Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju

 • 24.08.2009Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.
 • 21.08.2009Więcej pieniędzy na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie budżetu w ramach zamkniętej już pierwszej tegorocznej rundy aplikacyjnej w działaniu 4.4 - "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.
 • 17.08.2009PZL-Świdnik dla spółki AgustaWestland
  Nabywcą 87,6 proc. akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. została włosko-brytyjska firma AgustaWestland – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Oferta zaakceptowana przez ARP okazała się lepsza niż propozycja czeskiego inwestora, z którym toczono równoległe negocjacje.
 • 14.08.2009RGE Monitor: Polska gospodarka pozytywnie wyróżnia się w regionie
  RGE Monitor, amerykański ośrodek analityczny założony w 2004 r. przez zespół ekspertów od ekonomii i polityki, uznał, że Polska należy do państw, które wyszły ze światowego kryzysu obronną ręką. Jak relacjonuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w gronie wyróżnionych krajów europejskich znalazły się tylko trzy – obok Polski także Norwegia i Francja.
 • 12.08.200993 mln zł dla Wrocławskiego Parku Technologicznego
  Wrocławski Park Technologiczny S.A. otrzyma łącznie 93,3 mln zł z funduszy unijnych i budżetu państwa na realizację projektu Innopolis Wrocław. Umowa dotycząca tego przedsięwzięcia jest trzecią, jaka została zawarta w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 10.08.20092/3 województw nadal prowadzi nabór wniosków na inwestycje w działalność pozarolniczą
  W jedenastu województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski rolników o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane na 2009 rok.
 • 07.08.20091,7 mld zł na modernizację gospodarstw rolnych
  Do pierwszych dni sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 14,1 tys. umów (96,2 proc. przewidywanej liczby) o przyznaniu pomocy finansowej rolnikom, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach podpisanych umów wynosi ponad 1,7 mld zł.
 • 04.08.2009Firmy ze wschodnich regionów wnioskują o blisko 400 mln zł na innowacje
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o dotychczasowych wynikach naboru wniosków o środki na wspieranie innowacji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do końca lipca wartość pomocy, o jaką zwrócili się przedsiębiorcy z pięciu wschodnich regionów, przekroczyła 380 mln zł.
 • 30.07.2009PAIiIZ zajmie się gospodarczą promocją Polski Wschodniej
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA na dofinansowanie projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej i obejmie pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
 • 27.07.2009Polska 11. wśród państw najatrakcyjniejszych dla inwestorów
  Według badania przeprowadzonego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD wśród krajów, które nie uległy skutkom globalnego załamania gospodarczego, Polska plasuje się w pierwszej piętnastce krajów najatrakcyjniejszych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • 23.07.2009206 mln zł dla rozpoczynających działalność rolniczą
  Już ponad 4,1 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 206,4 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. 6,5 tys. wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie na start zawodowy, a z tej grupy około 5,2 tys. otrzymało z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
 • 22.07.2009Ponad 1,7 tys. umów na wsparcie działalności nierolniczej
  Do końca ubiegłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 1735 umów o przyznanie pomocy finansowej na rozwój działalności innej niż rolnicza z rolnikami, którzy złożyli wnioski w 2008 r. Oddziały Regionalne przyjęły ponad 4 tys. wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 20.07.200945 tys. klientów Punktów Konsultacyjnych KSU
  Z bezpłatnych informacji w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU) skorzystało już 45 tysięcy klientów – informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od rozpoczęcia projektu 1 września 2008 r do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
 • 14.07.2009Proinnowacyjne usługi dla firm za darmo
  Firmy mogą korzystać z bezpłatnych usług proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwach – przypomina Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługi innowacyjne świadczone są przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU zlokalizowane na terenie całego kraju.
 • 07.07.2009MSP chcą 170 mln zł na rozwój e-biznesu
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zamknięciu nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach działania wpłynęły 323 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 170,8 mln zł.
 • 06.07.2009Samorządy nie są zainteresowane wypłacaniem zaliczek
  Interpelacja nr 9167 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyspieszenia wypłat zaliczek dla beneficjentów programów dofinansowanych ze środków unijnych
 • 01.07.2009Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w PAIiIZ
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uruchomiła Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Otwarciu Punktu towarzyszyła prezentacja działania 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 29.06.2009Dotacje na rybołówstwo wypłaci ARiMR
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło 26 czerwca umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie której przekaże ARiMR część zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Budżet programu wynosi 978,8 mln euro.
