Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju

 • 16.09.2011Rusza nowy program pomocy dla przedsiębiorców
  W wrześniu rusza program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 312, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacje (maksymalnie 300 tys. zł) obejmują utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
 • 05.09.2011PARP rusza z nową kampanią proinnowacyjną
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nową kampanię pn. „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, mającą promować postawy proinnowacyjne. Kampania ma przede wszystkim zwiększyć świadomość i wiedzę nt. roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm oraz całej gospodarki. Akcja będzie mieć charakter ogólnopolski.
 • 01.09.2011NIK o pomocy państwa dla spółek zbrojeniowych
  Nie wszystkie spółki przemysłu obronnego potrafiły wykorzystać pomoc z budżetu państwa. Choć, jak przyznaje NIK w najnowszym raporcie, część z nich przeszła restrukturyzację i ma obecnie silną pozycję w branży.
 • 29.08.2011Małopolska „asysta biznesowa”
  „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” to pilotażowy projekt PARP dla przedsiębiorców. W Województwie Małopolskim realizuje go Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich firm – niezależnie od wielkości, miejsca rejestracji czy czasu funkcjonowania na rynku.
 • 18.08.2011PAIiIZ podpisała umowę z Czech Invest
  Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisała porozumienie ze swoim czeskim odpowiednikiem, agencją Czech Invest.
 • 22.07.2011Kolejne województwo podpisało porozumienie z PARP
  Na przełomie czerwca i lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie o współpracy z samorządem województwa podkarpackiego – współpraca ma objąć pełną koordynację w obszarze zapewnienia przedsiębiorcom z Podkarpacia dostępu do informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymiany informacji i podejmowania wspólnych inicjatyw w regionie.
 • 14.07.2011Już 25 firm skorzystało z nowej usługi PARP
  Z „Asysty”, czyli nowej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 25 przedsiębiorstw. Usługa jest dostępna od końca maja 2011 r., jej główny cel to pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • 04.07.2011PARP podpisała porozumienie z woj. śląskim
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała w zeszłym tygodniu porozumienie o współpracy z samorządem województwa śląskiego. Porozumienie ma na celu koordynację działań w obszarze zapewnienia przedsiębiorcom na Śląsku dostępu do informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w regionie.
 • 27.06.201125 polskich firm z szansą na nagrodę EBA
  21 czerwca w Warszawie przyznano Certyfikaty Reprezentantów Krajowych w prestiżowym konkursie European Business Awards – otrzymało je 25 polskich przedsiębiorstw, które następnie będą rywalizować o tytuł najlepszej firmy europejskiej z przedsiębiorstwami z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • 22.06.2011PAIiZ: Polska jest liderem outsourcingu
  Polska ma najbardziej rozwinięty sektor outsourcingu w Europie Środkowo-Wschodniej – takie wnioski towarzyszyły VI Forum Outsourcingu, które odbyło się w Warszawie.
 • 21.06.2011W grudniu nowy nabór wniosków o dofinansowanie
  W grudniu 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do działania I.3. „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość budżetu zostanie podana w listopadzie, kiedy to dojdzie do oficjalnego ogłoszenia konkursu – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 26.05.2011PARP uruchomiła nową usługę dla przedsiębiorców
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła we wtorek (24 maja br.) nową usługę dla przedsiębiorców – „Asystę”. Przeznaczeniem usługi jest doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności gospodarczej firm. „Asysta” ma pomóc w sprawniejszym zarządzaniu i rozwoju biznesu; jej koszt to 120 zł.
 • 28.04.2011Ruszyła kolejna edycja programu „Bon na inwestycje”
  Od środy (26 kwietnia br.) można składać wnioski w ramach IV edycji programu „Bon na inwestycje 2011 r.” – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest inicjacja kontaktów małych przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. W obecnym roku całkowity budżet tego programu wsparcia wynosi 8,4 mln zł. Nabór wniosków ma potrwać do 7 czerwca 2011 r.
 • 27.04.2011„Wsparcie na uzyskanie grantu” – nowy program PARP-u
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w czerwcu 2011 r. uruchomi nowy program „Wsparcie na uzyskanie grantu”. Jego głównym celem ma być dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program będzie skierowany do przedsiębiorców, który złożyli odpowiedni wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego (jako koordynatorzy lub partnerzy).
