem
                                  Organy podatkowe, majc wiadomo coraz wikszego zainteresowania na rynku rejestracj pod „wirtualnym adresem” na bieco identyfikuj i weryfikuj nowe „adresy wirtualne” a nastpnie monitoruj firmy tam rejestrowane. Zidentyfikowany fakt rejestracji podatnika pod tzw. „adresem wirtualnym” jest jednym ze znaczników podwyszonego ryzyka rejestracyjnego i okolicznoci do uwzgldnienia w dalszym monitoringu trwania dziaalnoci - poinformowao MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                  • 07.12.2017Podatki 2018: Nowela ustawy o biokomponentach wpynie na system podatku VAT
                                   Nowe przepisy o biokomponentach nie doprowadz do wyeliminowania wyudze podatku od towarów i usug (VAT) – oceniaj eksperci Pracodawców RP. Organizacja przewiduje, e nowelizacja zdecydowanie utrudni prowadzenie dziaalnoci producentom biokomponentów.
                                   • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy moe by niebezpieczny dla firm
                                    Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych wprowadzia mechanizm, dziaajcy w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialnoci za zobowizania osób trzecich. W skrócie polega na tym, e firma, zlecajca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za nalenoci skadkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich skadek za ubezpieczenie spoeczne.
                                    • 04.12.2017Podatki 2018: Opozycja proponuje ujednolicenie VAT na artykuy ywnociowe
                                     Do Sejmu trafi poselski projekt zmian w ustawie o podatku do towarów i usug (VAT). Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zaproponowa w nim ujednolicenie w dó (do 5 proc.) stawki podatku na szeroko rozumiane artykuy ywnociowe i owoce. W efekcie obniona stawka (5 proc.) miaaby dotyczy równie m.in. wyrobów cukierniczych i kawy.
                                     • 01.12.2017Podatki 2018: Opozycja proponuje ujednolicenie VAT na artykuy ywnociowe
                                      Do Sejmu trafi poselski projekt zmian w ustawie o podatku do towarów i usug (VAT). Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zaproponowa w nim ujednolicenie w dó (do 5 proc.) stawki podatku na szeroko rozumiane artykuy ywnociowe i owoce. W efekcie obniona stawka (5 proc.) miaaby dotyczy równie m.in. wyrobów cukierniczych i kawy.
                                      • 01.12.2017Podatki 2018: Split payment moe zaszkodzi drobnym przedsibiorcom
                                       Wprowadzenie w 2018 r. systemu podzielonej patnoci (tzw. split payment) doprowadzi do tego, e bardzo mae firmy bd musiay pokrywa z „wasnych rodków” kwoty podatku naliczonego przy zakupach, a nie z podatku uzyskanego od kontrahentów – wskazuj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja zaznacza, e moe to by powane obcienie dla maych przedsibiorców, którzy czsto zarabiaj po kilka tysicy zotych miesicznie.
                                       • 30.11.2017Podatki 2018: Split payment moe zaszkodzi drobnym przedsibiorcom
                                        Wprowadzenie w 2018 r. systemu podzielonej patnoci (tzw. split payment) doprowadzi do tego, e bardzo mae firmy bd musiay pokrywa z „wasnych rodków” kwoty podatku naliczonego przy zakupach, a nie z podatku uzyskanego od kontrahentów – wskazuj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja zaznacza, e moe to by powane obcienie dla maych przedsibiorców, którzy czsto zarabiaj po kilka tysicy zotych miesicznie.
                                        • 27.11.2017Podatki 2018: Bd zmiany ws. stawek VAT i niektórych wyrobów medycznych
                                         Do Sejmu trafi kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT). Nowela ma dostosowa przepisy do wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) z 2015 r. W konsekwencji cz produktów (m.in. cysteina, cystyna i niektóre rodzaje soczewek i szkie) zostan objte podstawow (23 proc.) stawk podatku. Rzd chce natomiast utrzyma obnion (8 proc.) stawk na smoczki dla niemowlt i dzieci.