 • 18.06.2009Podsumowanie działalności ARiMR w 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2008 r. Agencja wypłaciła rolnikom, rybakom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego i mieszkańcom wsi 18,3 mld zł. Tylko na konta bankowe 1,43 mln rolników przekazane zostały płatności bezpośrednie w wysokości ponad 10,3 mld zł. To najwyższy poziom wypłat, jaki osiągnięto w 15-letniej historii ARiMR.
 • 17.06.2009PARP: Dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie e-usług
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, podjęły decyzję o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie działalności gospodarczej opartej o e-biznes w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
  Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
 • 15.06.2009Pomoc na rozwój działalności nierolniczej nadal dostępna w 12 regionach
  Rolnicy w 12 województwach nadal mogą składać wnioski o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Przyjmowanie takich wniosków zakończyły natomiast cztery regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu wyczerpania limitu środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.
 • 10.06.2009Wsparcie dla ośrodków innowacyjności: Podpisano pierwszą umowę
  Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 9 czerwca została zawarta pierwsza umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentem jest Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI).
 • 27.05.2009Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu
  Program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących projekty pobudzające polską gospodarkę przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która - w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - będzie mogła zaciągać kredyty lub emitować obligacje, których spłatę poręczy państwo.
 • 25.05.2009Nowe wnioski o środki na zalesianie od 1 czerwca
  Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą się ubiegać o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych, a także zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. Będzie to już trzeci nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 21.05.2009„Bon na innowacje” - wsparcie dla najmniejszych firm
  Od 18 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do programu „Bon na innowacje” na lata 2008-2010. Nabór potrwa do 15 sierpnia 2009 roku bądź do wyczerpania środków finansowych na bieżący rok. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln zł i jest finansowany z budżetu państwa.
 • 05.05.2009PARP udzieli wsparcia najmniejszym firmom
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasiła II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 „Bon na innowacje”, w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa niezwiązana z programami operacyjnymi. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
 • 29.04.200944,4 mld zł z UE dla polskiego rolnictwa od 2004 r.
  Od maja 2004 do marca 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom 44,4 mld zł ze środków UE i 22,2 mld zł z funduszy krajowych w ramach różnych unijnych programów pomocowych i z tytułu dopłat bezpośrednich. Polskie gospodarstwo w ciągu tych 5 lat za pośrednictwem ARiMR otrzymało przeciętnie 26,6 tys. zł.
 • 24.04.2009Konkursy PARP: Wnioski na 12 mld zł
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już wszystkie pierwsze rundy konkursów o dofinansowanie projektów zaplanowane w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. To o tysiąc wniosków więcej niż w ubiegłorocznych konkursach, a łączna wartość, o jaką ubiegają się wnioskodawcy, jest wyższa o 2 mld zł.
 • 09.04.2009Blisko 1,7 tys. wniosków o pomoc na realizację programów rolnośrodowiskowych
  Od połowy marca do początku kwietnia rolnicy złożyli 1672 wnioski o przyznanie pomocy na realizację programów rolnośrodowiskowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród beneficjentów, którzy po raz pierwszy ubiegają o wsparcie z tego działania, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety dotyczące prowadzenia trwałych użytków zielonych (966 złożonych wniosków) i rolnictwa ekologicznego (596).
 • 06.04.2009Rola parków przemysłowych i technologicznych
  Wzajemne przenikanie się sfery biznesu i nauki jest drogą do osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu nowych technologii – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas ubiegłotygodniowej konferencji „Nauka bliżej przemysłu – parki przemysłowe i technologiczne platformą współpracy”. Obok MG jej organizatorami były Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Krajowe Forum Parków Przemysłowych (KFPP).
 • 31.03.2009Fundusze UE na lata 2007-2013: W kwietniu kolejne nabory wniosków od rolników
  Najprawdopodobniej w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 na kwotę około 5 mld zł.
 • 17.03.2009Dofinansowanie usług doradczych dla innowacyjnych firm
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Projekt jest realizowany w ramach działania 5.2 - „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
 • 17.03.2009Rozpoczęła się sprzedaż majątku likwidowanych stoczni
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zatwierdziła plany sprzedaży majątku Stocznia Szczecińskiej Nowej i Stoczni Gdynia. Pierwsze przetargi zostały ogłoszone w prasie 16 i 17 marca – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • 13.03.2009PAIiIZ: Dobre perspektywy rozwoju biznesowego outsourcingu w Polsce
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych opublikowała raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla sektora BPO (Business Process Outsourcing - wydzielanie procesów biznesowych) przygotowany we współpracy z Jones Lang LaSalle i Grafton Recruitment. Z dokumentu wynika, że Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Europie dla inwestycji typu BPO.
