Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

archiwizacja dokumentów pracowniczych

  • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentować przekazanie praw autorskich aby móc stosować 50% KUP
    Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.