                                         • 24.11.2017Podatki 2018: Bd zmiany ws. stawek VAT i niektórych wyrobów medycznych
                                          Do Sejmu trafi kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT). Nowela ma dostosowa przepisy do wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) z 2015 r. W konsekwencji cz produktów (m.in. cysteina, cystyna i niektóre rodzaje soczewek i szkie) zostan objte podstawow (23 proc.) stawk podatku. Rzd chce natomiast utrzyma obnion (8 proc.) stawk na smoczki dla niemowlt i dzieci.
                                          • 15.11.2017Zawiadczenie o niezaleganiu w podatkach nie zawsze aktualne
                                           Podczas prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa nie byo adnego obowizku stworzenia mechanizmów kontrolnych, pozwalajcych na monitorowanie na bieco funkcjonowania systemu zawiadcze wydawanych na wniosek podatników, w celu uniknicia sytuacji, w której podatnik otrzymaby od organu podatkowego zawiadczenie zawierajce nieaktualne, lub niepene dane dotyczce potencjalnego kontrahenta. Zasadniczym celem projektowanych zmian byo wprowadzenie moliwoci zbadania przez podatnika, czy zachodzi ryzyko nieprawidowoci funkcjonowania kontrahentów w obrocie gospodarczym - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                           • 26.10.2017Przedsibiorcy krytycznie o nowym wykazie podatników VAT
                                            Planowany przez resort finansów nowy wykaz podatników VAT czynnych moe by wanym narzdziem weryfikacji kontrahentów, ale w projekcie powinno si uwzgldni take postulaty przedsibiorców – twierdz eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan.
                                            • 24.10.2017Przedsibiorcy krytycznie o nowym wykazie podatników VAT
                                             Planowany przez resort finansów nowy wykaz podatników VAT czynnych moe by wanym narzdziem weryfikacji kontrahentów, ale w projekcie powinno si uwzgldni take postulaty przedsibiorców – twierdz eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan.
                                             • 24.10.2017Podatki 2018: MF powinno uatwia weryfikacj rachunków kontrahentów
                                              Planowane zmiany, które zakadaj konieczno weryfikacji tego, czy rachunek bankowy kontrahenta zosta zgoszony w wykazie podatników VAT czynnych, bd oznacza dodatkowe obowizki dla podatników – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o wprowadzenie narzdzi IT uatwiajcych tego rodzaju weryfikacj.
                                              • 23.10.2017Podatki 2017: Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane
                                               Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usugodawcy jako podatnika VAT czynnego w zwizku z realizacj procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usugi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednoczenie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiajcych si wtpliwoci odnonie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotn okoliczno, która powinna by wzita pod uwag) powinien zachowa szczególn ostrono i przedsiwzi wszystkie dziaania, jakich mona od niego racjonalnie oczekiwa, w celu upewnienia si, e dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziau w przestpstwie podatkowym - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                               • 19.10.2017Podatki 2018: MF powinno uatwia weryfikacj rachunków kontrahentów
                                                Planowane zmiany, które zakadaj konieczno weryfikacji tego, czy rachunek bankowy kontrahenta zosta zgoszony w wykazie podatników VAT czynnych, bd oznacza dodatkowe obowizki dla podatników – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o wprowadzenie narzdzi IT uatwiajcych tego rodzaju weryfikacj.
                                                • 17.10.2017Podatki 2018: Solidarna odpowiedzialno do zmiany?
                                                 Resort finansów zaproponowa zmiany dotyczce solidarnej odpowiedzialnoci, które bd zwizane z planowanym stworzeniem nowego wykazu podatników VAT czynnych. Przedstawione w nowym projekcie propozycje miayby wej w ycie po 6 miesicach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
                                                 • 16.10.2017Podatki 2018: Plany MF ws. faktur i paragonów budz wtpliwoci
                                                  Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie moliwoci uzyskania faktury do przypadków, gdy na paragonie fiskalnym wskazano NIP nabywcy, budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o odpowiednie modyfikacje w projekcie.
                                                  • 12.10.2017Podatki 2018: Plany MF ws. faktur i paragonów budz wtpliwoci
                                                   Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie moliwoci uzyskania faktury do przypadków, gdy na paragonie fiskalnym wskazano NIP nabywcy, budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o odpowiednie modyfikacje w projekcie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »