Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju

 • 13.05.2010Nowelizacja ustawy o PARP
  Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Dokument zakłada poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencję oraz zmianę przepisów utrudniających jej funkcjonowanie. Wprowadzono także  regulacje umożliwiające PARP skuteczniejszą realizację zadań, co – jak podkreśla rząd – jest bardzo ważne dla sprawnego wykorzystywania pieniędzy budżetowych i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
 • 20.04.2010PARP: Konferencja poświęcona wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatną konferencję poświęconą wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 20.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju – wkrótce koniec zapisów
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
 • 19.04.2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju.
 • 15.04.2010PARP zaprasza na spotkanie informacyjne
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej przez instytucje otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 14.04.2010MARR: Bezpłatne seminaria z ochrony własności intelektualnej
  Przedsiębiorców z całej Polski Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne seminaria realizowane w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna: Doceniam, Ochraniam, Korzystam. Mogą wziąć w nich udział przedstawiciele mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z branż: IT, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz firmy prowadzące działalność importową lub eksportową.
 • 12.04.2010II Polsko-Szwedzkie Forum Kobiet Biznesu
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma przyjemność zaprosić kobiety-przedsiębiorców do udziału w II Polsko-Szwedzkim Forum Kobiet Biznesu. Forum odbędzie się 28 maja 2010 r. w Centrum Kongresowym przy zamku Gripsholm w Mariefred (Szwecja).
 • 08.04.2010Kontynuacja działalności Akademii PARP
  Jak poinformowała na swoich stronach internetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w latach 2010-2012, Akademia PARP wzbogaci swoją ofertę o czternaście nowych szkoleń internetowych – między innymi o tematyce podatkowej, szkolenia w formule blended learning, przeprowadzone zostaną też ciekawe kampanie środowiskowe i tematyczne.
 • 08.04.2010Przetarg nieograniczony na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
  Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125.000 euro na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
 • 07.04.2010Dobroczyńca Roku: Wybierz firmę odpowiedzialną społecznie
  Od 1 do 30 kwietnia br. na stronie internetowej www.dobroczyncaroku.pl trwa głosowanie internetowe Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2009”, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • 25.03.2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r.
 • 22.03.2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.
 • 12.03.2010BCC: Prywatyzacja powinna zostać zakończona do 2011 r.
  Trzeba zakończyć żywot resortu Skarbu Państwa i koniecznie zlikwidować lub zmienić formułę działania Agencji Rozwoju Przemysłu; instytucje te staną się zbędne jeśli szybko zostanie dokończony proces prywatyzacji – przekonuje Business Centre Club. Zdaniem organizacji przedsiębiorców, państwowy majątek powinien zostać sprzedany do końca 2011 r., ponieważ społeczne koszty prywatyzacji są wysokie i przedłużanie tego procesu naraża gospodarkę na dalsze niepotrzebne wydatki.
 • 11.03.2010Ruszyły wypłaty dla gospodarstw niskotowarowych
  Do gospodarstw niskotowarowych zaczęło płynąć unijne wsparcie przewidziane na ten rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła do wypłacania IV i V raty pomocy. Dotychczas zrealizowano płatności na kwotę ponad 18 mln zł.
 • 08.03.2010Ruszyła kampania „Szkolenia – to się opłaca!”
  Ministerstwo Gospodarki zainaugurowało ogólnopolską kampanię społeczną „Szkolenia – to się opłaca!”. Akcja potrwa do końca czerwca 2011 r., a jej organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kampania ma na celu promowanie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw idei rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. – Niedostateczna liczba szkoleń negatywnie wpływa na rozwój firmy. Przedsiębiorcy często nie rozumieją, że pracownicy to ich największy kapitał – powiedział dyrektor generalny w MG Henryk Szymański.
 • 08.03.2010Ruszył nabór wniosków do programu „Bon na innowacje”
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła trzecią edycję naboru wniosków do pilotażowego programu „Bon na innowacje” na lata 2008-2010. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Do podziału w 2010 roku jest prawie 8,6 mln zł.
 • 05.03.2010E-nabór projektów na dofinansowanie e-usług
  W drugiej połowie kwietnia zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków o unijne fundusze na rozwój e-usług – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym nowy system naboru zacznie funkcjonować od pierwszej w tym roku rundy aplikacyjnej, której ogłoszenie planowane jest na koniec marca.
 • 16.02.2010Projekty rozwoju e-usług realizowane zgodnie z harmonogramem
  Zdecydowana większość projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, znajduje się w połowie realizacji – informuj e Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 15.02.2010O ekoinnowacjach dla menedżerów sektora MŚP
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje regionalne spotkania adresowane do menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie ekoinnowacji. Cykl spotkań poświęconych tej problematyce zaplanowano na początek marca. Są one organizowane w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.
