Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

poprawki fakturze

 • 10.06.2019Zmiana nabywcy - nota korygująca czy faktura korygująca?
  Pytanie: Po odbiorze i zafakturowaniu dostawy dotychczasowy nabywca (jedna ze spółek grupy) poprosił o zmianę nabywcy na fakturze na inną ze spółek grupy. Czy możemy tę zmianę przeprowadzić za pomocą noty korygującej?
  • 07.06.2019Zmiana nabywcy - nota korygująca czy faktura korygująca?
   Pytanie: Po odbiorze i zafakturowaniu dostawy dotychczasowy nabywca (jedna ze spółek grupy) poprosił o zmianę nabywcy na fakturze na inną ze spółek grupy. Czy możemy tę zmianę przeprowadzić za pomocą noty korygującej?
   • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
    Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
    • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
     Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, który wystawił faktury VAT za faktycznie świadczone usługi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli kontrahent ten zachował się jak podatnik VAT czynny, numer faktury był poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, iż nie dokonał rejestracji do celów podatku VAT i nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP?
     • 23.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
      W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
      • 20.02.2015Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
       W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.
       • 20.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
        Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
        • 19.02.2015Podatki 2015: Zmiany w VAT jednak opóźnione?
         Nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m.in. zmiany ws. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem i ulgi na złe długi, wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem lipca br. Pierwotnie zakładano, że nowela zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia.
         • 29.11.2010Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o zmianach opodatkowania VAT
          Sejm przyjął poprawki senatorów do ustawy zmieniającej część ustaw związanych z realizacją budżetu. Od przyszłego roku stawki podatku VAT zostaną zwiększone o 1%, według zapisów ustawy stan ten obowiązywać ma do końca roku 2013. Wśród zaakceptowanych przez Sejm poprawek, znajdują się m.in. zmiany rozliczania tzw. usług ciągłych. Ustawa musi zostać podpisana jeszcze przez prezydenta Komorowskiego.
          • 20.06.2008Anulowanie faktur
           Żaden z przepisów ustawy o VAT, jak również żaden z przepisów wydanych na podstawie ustawy rozporządzeń nie przewiduje bezpośrednio możliwości anulowania faktury VAT. Podatnik, który chciałby zmienić błędnie wystawioną fakturę, powinien wystawić fakturę korygującą i dopiero na jej podstawie zmniejszać wykazany wcześniej obrót oraz kwoty podatku VAT należnego.
           • 14.09.2007Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginału, czy duplikatu faktury?
            Pytanie podatnika: Czy kwotę podatku VAT tj. 12 760 zł z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., której duplikat otrzymała 29.12.2006 r. może rozliczyć jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2006 lub styczeń 2007 czyli w miesiącu otrzymania duplikatu faktury lub miesiącu następnym, czy może powyższa kwota podatku VAT powinna zostać rozliczona poprzez korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 roku?
            • 24.08.2005Interpretacja PD.I/415/1/16/05 z dnia 27.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Głogowie
             Pytanie podatnika Czy zasadnym było dokonanie korekty zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z bezpodstawnym zaliczeniem i zaewidencjonowaniem w księdze przychodów i rozchodów przychodów za wykonanie opinii biegłego na zlecenie sądu do przychodów z działalności gospodarczej?