 • 31.03.2011Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów
  Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 • 29.03.2011Efektywność energetyczna – pożyczki dla firm z ARP
  Jeszcze 6,5 mln zł oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu małym i średnim firmom na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Pieniądze z tej pożyczki można przeznaczyć na każdą inwestycję, która obniża zużycie energii - zarówno na poprawę izolacji cieplnej budynku, jak i na zakup oprogramowania do sterowania zużyciem energii elektrycznej.  
 • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
 • 23.02.2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
  Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.  
 • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
  101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
 • 23.02.2011Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
  Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.  
 • 08.02.2011Innowacyjna Gospodarka: 190 mln zł na wsparcie eksporterów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszą w tym roku rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na projekty, których celem jest m.in. zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, PARP wyda 186 mln zł.  
 • 02.02.2011Rozwój Polski Wschodniej: Dotacje na tworzenie klastrów
  Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania I.4 - „Promocja i współpraca” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Od 1 lutego można ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie i rozwój klastrów w Polsce Wschodniej. Na ten cel przeznaczono ponad 15 mln zł.  Podobna kwota czeka na podmioty zainteresowane prowadzeniem badań, analiz i ekspertyz dotyczących Polski Wschodniej i służących tworzeniu polityki rozwoju regionalnego.  
 • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
  Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
 • 05.01.2011Krajowy System Usług wspiera prywatyzację pracowniczą
  Konsultanci Krajowego Systemu Usług (KSU) rozpoczęli przekazywanie informacji na temat zasad tworzenia i prowadzenia spółek pracowniczych. W 110 punktach konsultacyjnych w całym kraju można zapoznać się z m.in. pakietem informacyjnym nt. rządowego programu „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”.
 • 30.12.2010Ważna informacja dla małopolskich przedsiębiorców – pożyczki dla firm poszkodowanych w powodzi
  Tylko do 13 lutego 2011 r. małopolscy przedsiębiorcy mogą składać w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wnioski o udzielenie pożyczek na usuwanie szkód  powstałych w wyniku powodzi w 2010 r. To ostatnia szansa na otrzymanie 50 tysięcy złotych dla firm, które podczas powodzi zatrudniały do 50 pracowników. Pieniądze będzie można przeznaczyć na usuwanie szkód, które zostały spowodowane przez powódź w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
 • 07.12.2010Już 8 mld zł przekazane za pośrednictwem PARP
  W ciągu 10 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za jej pośrednictwem zostało zawartych ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższych latach PARP zamierza usprawnić działania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zakładania działalności gospodarczej w punktach konsultacyjnych KSU.  
 • 06.12.2010Rynek pracy UE: 10 mln osób z Europass CV
  Z opracowanego przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) programu Europass skorzystało ponad 10 milionów osób szukających pracy w całej UE – wnika z najnowszych danych zebranych przez Komisję Europejską. Europass obejmuje standardowy formularz CV dostępny za pośrednictwem Internetu w 26 językach. Pomaga osobom szukającym zatrudnienia zaprezentować swoją wiedzę i kwalifikacje pracodawcom w całej Europie i poza jej granicami w sposób przyjazny dla użytkowników.  
 • 23.11.2010ARiMR z akredytacją na udzielanie pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za realizację działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowany termin rozpoczęcia obowiązywania akredytacji to 10 grudnia 2010 roku.  
 • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
  Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
  Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
 • 08.10.2010Fundusz poręczeniowy dla Małopolski z udziałem BGK
  Poręczeń kredytów i pożyczek do kwoty ponad 800 tys. zł będzie udzielał nowo powołany Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy. Działalność instytucji jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Powołał ją do życia Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i samorządem województwa małopolskiego.
 • 29.09.2010Nowe usługi KSU
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje dalszy rozwój oferty dla firm – rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Uruchamiane projekty będą funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Usług.
 • 23.09.2010Pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi – nabór od 30 września
  Około 4 tys. poszkodowanych gospodarstw będzie mogło skorzystać z pomocy w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które pod koniec września uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 09.09.2010Umowa PAIiIZ z Konfederacją Przemysłu Indyjskiego
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zawarła umowę o współpracy z Konfederacją Przemysłu Indyjskiego (ang. Confederation of Indian Industry – CII). Do podpisania dokumentu doszło w obecności premiera Donalda Tuska podczas Polsko-Indyjskiego Forum Inwestycyjnego w Bangalore w indyjskiej Dolinie Krzemowej.