 • 04.02.2010Zezwolenia na koncentrację
  Przejęcie spółki Polmozbyt Jelcz przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz przedsiębiorstwa Agrifirm przez Cehave nie naruszy konkurencji na terenie Polski – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydała decyzje zezwalające na koncentracje przedsiębiorców.
 • 02.02.2010Rolnictwo otrzymało już 12 mld zł wsparcia z PROW 2007–2013
  Rolnicy, przetwórcy żywności i inni beneficjenci działający na terenach wiejskich otrzymali do tej pory blisko 12 mld zł pomocy finansowej z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 r. Tylko w styczniu tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła prawie 600 mln zł.
 • 27.01.2010Trzytysięczna umowa w PO Innowacyjna Gospodarka
  W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) została zawarta trzytysięczna umowa o dofinansowanie projektu. Podpisano ją w ramach działania 5.4 - „Zarządzanie własnością intelektualną”. Beneficjentem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca projekt "WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam". Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 992 tys. zł.
 • 27.01.2010Dodatkowe 5 mln zł na EXPO 2010
  Rząd przyznał Ministerstwu Gospodarki dodatkowe 5 mln zł z rezerwy budżetowej na sfinansowanie udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Łącznie na polskie przygotowania Rada Ministrów zaplanowała w tym roku 16 mln zł.
 • 18.01.2010Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie
  Za niespełna półtora miesiąca upływa termin zgłaszania kandydatur do XIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Nagrodzone produkty mogą liczyć m.in. na promocję podczas krajowych i zagranicznych targów.
 • 07.01.2010UOKiK zezwala na koncentracje
  Zgodę na pięć transakcji połączeń przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie jednej z nich Agencja Rozwoju Przemysłu może przejąć Kopalnię Soli Kłodawa. Pozostałe cztery porozumienia dotyczą przedsiębiorstw działających na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz wydawniczym.
 • 29.12.2009PARP: II nabór wniosków dla działań 1.4–4.1 zakończony
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że II nabór wniosków o dofinansowanie do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców innych niż MSP), zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, został zamknięty 14 grudnia 2009 r. o godzinie 15.30.
 • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
  17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
 • 21.12.2009Ważne dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą o możliwości korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Konsultanci PK KSU udzielają bezpłatnych informacji, m. in. w zakresie: rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności funduszy europejskich i wysokości pomocy, audytu technologicznego oraz możliwości pozyskania/wdrożenia technologii, możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń.
 • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
  Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
 • 11.12.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Umowy na 5 mld zł
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała konkursy przeprowadzone w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z danych PARP wynika, że do końca listopada tego roku zawarła ona prawie 1700 umów na kwotę około 5 mld zł. Wnioski opiewały na kwotę blisko cztery razy wyższą.
 • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
  Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
 • 04.12.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: 640 mln zł dla najlepszych projektów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 r. w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dwóch działań programu: I.3 - „Wspieranie innowacji” oraz I.4 - „Promocja i współpraca”.
 • 04.12.2009Dell wycofuje się z Łodzi
  Amerykański producent sprzętu komputerowego Dell zapowiedział, że sprzeda tajwańskiej firmie Foxconn swój europejski zakład produkcyjny zlokalizowany w Łodzi. Padło przy tym zapewnienie, że po dokonaniu transakcji łódzka fabryka będzie kontynuowała produkcję komputerów Dell dla klientów z regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Do zapowiedzi koncernu odniosła się Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • 30.11.2009Płatność energetyczna: Upływa termin składania dokumentów
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 30 listopada upływa termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do otrzymania płatności energetycznej. Rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych i dostarczyli je do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej między 16 sierpnia a 20 listopada br., mają do końca listopada czas na przedstawienie oświadczenia potwierdzającego taką dostawę.
 • 30.11.2009Kongres Przedsiębiorczości: Polska nie ma systemu promocji gospodarczej
  Kongres Przedsiębiorczości, w którego skład wchodzą największe polskie organizacje biznesowe, wezwał rząd do niezwłocznego rozwiązania problemu braku spójnej strategii promocji krajowej gospodarki. Zdaniem członków organizacji, strategia promocji powinna być stworzona przy współpracy z organizacjami przedsiębiorców, którzy są faktycznymi ambasadorami marki Polska na rynkach zagranicznych. Musi być także ukierunkowana zarówno na promocję samej gospodarki, jak i wspieranie rodzimego eksportu oraz napływu inwestycji zagranicznych.
 • 27.11.2009Najlepszy inkubator technologiczny działa w Poznaniu
  Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w prowadzonym przez siebie Portalu Innowacji, działający w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM InQbator został uhonorowany światową nagrodą Best Science Based Incubator 2009. W konkursie poznaniacy pokonali podobne instytucje z Europy, Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.