 • 09.03.2009Blisko 30 mln euro na wsparcie powiązań kooperacyjnych
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 • 09.03.2009PARP – wsparcie dla otoczenia biznesu
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" – poddziałania 3.3.1 „Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB)„. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 23 marca 2009 r.
 • 04.03.2009Program dla sektora rybackiego
  Podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację i rozbudowę przemysłu rybnego zakłada projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego przyjęty przez rząd. Nowe przepisy będą podstawą do realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
 • 23.02.2009PAIiIZ poinformuje o funduszach unijnych
  W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych powstanie Infopunkt o funduszach unijnych. Przewiduje to podpisana w ubiegłym tygodniu umowa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
 • 20.02.2009Pierwsza polska instytucja w europejskiej sieci innowacji
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że pierwszą polską organizacją zajmującą się promowaniem przedsiębiorczości, która znajdzie się w Europejskiej Sieci Centrum Biznesu i Innowacji (European Business & Innovation Centre Network), będzie rakowski Park Technologiczny.
 • 19.02.2009Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
  Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 16.02.2009PAIiIZ: 11,1 mld euro bezpośrednich inwestycji w Polsce?
  Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która opiera się na wstępnych szacunkach Narodowego Banku Polskiego, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w 2008 r. wyniósł 11 mld 150 mln euro, wobec 16,6 mld w 2007 roku.
 • 13.02.2009BCC: Wsparcie dla eksporterów pomoże wyjść z kryzysu
  Business Centre Club uważa, że poprawa promocji eksportu oraz wspierania polskich przedsiębiorców za granicą powinna stanowić jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu w czasie obecnego kryzysu gospodarczego. Analizy prowadzone przez BCC wskazują, że mechanizmy wspierania i pobudzania gospodarki poprzez ekspansję eksportu, mimo że formalnie istnieją, są nieefektywne i praktycznie nie funkcjonują.
 • 04.02.2009Wzmocnienie funduszy poręczeniowych dla MSP
  Z obecnych 888,5 mln zł do około 1,8 mld zł w 2013 r. wzrosnąć ma kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a z 589 mln zł do ok. 1 mld zł podniesiony zostanie kapitał funduszy poręczeniowych – zdecydował rząd. Rada Ministrów przyjęła dokument „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 – 2013”, przedłożony przez ministra gospodarki.
 • 28.01.2009Polska strona sieci Enterprise Europe Network
  Pod adresem www.een.org.pl została uruchomiona ogólnopolska strona internetowa sieci Enterprise Europe Network – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowa sieć powstała na bazie Euro Info Centres oraz Innovation Relay Centres.
 • 19.01.2009PARP uruchomi w lutym konkursy na projekty szkoleniowe
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje dokumentację do tegorocznych konkursów w ramach działania „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najbliższe konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, zostaną uruchomione w drugiej połowie lutego.
 • 19.01.2009Fundusze dla rybaków – wznowienie naboru wniosków
  Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wznowi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań "Chów i hodowla ryb" oraz "Przetwórstwo i rynek rybny" z funduszy na lata 2004-2006 – podał resort rolnictwa.
 • 30.12.2008Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci
  Przykłady przedsięwzięć, które powiodły się dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznesplan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B — te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 04.12.2008Pomoc publiczna w 2007 r.
  Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ubiegłym roku przyznano ponad 6,5 mld zł pomocy publicznej, z czego znaczna część trafiła do przedsiębiorców. Ogólna wartość wsparcia była o ponad 600 mln zł wyższa niż rok wcześniej (5,87 mld zł). Najczęściej stosowaną formą pomocy były ulgi podatkowe i dotacje (98 proc.).
 • 02.12.2008Dofinansowanie dla polskich projektów z Funduszu TEN-T
  Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, po rozstrzygnięciu przez Komisję Europejską konkursów przeprowadzonych w 2008 r., Polska na realizację czterech projektów otrzymała z Funduszu TEN-T dofinansowanie w wysokości blisko 50 proc. kwoty 8,52 mln euro, na jaką opiewają koszty ich realizacji.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »