Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilansu płatniczego

 • 19.09.2016Podatek od lokat i oszczędności do likwidacji? 
  Interpelacja nr 5567 w sprawie likwidacji lub zmniejszenia podatku od dochodów kapitałowych.
  • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
   Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
   • 13.02.2013Eksport hamuje, ale perspektywy są dobre
    W grudniu 2012 r. zanotowano osłabnięcie dynamiki polskiego handlu zagranicznego. Wartość eksportu spadła o 0,2% rok do roku – wynika ze wstępnych danych nt. bilansu płatniczego Polski w grudniu 2012 r., opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.
    • 23.11.2012MF: Nie będzie zmiany harmonogramu obowiązywania stawek VAT
     Interpelacja nr 9366 do ministra finansów w sprawie wysokości stawek podatku VAT
     • 12.09.2012Eksport i import - nowe dane
      W lipcu polski eksport wzrósł o 12,7% względem lipca 2011 r. Z kolei import powiększył się w tym czasie o 4,2% – podał Narodowy Bank Polski. Łącznie saldo rachunku bieżącego i kapitałowego okazało się dodatnie i wyniosło ok. 1 mld euro.
      • 13.04.2012Import nadal większy niż eksport
       W lutym 2012 r. polski eksport wzrósł o 6,2% w skali roku, podczas gdy import w tym samym czasie zwiększył się o 7% – poinformował Narodowy Bank Polski. Deficyt rachunku bieżącego bilansu płatniczego wyniósł prawie 1,6 mld euro. Decydujące znaczenie miało stosunkowo niskie saldo transferów z Unią Europejską.
       • 16.01.2012Bilans płatniczy znów w dół
        W listopadzie 2011 r. saldo rachunku bieżącego po raz kolejny okazało się ujemne – deficyt wyniósł niewiele ponad 1 mld euro, chociaż eksport rósł szybciej niż import. Eksport zwiększył się o 7,3%, a import o 2,3% rok do roku – wynika z najnowszych danych nt. bilansu płatniczego Polski, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.
        • 16.08.2011Polski biznes coraz częściej inwestuje poza granicami kraju
         W czerwcu br. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro. Polskie inwestycje bezpośrednie wyniosły w czerwcu 930 mln euro – wynika z najnowszych danych dotyczących bilansu płatniczego, przedstawionych przez Narodowy Bank Polski. Po raz pierwszy w historii skumulowana wartość (od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r.) polskich inwestycji bezpośrednich okazała się równa wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce.
         • 30.06.2011Bilans płatniczy nadal ujemny
          Narodowy Bank Polski dokonał zmiany danych bilansu płatniczego za lata 2004-2010 – to efekt prac nad wyjaśnieniem utrzymującego się od dłuższego czasu ujemnego salda błędów i opuszczeń (różnice w wyliczeniach sięgały nawet 2 mld zł). Błędy pojawiły się w 4 głównych obszarach, m.in. imporcie używanych samochodów z krajów UE i transakcjach z przyrzeczeniem odkupu. Nowe wyliczenia dotyczące bilansu płatniczego Polski za pierwszy kwartał różnią się częściowo od tych podawanych wcześniej.
          • 15.02.2011Inwestycje zagraniczne 2010 – 7,5 mld euro
           Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 7 mld 540 mln euro, o ponad 2,4 mld euro mniej niż w 2009 r. – wynika z ogłoszonej przez NBP informacji na temat bilansu płatniczego Polski w grudniu 2010 r. W tym samym okresie wzrosła wartość polskich inwestycji za granicą.  
           • 10.05.2010ECOFIN: 500 mld euro pomocy dla krajów strefy euro zagrożonych bankructwem
            Po zakończeniu w poniedziałek rano w Brukseli trwającego ponad jedenaście godzin spotkania Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) ogłoszono osiągnięcie porozumienie w sprawie ustanowienia wartego ponad 500 mld euro pakietu pomocy na zaspokojenie potrzeb pożyczkowych krajów strefy euro mających problemy z wypłacalnością i obronę euro przed spadkiem wartości.
            • 14.12.2009NBP: Blisko 1 mld euro deficytu rachunku bieżącego
             Jak poinformował departament statystyki Narodowego Banku Polskiego, w październiku tego roku saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 991 mln euro. Na jego wysokość wpłynęło ujemne saldo dochodów (1 mld 136 mln euro) i obrotów towarowych (819 mln euro) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (547 mln euro) i usług (417 mln euro). W porównaniu z październikiem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 649 mln euro, co było wynikiem przede wszystkim poprawy salda obrotów towarowych i wyższego dodatniego salda transferów bieżących.
             • 15.12.2008NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
              W październiku 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,22 mld euro. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1,7 mld euro) i dochodów (980 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (408 mln euro) i transferów bieżących (17 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, w znacznej części wynikał z wyższego ujemnego salda obrotów towarowych oraz z ujemnego salda transferów bieżących z Unią Europejską.
              • 13.11.2008NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
               We wrześniu saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,97 mld euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość tego salda wpłynęło ujemne saldo obrotów towarowych (1,12 mld euro) i dochodów (1,06 mld euro) oraz dodatnie saldo usług (128 mln euro) i transferów bieżących (88 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, był w znacznej części związany z zanotowanym po raz pierwszy w tym roku ujemnym saldem transferów bieżących z Unią Europejską.
               • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.