 • 09.11.2009O 3 mld zł więcej dla rolników
  Polscy rolnicy mogą otrzymać za rok 2009 ponad 12,5 mld zł płatności bezpośrednich, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w ubiegłym roku – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR opublikowała stawki dopłat obowiązujących w tym roku. Wynikają one z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi podpisanego w ubiegłym tygodniu.
 • 29.10.2009ARiMR wypłaciła ponad 10 mld z PROW 2007-2013
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 27 października wypłaciła łącznie ponad 10 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 2,2 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach: w 2007 r. Agencja wypłaciła jedynie około 180 mln, a w tym wypłacona kwota wyniesie 8 mld zł.
 • 27.10.2009Ministerstwo Finansów nie finansuje Fundacji Skarbowości
  Zapytanie nr 4203 do ministra finansów w sprawie kosztów organizacji IX Mistrzostw Polski Skarbowców w Zakopanem w dniach 29-30 maja 2009 r.
 • 06.10.2009PARP zbadała trendy w e-usługach
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki badań zapotrzebowania na wsparcie rozwoju usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez małe i mikroprzedsiębiorstwa. Zgodnie z nimi w przyszłości rozwijać się będą głównie e-usługi mobilne, czyli usługi, z których można korzystać za pomocą telefonu komórkowego, oraz usługi związane z e-finansami i e-handlem
 • 29.09.2009ARP ogłosiła rozpoczęcie powtórnej sprzedaży stoczni
  Rady wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia pozytywnie zaopiniowały zmienione plany sprzedaży majątku tych zakładów. Procedura ponownej sprzedaży odbędzie się zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Nowy plan sprzedaży został także zatwierdzony przez prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, który ogłosił rozpoczęcie ponownego postępowania przetargowego.
 • 28.09.2009Wypłaty z PROW 2007-2013 sięgnęły 9,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i przetwórcom żywności łącznie blisko 9,4 mld zł, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze 3 mld zł z Program Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Tempo wypłat pieniędzy stale rośnie - o ile w 2007 r. ARiMR wypłaciła jedynie około 180 mln w zł, to w roku ubiegłym było już około 4,5 mld.
 • 28.09.2009Ruszył Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
  W ubiegłym tygodniu została zainaugurowana realizacja Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, którego beneficjentem jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. - Liczę, że Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przyczyni się do zwiększenia liczby inwestycji w tym makroregionie - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
 • 15.09.2009Wsparcie PAIiIZ dla instytucji rynkowych w byłym ZSRR
  Wspieranie rozwoju instytucji wolnorynkowych to cel współpracy, jaką podjęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych z państwami byłego ZSRR. Polscy specjaliści z zakresu obsługi inwestorów, prywatyzacji i promocji gospodarczej poprowadzą staże, podczas których podzielą się wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyła Polska, pozyskując z sukcesem zagraniczne projekty inwestycyjne.
 • 09.09.2009Rząd ma czas do końca roku na sprzedaż stoczni
  Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad otrzymał zgodę komisarz UE ds. konkurencji Neelie Kroes na ponowne przeprowadzenie sprzedaży aktywów stoczni w Gdyni i Szczecinie. Wyznaczony termin sprzedaży mija 31 grudnia 2009 r.
 • 07.09.2009MRR zapowiada kolejne konkursy o unijne dotacje dla przedsiębiorców
  We wrześniu - po raz trzeci i ostatni w tym roku - zostanie uruchomione działanie „Paszport do eksportu” PO Innowacyjna Gospodarka. Nabór wniosków dla małych i średnich firm, które stawiają pierwsze kroki w eksporcie, rusza 14 września.  Dwa tygodnie później, 28 września, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach otwartego już konkursu na innowacyjne inwestycje w ramach działania 4.4 PO IG.
 • 02.09.200998 mln zł na wsparcie MSP z Programu Rozwój Polski Wschodniej 
  Resort rozwoju regionalnego ogłosił, że na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 98 mln zł pochodząca ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej - działania 1.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.
 • 27.08.2009Unijna dotacja na budowę linii do produkcji najnowocześniejszego silnika lotniczego
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała podpisanie umowy z firmą Avio Polska Sp. z o.o. będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działaniu 4.4 - „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Dzięki umowie Avio Polska zyska wsparcie dla projektu budowy linii produkcyjnej do wytwarzania silników dla najnowszych samolotów długodystansowych Boeing 747-8.
 • 26.08.2009Dotacje na e-usługi: Trzeci nabór w październiku
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zmieniła termin rozpoczęcia naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w działaniu 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nowy termin ogłoszenia naboru został wyznaczony na 12 października.
 • 25.08.2009Kredyty klęskowe dla rolników z pięciu województw
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wydał kolejne zgody na uruchomienie kredytów klęskowych. Dzięki temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  może upoważnić banki, z którymi ma podpisane umowy, do przyznawania preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów, ulewy, gradobicia i huragany. Wszystkie zgody decyzje wydane przez ministra pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »