Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja środka trwałego zakupionego kredyt inwestycyjny

  • 17.09.2014Amortyzacja budynku po zmianie sposobu jego użytkowania
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył budynek garażowy na gabinet lekarski. Budynek wymagał prac remontowych tj. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników, posadzki, malowania pomieszczeń, prac adaptacyjnych. Czy zasadne będzie naliczanie 10% stawki amortyzacyjnej jak dla budynków używanych? Jak ustalić wartość początkową po zmianie sposobu użytkowania zakupionego budynku?