 • 08.09.2010ARP uzyskała gwarancje na emisję obligacji
  Obligacje o wartości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mld zł planuje wyemitować Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji planowanych na rynku krajowym. Uzyskane dzięki obligacjom środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.
 • 30.08.201081 mln zł na Miasteczko Multimedialne
  80,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi na realizację projektu „Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne” – przewiduje ósma umowa o udzielenie pomocy w ramach działania 5.3 „Wspieranie Ośrodków Innowacyjności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zawarta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
 • 17.08.2010Program Polskiej Energetyki Jądrowej – gotowy projekt
  Szczegółowy zakres oraz terminy realizacji zadań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej zawiera opracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dokument został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Resort szacuje, że na realizację programu w latach 2010–2020 trzeba przeznaczyć około 703 mln zł.
 • 12.08.2010Konkurs na lidera innowacji
  Konkurs pod nazwą „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” ogłosiła Fundacja Innowacji i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest jednym z nielicznych w kraju, które promują innowacje wśród przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz prestiżu i tytułu lidera innowacji, uczestnicy konkursu mogą liczyć na intensywną promocję.
 • 03.08.2010Rozwój Polski Wschodniej: Promocja turystyki
  Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego – to cel projektu  „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”, współfinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Kampania skierowana jest przede wszystkim do turystów z Polski, Niemiec i Ukrainy.
 • 30.07.2010Fundusze unijne: Za dwa tygodnie kolejny nabór w ARiMR
  12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.
 • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.
 • 08.07.2010Polska stara się o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej
  Zdaniem wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej, przystąpienie Polski do Agencji Energii Jądrowej (NEA) będzie korzystne dla obydwu stron. Dzięki zaangażowaniu w prace agencji polskich naukowców i ekspertów Polska będzie nie tylko beneficjentem, ale też wniesie istotny wkład w działalność tej organizacji – przekonywała wiceszefowa MG podczas spotkania z ekspertami Agencji Energii Jądrowej przy OECD.
 • 05.07.2010PO Innowacyjna Gospodarka: Nowe zasady naboru w działaniu 8.1
  Od 30 lipca do końca września tego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmienił się system oceny wniosków o dofinansowanie. Tym razem nie będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku, a liczba uzyskanych punktów. Przedsiębiorcy będą składać wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej.
 • 29.06.2010Rozwój Polski Wschodniej – rusza konkurs na innowacje
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania I.3 - „Wspieranie Innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nabór potrwa do 30 września 2010 r. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Całkowita wartość projektu powinna wynieść co najmniej 4 mln zł.
 • 23.06.2010Polski Produkt Przyszłości - wyniki 13. edycji konkursu
  4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień przyznała kapituła tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Do 13. edycji konkursu zgłoszono 42 innowacyjne projekty. Najwięcej wniosków – 24 – nadesłano z przedsiębiorstw, 16 projektów pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych, a 2 od osób fizycznych. Organizatorem konkursu objętego honorowym patronatem ministra gospodarki jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 17.06.2010Powódź: ARP wesprze poszkodowanych przedsiębiorców
  Pobudzenie popytu oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych to cel wsparcia, jakiego przedsiębiorcom z gmin i miast dotkniętych powodzią udzieli Agencja Rozwoju Przemysłu SA. O uruchomieniu takiego mechanizmu pomocy zdecydował rząd. Zostanie ona skierowana tam, gdzie powódź spowodowała straty w firmach będących do tej pory w dobrej kondycji ekonomicznej.
 • 15.06.2010Nowy konkurs na e-biznes
  Najbliższy konkurs na dofinansowanie projektów e-biznesowych w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zostanie ogłoszony 15 lipca, a rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 30 września. Nowością jest sposób składania wniosków – tylko przez internet. Zmienił się też tryb wyboru projektów – data złożenia wniosku nie będzie wpływała na jego pozycję w rankingu. Wprowadzono także nowe kryteria, które kładą nacisk na ocenę innowacyjności projektu, jego unikatowość i szanse na rynkowy sukces.
 • 02.06.2010Innowacje: PARP wspiera mikroprzedsiębiorców
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję naboru wniosków do Programu Bon na innowacje. Główny cel programu pilotażowego na lata 2008-2010 to zachęcanie małych firm do współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach programu można realizować m.in. usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju nowoczesnych rozwiązań, świadczone przez instytucję naukową, np. pomoc doradczą.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] następna strona »