Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aukcja internetowa

 • 30.06.2015Sprzedaż internetowa i VAT: Koszty przesyłki nie zawsze stanowią część obrotu
  Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wyłącza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy, jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowane na koncie przejściowym. Normuje zatem sytuację, gdy podatnik występuje jako pełnomocnik nabywcy. Podstawę opodatkowania może bowiem stanowić jedynie wartość otrzymanego świadczenia wzajemnego, tj. świadczenia, które sprzedający faktycznie otrzymał do kupującego w zamian za sprzedany towar.
  • 05.11.2010Charytatywna aukcja internetowa i podatek VAT
   Interpelacja nr 18076 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a wytworzonych przez podopiecznych fundacji
   • 12.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 6
    Rozpoczynamy dzisiaj rozważania dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnego rodzaju kosztów. Rozpoczynamy od kosztów zakupu towarów i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka prezentujemy kilka stanowisk organów podatkowych w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników, dotyczące często występujących problemów związanych z ewidencjonowaniem kosztów zakupu towarów.
    • 11.11.2009Dokumentowanie zakupu towaru od osoby fizycznej (aukcja internetowa)
     Pytania: 1. Czy można dowód wpłaty za zakupiony towar wg poniższego opisu zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10? 2. Czy taki druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu?
     • 08.01.20091,5 mln zł kary dla Lasów Państwowych
      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe stosuje zasady sprzedaży drewna dyskryminujące przedsiębiorców, i nałożył na przedsiębiorstwo 1,5 mln zł kary. Lasy Państwowe będą musiały także wprowadzić nowy system sprzedaży surowca, gwarantujący równe traktowanie wszystkich zainteresowanych firm.